Röportaj: Bikem Öğünç Demir

Delta VN Grup, çatısı altındaki Delta Vana Otomasyon, Delta Bakım ve Delta VN Akademi ile uçtan uca çözümler sunuyor. Delta Vana Otomasyon ve Delta Bakım şirketlerinin Genel Müdürü Kadir Yılmazoğlu’ndan son dönem çalışmalarını ve 2024 hedeflerini dinledik.

Günümüzde otomasyon teknolojilerinde ciddi bir yükselme var. Endüstri 4.0 ve daha sonra pandemiyle beraber bu yükseliş devam etti.  Bir sektör profesyoneli olarak böyle bir yükselişi öngörüyor muydunuz?

Teknolojinin bugün geldiği noktaya dönüp baktığımızda, ilerlemenin hızını kabul etmemek, değişimi görmemek imkansız. Çip teknolojisinin gelişmesi otomasyon teknolojilerinin seyrini değiştirdi. Ancak burada, bize sunulan o müthiş dijital dönüşümler ne kadar etkili, hatta bütün bir dijital dönüşüm var mı, doğrusu emin değilim. Endüstri 4.0, Endüstri 5.0… Muhakkak bu açılımların bir teorisi, bir derinliği var. Ancak bu teknolojilerin yapısı zaten vardı. Asıl değişen kısım ne oldu biliyor musunuz? Arayüzler! Bulut teknolojisinin gelişimi!  Bana sorarsanız asıl şaşırtıcı olan dönem, bugün değil. 1990’larda başlayan 2000’lerin başına kadar süren dönemde yaşanan teknolojik değişim çok daha hızlı ve devrimseldi. Bu dönemde temelleri atılan, radikal değişimlerin sonuçlarını yaşıyoruz.

Peki, bunun devamında ne olacak dersiniz?

Birçok hayalin hızla gerçekleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Hayallerin bile ötesine geçiliyor. Biz de bu değişimin parçası olmayı hedeflerimiz arasına alıyoruz. Ancak her değişimi,  her yerde aynı hızda uygulamak mümkün değil. Bazen bazı geçişleri daha yavaş yapmak, adım adım ilerlemek gerekiyor. Otomotiv sektörü için değişime adapte olmak daha kolay ya da tek başına makine üretimi yapılan sektörlerde… Endüstrideyse proseslere teknolojik gelişmeleri hızla entegre etmek kolay değil. Entegrasyon için süreçlerin topyekûn adaptasyon yeteneği önemli, bir de elbette karar alıcıların tutumları… “Kablolu proses devam etsin, konvansiyonel yapı sürsün ama bir tarafta da monitör edebilelim” denebilir. Eskiye bağlı kalarak adım adım, güvenli ilerlemeyi tercih edenleri değişime ikna etmek için sabırlı olmak lazım.

“Uçtan önce çözüm” dediğiniz noktada verdiğiniz hizmetler neler? Aynı zamanda, Tuzla’da ki 800 metrekarelik tesisinizdeki faaliyetlerinizi de anlatır mısınız?

Türkiye’de saha enstrümanları, vanalar ve yan ekipmanlar, kontrol sistemi, proses optimizasyonu ve dijitalleşmeyi sunan, yani sahadan operatör istasyonuna kadar hem dijital hem de hardware olarak Dünya markalarıyla uçtan uca çözüm temin eden tek firmayız diyebilirim.

Yani sahadaki proses ölçüm ve kontrolünden, alınan bilgilerin işlenmesi ve analiz edilmesine kadar sıfır seviyesinden dördüncü seviyeye kadar çözüm sunuyoruz. Bu yaklaşımla paydaşlarımızın da işlerini tek bir adresten yürütmesine yardımcı olarak sahada oluşması muhtemel kaosu ortadan kaldırmış oluyoruz.

Tuzla’da ofisimiz, depo ve atölye alanlarımız bulunuyor. Tüm bu operasyonları tek çatı altında yürütebiliyoruz. Ayrıca bakım, teknik servis ve ara parça imalatı da yaparak işlerimizde katma değer yaratıyoruz.

Delta Vana Otomasyon ofis bölümünde mühendis ekibimiz, çözüm destek ekibimiz, insan kaynakları, finans, kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarımız bulunuyor. Atölye alanımızda da Delta Bakım şirketimiz faaliyetlerini yürütüyor.

Delta Bakım ne tür hizmetler veriyor? Atölyede neler yapılıyor?

2007 yılından beri yürüttüğümüz teknik servis hizmetlerimizi, kapsamını da genişleterek 2020 yılında Delta Bakım markası altında kurumsallaştırdık.

Atölyemizde ara parçalar üretiyor, vana ve aksesuar montajları, kaçak testleri, kalibrasyonlar yapıyoruz. Marka bağımsız olarak tamir ve bakım hizmetleri de veriyoruz.

Atölye dışında, Delta Bakım olarak saha hizmetlerinde güçlü bir pozisyona geldik ve son 2 yılda firmamızı büyüttük. Mobil test ünitelerimizle tüm hizmetleri müşterimizin sahasında veriyor, kestirimci bakımda da  uzmanlığımız bulunuyor.

Bu kabiliyetlerimiz paralelinde Delta Bakım firmamızdaki hedeflerimizi büyüterek, hem kalifiye çalışan kadromuzu genişletme hem de makine parkurumuzu büyütme planlarımız mevcut. Bunu da plan ve program çerçevesinde emin adımlarla hizmet kalitemizden ödün vermeden yürütmekteyiz.

2022’de bir isim değişikliğine gidildi? Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Markalaşma kapsamında başka ne gibi yaklaşımlarımız var?

Delta Vana, 2006’da kurulurken bir iddiayla yola çıkıyor, bu da iyi mühendislik yapmak ve paydaşlarımıza optimum çözümler sunmak.

Hedefleri koymak, hatta gerçekleştirmek kolay ancak bunu belli değerlerle gerçekleştirmek, standartlarınız olması malumunuz hiç de kolay değil.  İddiamızı, değerlerimizle bugüne kadar taşıdık. Müşteri memnuniyeti, güven bizim için çok önemli.  Paydaşlarımızın teveccüh ettikleri güven sayesinde, faaliyet alanlarımızı büyüttük. Endüstriyel vanayla başlayan yolculuk, saha enstrümanlarıyla devam etti. Tedarik, servis, devreye alma, DCS/PLC otomasyon sistemiyle anahtar teslim projeler derken baktık ki, 17 yıl önce koyduğumuz isim, mevcut faaliyet alanlarımızı tam olarak yansıtmıyor. Bu da bir değişim getirdi.  Sadece marka adımız değişmedi, yeniden markalaşmaya gittik. Kurumsal kimliğimizi yeniledik, iş süreçlerimizi standardize ettik, kalite standartlarıyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Grup şirket yapısına geçtik. Delta VN Grup çatı markamız oldu. Bu çatı altında, Delta Vana Otomasyon lokomotif şirket olmak üzere Delta Bakım, teknik eğitim ve sosyal beceri eğitimleri verdiğimiz Delta VN Akademi ve sektör dışı ilk yatırımımız olan Delta Tarım bulunuyor. 

Katettiğimiz yola bakınca, profesyonel bir noktaya geldik, kurumsal bir yapıya geçiş yaptık ama hep amatör ruhla, hep aynı heyecanla mutlak güven duygusunu merkezimize aldık.  

Akademi fikri nasıl gelişti ve akademide neler yapılıyor?

Delta Vana kurulduğundan bu yana müşterilerimizden gelen taleplere göre çeşitli eğitimler veriyorduk. Teknisyenlere eğitim, süpervizörlük eğitimleri, mühendislere yönelik eğitimler gibi… Ancak gelen taleplerin kapsamı ve yoğunluğu eğitimi ayrı bir kurumsal modele taşıma gerekliliği getirdi. Bunun uzantısı olarak da Delta VN Akademi’yi kurduk. Çeşitli eğitim modüllerimiz var. Bunları teknik eğitim modülleri ve sosyal beceri eğitim modülleri olarak iki başlıkta detaylandırdık. Teknik tarafta, vana, enstrüman eğitimi var ama bir yandan zaman yönetimi, ekip yönetimi ve kendimizi yönetmeyi konuşuyoruz. Çok teknik ağırlıklı işler yapan sektörlerdeyiz. Sosyal eğitimlerin bizler için daha ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum.

Hizmet verdiğiniz sektörlerdeki yatırım trendleriyle ilgili görüşlerinizi ve 2024 hedeflerinizi de öğrenebilir miyiz?

Piyasalar zorlu koşullardan geçiyor. Pandeminin etkileri henüz silinmemişken, dünyada yaşanan siyasi gerilimler, bunların savaşlarla devam etmesi koşulları iyice zorlaştırdı. 

Ülkemiz bunların ortasında ayakta durmaya çalışıyor. Yatırımcıdan, çalışana, küçük esnaftan sanayiciye kadar herkese sirayet eden ümitsizliğin ilacının denge ve devamlılık olduğunu düşünüyorum. Ülkesinde kalmayı tercih etmiş, bu ülkenin geleceği için mücadele veren biri olarak ümidimi hiç kaybetmedim, dengenin ve devamlılığın mutlaka sağlanacağını da düşünüyorum. Hatta ilk emareleri görmeye başladık bile, bunun istikrarlı bir şekilde devam etmesini yürekten diliyorum.  

Sektörümüzden bahsetmek gerekirse, paydaşlarımız yeni yatırımlardan öte mevcut varlıklarını optimum şekilde kullanmaya çalışıyor. IoT temelli uygun çözümleri prosesine entegre edebilen işletmeler, enerji kullanımını optimize ediyor, bakım tahminlerini daha detaylı yapıyor ve dolayısıyla toplam maliyette de avantaj sahibi olarak işlerine devam ediyorlar.

Veri analizinin ve işlemenin daha da önem kazandığı bir Dünya’da bizler de ülkemiz için değer yaratmaya devam ediyoruz. 2023’ü kapatırken geçen yıla göre ciddi şekilde büyüme sağladık. Pazarın ihtiyaçlarını inceliyor, sağladığımız optimum çözümlerle yeni fırsatlar yaratıyoruz.

Hali hazırda devam eden Honeywell, Flowserve, Farris, Groth gibi global markaların distribütörlüklerinin yanı sıra, geçen yıl Levelstate ve GIC’i de portföyümüze eklemiştik. 2023’ün son çeyreğinde de İngiltere merkezli Oliver Valves’le yeni bir distribütörlük anlaşması imzaladık.

ValTek DAHA İYİ BİR DÜNYA HEDEFLİYOR ValTek DAHA İYİ BİR DÜNYA HEDEFLİYOR

Yeni markalarımız ve mevcut markalarımızın yeni çözümleriyle kendimizi her zaman güncel tutmaya çalışıyor, ilk günkü heyecanımız devam ettiriyoruz.

2024 için finansal planlarımızı oluşturduk, büyüme projeksiyonlarımız hazır. Mevcut kadromuzu koruyarak ekibimizi büyüteceğiz. Büyümek, ancak sürdürülebilir olursa ve kontrollüyse anlamlı… İş hacmi ve insan kaynağı olarak büyürken, kontrollü ve sürdürülebilir hamleler yapıyoruz. Anın büyüsüne kapılmadan, kurumsal değerlerimizle uyumlu ve kalıcı başarılar hedefliyoruz.