“Önce Güvenlik” mottosuyla yola çıkan ve kalite konusunda yaptığı çalışmalara ağırlık veren KABLODER 2023 yılı Genel Kurulu Toplantısını 07 Mart tarihinde üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Türk kablo sektörünün önemli 27 üreticisini bünyesinde bulunduran Kablo Sanayiciler Derneği faaliyete başladığı tarihten itibaren sektörün gelişmesi, sorunlarının tespiti ve sorunların çözüme ulaştırılması ile ilgili çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapmayı Hedefliyor 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapmayı Hedefliyor

Türk kablo sektörünün önde gelen 27 üreticisini bünyesinde barından KABLODER, kurulduğu tarihten itibaren sektörün sorunlarına odaklanarak problemlerin çözümü, sorunların tespiti üzerine yoğunlaşmıştır. Çözüm odaklı politikası sayesinde sektörün daha ileri gitmesi için çalışmalarına devam ediyor. Kablo Sanayicileri Derneği; kablo kalitesine bağlı üretim konusunda firmaların bilinçlendirilmesi, kalite denetimlerinin artması, kablo malzemesi kullanıcılarına kalitesiz kablo kullanım sonuçlarının anlatılması; resmî kurumlar ve toplumda genel bilinç ve duyarlılığı yükseltmeyi hedefleyen aktiviteleri destekleyerek, sektörün ve ülke yararının dışında tüketicilerinde can ve mal güvenliğinin korunmasını hedeflemektedir. Derneğe katılım gönüllü olmakla beraber, örgütlenmiş ve tüzükte yer alan maddeler üzerine kablo piyasasında kalitesiz mal üretilmesine engel olmak için Türk Standartları Enstitüsü ile Sanayi Güvenliği ve Denetimi ile ilgili diğer resmî kurumlarla iş birliği yapmaktadır.

Editör: Semra Çakmak