Karbon salımını minimum düzeye indirmek için 2023 senesinde performans ve verim odaklı projelere ağırlık verdi. Yenilenebilir enerjide güneş enerjisi, enerji verimliliği ayrıca rüzgâr enerjisi ve ısı geri kazanım çözümlerine yöneliyor. Böylece Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladı, 2024 yılında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve enerji verimliliği projeleriyle beraber yaklaşık olarak 190 bin tonun üzerinde karbon salımının önüne geçmiş olacak.

Beko Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri Listesinde 44. Sırada Beko Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri Listesinde 44. Sırada

 2023 yılından günümüze uygulanmaya devam eden enerji verimliliği çalışmalarıyla sağlanan yıllık enerji tasarrufu 93 bin MWh’yi aşacak. Bunun dışında Yeşil Enerji sertifikasyonuyla işletmelerin 2.671 GWh’lık elektrik tüketimi Yeşil Enerjiyle sertifikalandırılarak yaklaşık 1.2 milyon ton karbon salımı engellenebilecek.  GES projeleriyle, enerji verimliliği çalışmaları ve yeşil enerji sertifikasyonu ile 2023 yılı süresince daha temiz ve yenilenebilir enerji çalışmaları uygulandı ve ulaşılabilir oldu görüldü. Enerjisa Enerji; 2023 yılında toplam 66,8 MWp kurulu gücüne ulaşan projelerin kurulumuna başladı, 2024 yılında tamamının faaliyete geçmesiyle beraber yıllık 34,188 konutun elektrik tüketimine eş değer olan yaklaşık 102 bin MWh elektrik üretimine ulaşılacak. Gerçekleştirilen bu çalışmalar ile yıllık bazda yaklaşık olarak 136 bin ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor. Ayrıca Enerjisa portföyünde bulunan işletmelerin 2.671 GWh’lık elektrik tüketimi “Yeşil Enerji” ile sertifikalandırılacak, bu sayede ulaşılmak istenen amaç ise 1.2 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş olmak. 

Enerji dönüşümüyle şekillenen dünyada bu değişimin yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Enerjisa enerji CEO’su Murat Pınar, “Dünyanın her yerinde hissedilen ve uluslararası gündemin ilk sırasında yer alan sorunun adı ortak: İklim krizi. Bugün küresel emisyonların yaklaşık yüzde 75’i enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanıyor. Türkiye’nin en büyük enerji oyuncularından biri olarak Enerjisa’nın bu soruna kulak tıkması mümkün değil. ’Herkes için daha iyi bir gelecek’ yaratma hayalimiz doğrultusunda bu sorunun da çözümün de bir parçasıyız ve yatırımlarımızı bu doğrultuda yapılandırıyoruz. Ocak ayı başında bakanlığımızın açıkladığı Türkiye’nin 2030 yılı Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki hedeflere ‘İşimin Enerjisi’ gibi hem ülkemiz hem de dünyamız için çarpan etkisine sahip bir uygulama ile katkı sağlıyoruz. Hayata geçtiği günden bu yana Türkiye’nin sanayicilerini, kamu ve hizmet sektörü kuruluşlarını ve tüm işletmelerini temiz enerji ile buluşturuyoruz. 2024 yılında rüzgâr enerjisi santrallerini de yenilenebilir enerji portföyümüze ekleyerek örnek projelerimizle müşterilerimizin karşısına çıkacağız. 2024 yılının da en az 2023 yılındaki kadar başarılı geçmesini temenni ediyor, Türkiye’de örnek hikayeler yaratan bu projeleri başarıyla hayata geçiren çalışma arkadaşlarıma, ayrıca yenilenebilir enerjinin gücüne inanan müşterilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Editör: Semra Çakmak