banner1322
x

“Dijital-teknik platformlar işletme stratejimizin temel bir parçası”

Dijital-teknik platformların genel işletme stratejilerinin temel bir parçası haline geldiğini belirten Bursa Beton A.Ş. Genel Müdürü Barbaros Onulay, dijitalleşme sürecinde öncelikli olarak mevcut kadrolarının uyum sürecine önem verdiklerini vurguluyor.

“Dijital-teknik platformlar işletme stratejimizin temel bir parçası”
Robot Zirvesi

Tesislerinde üretilecek olan hazır betonun tüm bileşenlerinin kullandıkları özel bir bilgisayar otomasyonu dahilinde tartılıp karıştırılarak hazırlandığını belirten Bursa Beton A.Ş. Genel Müdürü Barbaros Onulay,  dijitalleşme kapsamındaki çalışmalarını şu şekilde anlattı: “Hammaddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar ki tüm iş süreçlerimizdeki faaliyetlerimiz kullandığımız ERP programı aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede ürünlerimizin izlenebilirliği sağlanmaktadır. Kullandığımız araç takip yazılımı ile transmikserlerimizin günlük hareketleri, araç seyirleri, trafik kurallarına uyumları takip edilmektedir. 

"Personelimizin sürece uyumluluğu için çalışmalarımızı ön planda tutmaktayız”

Dijital-teknik platformlar genel işletme stratejimizin temel bir parçası haline gelmiştir. Dönüşüm uyum sürecinde insan kaynağına ilişkin ihtiyaçların belirlenmesine yönelik karar, bulgu ve yapılacak çalışmalar üst yönetimimiz tarafından özellikle takip edilmektedir. Dijitalleşme sürecinde öncelikli olarak mevcut kadromuzun uyum sürecine önem vermekteyiz. Üretim hattımızdaki mevcut personelimizin sistem bileşenlerinin bir arada nasıl uyum içinde çalışacağını anlaması zaruri hale gelmiştir. Süreçlerdeki ihtiyaçların analizi noktasında üretim, planlama, kalite gibi ana süreçlerdeki sorumluluların eylem önerilerini değerlendirdik ve yol haritalarımızı belirledik. Nitelikli insan kaynağını hazırlamaya yönelik gereksinimleri belirledikten sonra nasıl bir süreç ve metodolojinin uygulanması gerektiği hususunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Periyodik olarak yapmış olduğumuz iç denetimler ile süreçlerimiz sürekli gözden geçirilmektedir. Dönüşümde ihtiyaç duyulan niteliklerin bireye kazandırılmasına yönelik özellikle üretim süreci ile doğrudan ilgili olan mühendislerimiz ve operatörlerimiz için eğitim programları ve gerekli bilgi platformlarını oluşturduk. Müşterimize sunulan tüm değer zincirinde rol alan her personelin sistemle bütünleştirilmesi ve uyumlandırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda personelimizin sürece uyumluluğu için çalışmalarımızı ön planda tutmaktayız.” 

Haberleşme teknolojilerinin bu kadar hızlı ilerlediği bilgi çağının gerisinde kalan firmaların uzun soluklu olarak ömrünü sürdürmesi mümkün değildir. ERP sistemleri ile verilere canlı ulaşmak, raporlamak, takip etmek, güncel tutmak, üretime entegre olmak , hata faktörlerini en aza indirmek mümkün hale gelmiştir. Fakat bunun da ötesinde hazır beton üretim işletmeleri için etkinliği artırılmış bir ERP sistemi ile kontrol altına alınmış bir üretim yapılmasının insan hayatı için önemi büyüktür. İçinde yaşadığımız betonarme binaların kilit hammaddesi olan hazır betonun üretimi ve uygulanması servis ömrü ve durabilitesini direkt olarak etkilemekte bir diğer tabirle binalarımızın sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Hazır betonun kalitesi ve yasal mevzuata uygunluğu depremde hayat kurtarır. Geleceğin rekabetinde Endüstri 4.0, nesnelerin interneti , artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi kavramların sistemlere adaptasyonunu ve ne şekilde uyum sağlayabileceğimizi tartıştığımız şu dönemde eski teknoloji – kara düzen firmaların sistemden elenmesi kuvvetle muhtemeldir. Değişime odaklanmak çeviklik ve esnek  bir firma yönetimi günümüz şartlarında firmaların olmazsa olmazıdır.

https://www.stendustri.com.tr/insaat-ve-malzeme/daha-dusuk-enerji-maliyeti-icin-rampali-santral-modeli-kullaniliyor-h105216.html

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 16:40
YORUM EKLE

Legend Art

ECA

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını