banner1322
x

Ticaret Bakanlığı Görevleri Nelerdir? Nasıl Çalışır

Ticaret bakanlığı, ülkenin, günün şartlarına uygun bir biçimde, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulmuş bir bakanlıktır. İlk olarak 1920 yılında “ İktisat Vekaleti” olarak kurulan bakanlık, 1983 yılına kadar farklı bakanlıklar ile birleştirerek hizmet vermiştir.

Ticaret Bakanlığı Görevleri Nelerdir? Nasıl Çalışır
Endüstrideara

Ticaret bakanlığı, ülkenin, günün şartlarına uygun bir biçimde, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulmuş bir bakanlıktır. İlk olarak 1920 yılında “ İktisat Vekaleti” olarak kurulan bakanlık, 1983 yılına kadar farklı bakanlıklar ile birleştirerek hizmet vermiştir. 1983 yılından sonra ise Sanayi Bakanlığı ile birleştirilerek, “ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” adını almıştır.

Yıllık programlar şeklinde Türkiye’nin öngörülen ithalat ve ihracat planlarının yürütülmesinin sorumluluğu Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bakanlığın görevleri, yetkileri ve teşkilat yapısı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmektedir. Bu kararname Resmi Gazete de yayınlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın yurt içi ticarete yönelik faaliyetlerinin yanı sıra AB hakkında çalışmaları da bulunmaktadır. AB uyum sürecine uygun görüşler üreten bakanlık, uluslararası kuruluşların ve AB ülkelerinin ticaret sistemini incelemekte ve çalışmalarını, sisteme uyumlu bir şekilde devam ettirmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir

Ticaret Bakanlığı’nın ilk görevi, ülkenin hem iç hem de dış ticaret hizmetlerinde ana hedefleri ve ticaret politikalarını belirlemektir. Daha sonra belirlenen ticaret politikalarının yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve ticaret hacmi ile hedefleri uyumlu hale getirmek adına gerekli koordinasyonu sağlamaktır.

Bakanlığın, gümrük politikaları üzerinde de görev ve yetkileri bulunmaktadır. Öncelikli olarak gümrük politikasının belirlenmesi, daha sonra bu politikanın uygulanması bu bakanlığın görevleri arasında yer almaktadır. Gümrük hizmetlerinde ilerleme, bu hizmetin hızlı, verimli, etkili ve belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesi ile gerçekleşmektedir. Bakanlığın görevi ise hem bu şartları sağlamak hem de bu şartların uygulanıp uygulanmadığını denetlemektir.

Bakanlığın görevleri arasında Avrupa Birliği ile gerçekleşen ticaret ilişkilerini yürütme ve denetleme de yer almaktadır. Bu noktada, AB’nin tüm çalışmaları kurul tarafından detaylı olarak incelenmeli ve Türkiye’nin ticaret politikasına entegre edilmelidir.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı Nasıl Çalışır

Ticaret Bakanlığı, sanayi ve ticaret odaları, deniz ticaret odaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ticaret borsaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bu çalışmalar hakkında detaylı iyileştirme raporları hazırlandıktan ve analiz edildikten sonra hizmetlerin iyileştirilmesi adına yeni kararlar alınmakta ve çalışmalar yürütülmektedir.

Kurulan şirket ve kooperatiflerin denetimi de bakanlığın yetkileri altında yer almaktadır. esnaf ve sanatkarların ticaret sicil kayıtları ile ilgili hizmetler bu bakanlık tarafından yürütülmektedir. Şirket ve kooperatiflerin çalışmalarını daha verimli hale getirmek adına iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu görevlerin yürütülmesi adına bakanlık içerisinde bir teşkilat oluşturulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatı Bölümleri Nelerdir

Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticarete ilişkin görev ve yetkilerini oluşturulan teşkilatlar ile yürütmektedir. Bu teşkilatlar,

 • AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
 • Etik Komisyonu
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • İç Ticaret Genel Müdürlüğü
 • İhracat Genel Müdürlüğü
 • İthalat Genel Müdürlüğü
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Şeklinde bölümlere ayrılmaktadır.

Bu teşkilatlar ile bakanlık, dünya ticaretinden alınan payın arttırılması ve ülke ekonomisinin gelişmesi adına çalışmalar yapmakta, ülkenin ticaret pazarını ve ürün çeşidinin arttırılmasını sağlamaktadır. Bu durumları sağlarken, ticaret politikası savunma araçlarını uygulayan Ticaret Bakanlığı, ithalatın ve ihracatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Yararlı Linkler:

https://www.ticaret.gov.tr/iletisim/iletisim

https://www.ticaret.gov.tr/il-mudurlukleri

http://risk.ticaret.gov.tr/web

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308261

https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:26
YORUM EKLE
YORUMLAR

Robot Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını