banner1322
x

Teknoloji ile büyüme doğru orantılı

Dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme raporu, günümüzde, teknoloji ile büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ortaya koyuyor. ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz’ın, raporu, ilgili teknolojileri kullanan firmaların üretkenliğinin, kullanmayanlardan daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Teknoloji ile büyüme doğru orantılı
Enerji Zirvesi
Ülkeler arası karşılaştırmalara göre dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki var.
Türkiye’de, ERP, CRM, SCM, açık kaynak OS, RFID, bulut bilişim, genişbant mobil cihaz kullanan firmaların üretkenliği, kullanmayanlardan daha yüksek.
 
TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası'nın faaliyetleri çerçevesinde, ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz tarafından hazırlanan
“Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu” Türkiye'de dijital teknoloji sektörlerinin gelişimini incelerken, dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ülke ve firma düzeyinde analiz ederek, dijital teknoloji sektörlerinin gelişimi için strateji ve politikalar öneriyor.

Çin tüm dijital teknoloji ürünlerinde küresel ihracat payını artırmış, bu artış 2010'dan sonra durmaya başlamıştır.


ABD, Almanya, Hollanda, İrlanda, Tayvan ve Kore ihracat paylarını ve rekabetçi güçlerini korumuştur. Vietnam ve Polonya son yıllarda dijital teknoloji ihracatında paylarını artırmıştır.

İrlanda ve Hindistan bilgisayar hizmetleri alanında en başarılı ülkeler olmuştur.

Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde başat rolü gelişmiş ülkeler oynamaktadır (Japonya, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda).

TÜRKİYE'DE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ETKİSİ:

Üretim ve satışa yönelik teknolojilerin üretkenlik ve büyümeye pozitif etkisi var.

Dijital teknoloji kullanımını olumlu etkileyen firma özellikleri: Girişim büyüklüğü, işgücü niteliği (yüksek ücretler), sermaye yoğunluğu, ithalat yoğunluğu, yabancı sermayeli firma.

Bilişim teknolojisi uzmanı istihdam eden firmaların üretkenliği, bu personeli istihdam etmeyen firmalardan ortalama %3.6 daha yüksek.

İlgili teknolojiyi kullanan ve kullanmayan firmalar arasında üretkenlik farklılığı var: ERP, CRM, SCM, Açık kaynak OS, RFID, bulut bilişim, genişbant mobil cihaz kullanan, sabit bağlantı hızı 100 Mb/s'dan fazla olan firmaların üretkenlikleri diğer firmalara göre daha yüksek.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 11:10
YORUM EKLE

Endaş

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını