SANAYİ DEVRİMİ NE ZAMAN?

Sanayi Devrimi, Avrupa’da 18’inci ve 19’uncu yüzyıllarda başlamış ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Yeni buluşların üretime olan etkisiyle yaygınlaşmıştır.

SANAYİ DEVRİMİ NE ZAMAN?
Endüstri 40 Zirvesi

Avrupa’da 18. ve 19’uncu yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi sebebiyle doğmuş bir akımdır. Kısaca, Avrupa’daki sermaye birikiminin artması anlamına gelir. Sanayi Devrimi’nin birçok nedeni ve sonucu vardır. Teknolojiden ülke yönetimine kadar birçok şeyi değiştirmiştir. Sanayi devriminin nedenleri arasında; hızlı nüfus artışı, tarımdaki gelişmeler, geniş çaplı yağmalar yer alır. En önemli bir diğer nedeni ise yaşam düzeyinin yükselmesidir. Eskiden lüks sayılan ürünlerin orta ve alt sınıflar için gereksinim haline gelmesi sanayi devriminin doğmasına etki etmiştir. 

Sonuçları  

Sanayi devriminin çıkmasıyla birlikte kentleşme ve nüfus artışıyla ilgili önemli gelişmeler ve sonuçlar gözlemlenmiştir. Yeni bir sermayenin doğması, tarıma dayalı iş gücünün kentlere kayması, sanayicilerin toplumun en önemli temsilcileri haline gelmesi en önemli sonuçları arasında gösterilir. 
 

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 15:21
YORUM EKLE

Proses Zirvesi

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını