KASTAMONU ENTEGRE'NİN 5 ANA STRATEJİSİNDEN BİRİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM KASTAMONU ENTEGRE'NİN 5 ANA STRATEJİSİNDEN BİRİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Endüstri 4.0, otomasyon ve dijitalleşme alanında işletmelerin endüstriyel olgunluk seviyelerini geliştirerek onları bu uygulamaları verimli olarak kullanabilecekleri olgunluğa ulaştırdıklarını söyleyen Proven Yönetici Ortağı M. Emre Çaptuğ, endüstriyel olgunluk seviyesinin geliştirilmesi ne anlama geliyor ve neden bu yolu seçtiklerini anlatarak, “Çalıştığımız ya da ziyaretine gittiğimiz firmaların maalesef çoğunda satın alınmış olan otomasyon uygulamaları ya da dijitalleşme araçlarının birçoğunun tam anlamı ile kullanılmadığını ya da sadece gösteri amaçlı kullanıldığını gördük. Bu sebeple biz işletmeleri, uygulamaları kullanabilir endüstriyel olgunluğa çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. 

ŞİRKETLERİN ENDÜSTRİYEL OLGUNLUK SEVİYELENDİRMESİ

M. Emre Çaptuğ, şirketlerin endüstriyel olgunluk seviyelendirmesini ise kısaca şöyle paylaştı: “Endüstri 2 seviyesinde olan firmalar; Standart Çalışma yöntemleri olmayan genellikle birleştirilmiş sipariş miktarlarına göre üretim planlaması yapan, yüksek stok maliyetlerine katlanmak durumunda kalan, kişisel tecrübelere bağlı üretim yöntemleri ile çalışan işletmelerdir. Bu işletmeler Endüstri 2 seviyesinde faaliyet göstermekle birlikte, bazı üretim birimlerinde Endüstri 3 uygulamaları (özellikle otomasyon ekipmanları) göze çarpmaktadır.

İşletmeler ‘Dönüşüm’ faaliyetlerine başladıklarında ilk olarak süreçlerin standart hale getirilmesi faaliyetleri başlatılır. Bu standartlaştırma aşamasında işletmelerin mevcut durumları iyileştirilerek, kişisel tecrübelere dayalı olmayan üretim yöntemleri devreye alınır. Bu proje döneminde işletme yönetimi ile proje yöneticilerinin ortak belirledikleri hedefler (KPI) takip edilir. Bu işletmeler Endüstri 3 seviyesine ulaşmaya başlamışlardır ancak halen kitle üretimi yapmaya devam ederler bu sebeple de stok ve işçilik maliyetleri rekabetçi seviyelerde olmayacaktır.

Süreçlerin standart hale gelmesi yapılan bu çalışmaların ve felsefenin işletme boyunca yayılımı ile sağlanabilir.  Bu aşama ‘Kültürel Dönüşüm’ aşamasıdır.  Otomasyon ve dijital uygulamalar ile işletmelerin sipariş girdilerinden ürün çıktılarına kadar olan süreçler kontrol altında tutulabilir. Bu şekilde stoklar ve işçilik maliyetleri de optimize edilmeye başlanacaktır. 
Sürdürülebilir aşama ise işletmenin otonom yönetim yapısının kurulmuş olduğu, stratejik işletme hedeflerinin tüm çalışanlar tarafından açık ve net bir şekilde bilindiği ve tüm süreçlerin standart uygulamalar ile işletildiği bir aşamadır. Bu aşama Endüstri 4 seviyesine geçişin ilk aşaması olarak kabul edilebilir. 

Bir sonraki aşama ‘Esneklik’ aşamasıdır. Bu aşamada işletmeler kabiliyetlerini paylaşıma açarak tedarikçilerini de geliştirmeye başlayacaklardır. Bu aşama Endüstri 4 uygulamalarının işletmelere adapte edildiği aşama olarak kabul edilebilir. Sağlamlık aşaması işletmenin tüm tedarik zinciri boyunca maliyetlerini yönetebildiği, verimlilik uygulamalarını bütünsel olarak uygulayabildiği, dijital süreçleri ile Endüstri 4 geçişini tamamlayabilecekleri aşamadır”. 
Bu entegre Zirveye katılacak olan tüm paydaşların fayda sağlayacağı ortak nokta maliyetlerini azaltabilecek, verimliliklerini arttırabilecek iyi uygulamaları inceleme fırsatı yakalayacak olmalarıdır. Bizlerin buradaki rolü ise bu uygulamaları sağlıklı olarak kullanabilecek ortamın hazırlanması olacaktır.