banner1322
x

SORUMLU YÖNETİM ANLAYIŞIYLA 20 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADI

Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, global marka olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma temelli büyümeyi esas aldıklarını belirterek fabrikalarda gerçekleştirilen tasarruf projeleri kapsamında 2019 yılında 2015 yılına oranla enerji tüketiminde %8,9 azalma sağlandığını vurguladı.

SORUMLU YÖNETİM ANLAYIŞIYLA 20 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADI
Enerji Zirvesi

Kastamonu Entegre, geçtiğimiz yıl yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporunun ikincisini, yeni yılla birlikte kamuoyunun bilgisine sundu. Kastamonu Entegre Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden esinlenerek hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu 2019’da, şirketin kurumsal yapısından ürün çeşitlerine ve üretim kapasitesine, ekonomik performansından stratejik önceliklerine ve politikalarına kadar pek çok bilgi detaylarıyla şeffaf bir şekilde sunuluyor. Paydaşların geri bildirimleri doğrultusunda belirlenen Kastamonu Entegre sürdürülebilirlik stratejisi; Sorumlu Yönetim Anlayışı, Doğal Dengeyi Koruma, Çalışan Odaklılık ve Topluma Katkı Sağlama ana temaları çerçevesinde şekilleniyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZİ PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE OLUŞTURDUK” 

Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’de ilk, dünyada ise üç büyük global firmadan biri olarak hazırladıkları sürdürülebilirlik raporunun ikincisini paylaşmanın gururun yaşadıklarını söyleyen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, pandemi sürecinde doğanın ekonomik büyümeyi dünyamızdaki kaynakları tüketmeden, verimli bir biçimde gerçekleştirmenin yollarını aramanın ve iş süreçlerini çevresel etkisinin farkında olarak hareket etmenin en büyük sorumluluk olduğunu hatırlattığının altını çizdi. Global marka olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma temelli büyümeyi esas aldıklarının altını çizen Yıldız, hedef ve amaçları doğrultusunda oluşturdukları sürdürülebilirlik stratejilerini de bu bilinçle, bir zincirin halkaları olarak bağlandıkları tüm paydaşlarıyla birlikte oluşturarak uygulamaya aldıklarını kaydetti.  

İNOVASYON VE AR-GE İLE FARK YARATAN ÇÖZÜMLER

Geleceğin teknolojilerini geliştirmek amacıyla kurulan Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge merkezinde, etkin kaynak kullanımı ve ileri malzeme teknolojileri üzerinde çalışılıyor. Kastamonu Entegre Ar-Ge ekibinin, TÜBİTAK TEYDEB 1501 destek programı çerçevesinde geliştirdiği projeyle, üretim sırasında ortaya çıkan ağaç kabuklarından formaldehit içermeyen biyo bazlı reçine (çevreci tutkal) üretilmesi hedefleniyor. Yine üretimle doğru orantılı şekilde oluşan atık kül konusunda İstanbul Üniversitesi iş birliğinde önemli bir proje yürütülüyor. Gübre olarak kullanılabilen atık külün, “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık sınıfından çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelere başlandı. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nın fonladığı en büyük inovasyon projelerinden biri olan ECOBULK’ın ortakları arasında yer alan Kastamonu Entegre, proje kapsamında Adana tesisinde atıklardan kompozit levha geliştirme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, bir diğer Ufuk 2020 projesi olan E2COMATION ile fabrikanın dijital ikizinin oluşturulması ve optimizasyon araçları aracılığıyla üretim sırasındaki enerji tüketimi ve çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor.  Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için iş süreçlerinde iklim değişikliğine yol açmayan ve ekosistemi koruyan uygulamalara yer veren Kastamonu Entegre, üretim faaliyetinin temel girdisi olan odun ham maddesinin sürdürülebilir kaynaklardan teminini ve verimli kullanımını gözetiyor. Türkiye’de endüstriyel ormancılık ve sürdürülebilir orman yönetimi alanında faaliyet gösteren ilk ve tek kuruluş olan ENAT A.Ş.’nin ikinci büyük ortağı konumundaki şirket, 2016 yılından bu yana, 14 bin 550 dönüm araziye (yaklaşık 2.100 futbol sahası) 1 milyon 801 bin fidan dikilmesine katkıda bulundu.

SORUMLU YÖNETİM ANLAYIŞI İLE 20 MİLYON TL TASARRUF         

 İthal ürünlerin yerli ikamelerine geçilmesi adına başlatılan Yerlileştirme Projesi, bir yandan satın alma ve lojistik maliyetlerini azaltırken, diğer yandan yerel üretimin ve istihdamın artırılması ve mesafeye bağlı karbon salımının azaltılması bakımından önem taşıyor. Proje kapsamında 2018 yılında 8,5 milyon TL, 2019 yılında ise 20 milyon TL tutarında tasarruf sağlandı.
 Fabrikalarda gerçekleştirilen tasarruf projeleri kapsamında 2019 yılında, 2015 yılına oranla enerji tüketiminde %8,9 azalma sağlandı. 2019 yılsonu itibarıyla 25 farklı verimlilik artırıcı proje (VAP) üzerinde çalışan şirket, bu projeler sonucunda yıllık 45,9 milyon kWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar sonucunda, 2014–2019 yılları arasında kadın çalışan sayısı Genel Müdürlük’te %79, Ar-Ge departmanında %67 oranında arttı.

DOĞAYA KATKI, TOPLUMA YATIRIM

Kastamonu tesislerinde hayata geçirilen “50. Yılda 50 Okula Geri Dönüşüm Bahçesi” projesi kapsamında 5 ton metal ve 4 ton ahşap hurdası kullanılarak, 25 bin çocuğun kullanabileceği geri dönüşüm bahçeleri oluşturuldu. 
 

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:15
YORUM EKLE

Aldağ

TK Elevator

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını