İstihdam ve kadro yönetimi konusunda Proven olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Proven Yönetici Ortağı M. Emre Çaptuğ; “Kalifiye eleman yoksunluğu artık sanayimizin en önemli problemlerinden birisidir. Dünya Ekonomik Forumu raporlarını incelerseniz bu problemin yıllardır hep vurgulandığını ve zaman içerisinde büyüdüğünü görebilirsiniz. 
Ana hedefimiz çalışan verimliliğini artırarak ilk olarak doğrudan işçilik maliyetlerinin giderler içerisindeki payını azaltmak paralel olarak da çalışan kaynaklı kalite problemlerinin önüne geçebilmek.” dedi.

SAHA ÇALIŞANLARININ GELİŞİMİ

Saha çalışanlarının gelişimini de iki ana konu olarak ele aldıklarını belirten Çaptuğ; “Birincisi; direkt operatörlerin fiziki yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi. 
İkincisi ise saha yöneticilerinin yönetsel vasıflarının geliştirilmesi. 
Fiziki yetenek gelişiminde nitelikli operatörler hem verimi hem de kaliteyi artıracakları için önemlidir. Son yıllarda nitelikli operatör konusunda sıkıntılar herkes tarafından dile getirilmektedir. 
Yetişmiş personel bulamıyorsan kendi personelini yetiştir düsturu ile hareket ederek işletmelerin üretim yapılarına özel, teknik personel geliştirme uygulamaları hazırladık.” dedi.
Bu programın 3 temel yaklaşım üzerinden ilerlediğini belirten Çaptuğ; prosese uygun çalışan seçimi, yetenek geliştirme-uygun çalışan yetiştirme ve Saha Yöneticileri Gelişim Programı olarak sıralandığını belirtti.

BAIN & COMPANY, 2024 KÜRESEL MAKİNE VE EKİPMAN RAPORUNU AÇIKLADI BAIN & COMPANY, 2024 KÜRESEL MAKİNE VE EKİPMAN RAPORUNU AÇIKLADI

proven-tr.com