Söyleşi: Murat Tanık

Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz

Müşterilerine Sürdürülebilir Şehircilik, Planlama ve Yönetim, Risk Yönetimi, Kalite Kontrol, İnovasyon ve Verimlilik, Sektörel Araştırmalar alanlarında teknik müşavirlik hizmetleri sunan Hise Global’in Kurucu Ortağı Ebru Öz, ST Endüstri Medya İnşaat, Yapı & Malzeme dergisine konuştu. Öz, Tepedekiler bölümümüzün konuğu oldu.

Güvenli ve depreme dayanıklı binalar üretmek için öncelikli olarak şehirlerin deprem risklerinin belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Ebru Öz, “Riskli alan ve yapıların belirlenmesi ardından temel altyapı analizi, yolların, köprülerin, su ve kanalizasyonun, elektrik ve doğalgaz dağıtımı gibi yapıların depreme dayanıklı bir şekilde güçlendirilmesi veya yeniden planlanmasının hızla gündeme alınması önemli.” diyor. 2024 yılında Avrupa ve Orta Asya’da daha faal olmayı ve Türkiye’den firma, kurum ve kuruluşların dünyaya açılan projelerinde onlarla birlikte yol almayı hedeflediklerini vurgulayan Ebru Öz ile Hise Global’in projelere değer katan yönlerini konuştuk. 

İnşaat Malzemesi İhracatı 2,7 Milyar Dolara Yükseldi İnşaat Malzemesi İhracatı 2,7 Milyar Dolara Yükseldi

Hise Global’i tanıyabilir miyiz? 2023 yılını şirketiniz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 2024 yılı için hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

Teknik müşavirlik, genellikle mühendislik, mimarlık veya diğer teknik alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerin, çeşitli projelerde danışmanlık hizmetleri sağladığı bir faaliyettir. Şirketimizin bilgi birikimi ve uzman kadromuzla birlikte; teknik müşavirlik, proje ve danışmanlık alanlarında uzmanlaşmayı hedefledik.

Hise Global olarak, bilgi birikimimiz ve uzman kadromuzla; sürdürülebilir şehircilik, planlama ve yönetim, risk yönetimi, kalite kontrol, inovasyon ve verimlilik, sektörel araştırmalar alanlarında şirketlere teknik müşavirlik hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerimize Sürdürülebilir Şehircilik, Planlama ve Yönetim, Risk Yönetimi, Kalite Kontrol, İnovasyon ve Verimlilik, Sektörel Araştırmalar alanlarında teknik müşavirlik hizmetleri sunuyoruz.

2023 yılında bir önceki yıla göre ciromuzu ikiye katlayarak büyümeye devam ettik. Türkiye’den şirketler, kurum ve kuruluşların projelerinde Avrupa’ya açılma hedefleri doğrultusunda onlara çok yönlü destekler sunma hedefiyle 2022 yılından bu yana Brüksel’de Hise Europe firmamızla da hizmet veriyoruz. Avrupa, Türkiye ve Orta Asya'da sunduğumuz hizmetlerle şirketleri doğru partnerlerle buluşturmayı ve Türkiye'ye değer katacak projelere yatırım getirmeyi planlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl pek çok başarılı projenin çözüm ortağı olduk. Demir Çelik sektöründe yeni inşa edilen fabrikaların ve tesislerin proje yönetimi hizmetlerini sağladık. Ayrıca şirketimiz bünyesinde Konut Teknik Kontrol Departmanı kurarak ülkemizde yaygın olmayan ancak dünyada “home inspection” olarak bilinen hizmeti de sunmaya başladık. Ülkemizde konut teknik kontrol konusunda öncü olmaktan gurur duyuyoruz.

Geçen yıl haziran ayında Fransız tasarım ve mimarlık şirketi ArteCharpentier ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladık. Dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye yatırımlarında stratejik ortağı olurken, Türkiye’den firmaların projelerine finansmandan danışmanlığa kadar pek çok alanda destek veriyor, ülkemizi kalkındıran projelerde görev alıyoruz. 2024 yılında hedefimiz; Avrupa ve Orta Asya’da daha faal olmak ve Türkiye’den firma, kurum ve kuruluşların dünyaya açılan projelerinde onlarla birlikte yol almak.

Teknik müşavirlik konusunun inşaat sektörü için önemi ve projelere kattığı değerler nelerdir? Hise Global sektörün neresinde?

Teknik müşavirlik şirketlerinin mühendislik, mimarlık veya diğer teknik alanlarda uzman kadrolarıyla; gayrimenkulden inşaata, şehir planlamasından, AB projelerine kadar pek çok farklı alanda projenin sorunsuz ilerlemesi için şirketlerin stratejik ortağı olarak danışmanlık hizmetleri sunuyor. Teknik müşavirlik hizmeti alan firmalara dair yapılan bir araştırmaya göre, iyi bir teknik müşavirlik hizmeti alınan projenin değerinde yüzde 40 oranında artış sağlandığı görülmüş. Hise Global olarak, desteklediğimiz projelerde ilk önce projenin gerçekleştiği halini hayal ediyoruz ve bu hayali hayata geçirmek için tüm aşamalarda güç birliği içinde çalışıyoruz. Bu anlayışla çalıştığımız projelerin de önemli bir değer artışı ile sonuçlandığını görmekten büyük bir gurur duyuyoruz.

Günümüz teknolojinin altın çağlarını yaşıyor. Sizce, teknolojinin teknik müşavirliğe katkısı nedir?

Gelecek yıllarda teknolojik dönüşümün çok hızlı olması bekleniyor. Bu sebeple sektördeki teknolojik değişikliklere ayak uydurmak ve bu teknolojileri hizmetlerimize entegre etmeye odaklanacağız.

2024 yılında global alanda teknik müşavirlik sektörünün hacminin artacağını görüyoruz. Hise Global olarak, teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız, teknik kalitemizden ve etik ilkelerimizden ödün vermeden daha sağlam adımlarla büyüme odaklı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Devam eden projelerinizden örnekler verir misiniz? Ne gibi sıra dışı farklılıklar içeriyor? Hangi olanaklarıyla öne çıkacak? Ne zaman tamamlanacak?

Hise Europe ve Hise Global olarak, 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen ve uluslararası inşaat ve gayrimenkul sektörünün en etkili oyuncularını bir araya getiren «MIPIM» fuarına katıldık.

Hise Global, Hise Europe şirketlerimizle bu yıl sürdürülebilir şehircilik, kentsel gelişim projelerine ve konut teknik kontrol hizmetine (home inspection) odaklanacağız. Bu konuda yeni başlayan projelerimiz var. Şehirlerde sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlamaya ve global yatırımcılar için güvenli bir proje ortağı olmaya devam edeceğiz.

Projelerinizde estetik, konforlu ve aynı zamanda güvenli yapılar imar edebilmek adına yapı malzemelerinden partner seçimine öne çıkan kriterler neler oluyor?

Güvenli yapılar imar edebilmek için elbette yapı malzemesinden partner seçimine kadar çok farklı kriterler önem taşıyor. Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor ve afetlere karşı daha dikkatli bir yapılaşma planı takip edilmesi gerekiyor. Güvenli ve depreme dayanıklı binalar üretmek için öncelikli olarak şehirlerin deprem risklerinin belirlenmesi gerekiyor.

Riskli alan ve yapıların belirlenmesi ardından temel altyapı analizi, yolların, köprülerin, su ve kanalizasyonun, elektrik ve doğalgaz dağıtımı gibi yapıların depreme dayanıklı bir şekilde güçlendirilmesi veya yeniden planlanmasının hızla gündeme alınması önemli. Ayrıca, yeni projelerde zemin etüdüne daha fazla özen gösterilmesi, yeni projelerde afetlere karşı dayanıklı şehirleşme ve yapılaşma konusunda stratejiler belirlenerek harekete geçilmeli.

Teknik müşavirlik firmaları depreme dayanıklı şehirler oluşturulması süreçlerinde, deprem riskinin belirlenmesi için kapsamlı analizler yapabilir. Buna göre yatırım planlama ve fizibilite çalışmaları yapan teknik müşavirlik firmaları, projelerin yönetimi ile birlikte çalışarak gerekli kalitenin sağlanabilmesi için önemli bir rol üstleniyor. Teknik bilgi, birikim ve yenilikçi yaklaşıma sahip olan teknik müşavirlik firmaları; yer aldıkları projelerin zemin özellikleri dikkate alınarak yapıların depreme dayanıklı tasarımından inşasına kadar her aşamada yönetim ile aktif olarak çalışarak adeta bir iç denetim mekanizması görevi üstleniyor. Teknik müşavirlik hizmetlerinden etkin biçimde yararlanılan projelerde depreme dayanıklılık beklentileri rahatlıkla karşılanabiliyor.

Enerji verimliliğini artıran, atık yönetiminin iyileştiren, yeşil alanları koruyan, yaya yolları, bisiklet yolları, toplu taşıma ağları ve trafik yönetimi gibi unsurlarla iyi planlanmış bir ulaşım sistemine olanak sağlayan yapılar tasarlamak hem estetik ve konforu hem de güvenli ve çevreye duyarlı bir yapılaşmayı mümkün kılacaktır.

 Başarılı projelerin olmazsa olmazı nelerdir? Sizin örnek başarılı bir projenizi detaylarıyla paylaşır mısınız?

Günümüzde hızla artan nüfus ve şehirleşmenin getirdiği zorlukları aşmak için sürdürülebilir şehirleşme anlayışıyla projeler gerçekleştirmek gerekiyor. Sürdürülebilirlik, kentsel gelişim, ulaşım planlaması, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve altyapı konularının birbiriyle bağlantılı olarak, kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması büyük önem taşıyor.

Başarılı projeler yalnızca yatırıma uygun lokasyonları seçmekle ve değer kazanacak markalar olmakla kalmıyor aynı zamanda şehrin altyapısından, çevreye verilen zararın en aza indirilmesine, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımından akıllı bina tasarımlarına kadar çok farklı detaylara dikkat ediyorlar.

Hise Global, birlikte çalıştığımız ve başarıya ulaşan birçok projemiz bulunuyor. Bu projelerin başarılarını ve fark yaratan yönlerini ele aldığımızda;

• Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerimizin hak sahipliği, değerleme ve matematiksel modelleme anlamında fark yarattığını, bu projelerin uygulanma sürecinde dönüşümün tüm tarafları açısından efektif sonuçlar getirdiğini,

• Fizibilite projelerimizin projenin uygulanması sürecinde ve sonrasında başarı ve fark yarattığını,

• Mimarlık ve mühendislik hizmet projelerimizin idari onaylar ve sonrasında uygulama sürecinde başarılı olduğunu,

• Bölgesel analiz ve master plan projelerimizin özellikle bölgesel ivmeleri en iyi şekilde ortaya koyması anlamında fark yarattığını,

• Proje takip ve teknik danışmanlık işlerimizin tüm süreçlerde proje katılımcısı tüm taraflar adına düzenleyici ve etkili bir teknik iş yürütme süreci ortaya koyduğunu ifade edebiliriz.

Editör: Merve Kaya