Sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasından sanata, sosyal girişimcilikten gıda ve teknolojiye kadar çok yönlü olarak ele alındığı zirvede Mert Fırat, Mümin Sekman, İzel Levi Coşkun, Sertaç Doğanay, Melis Muhtaroğlu, Elvan Odabaşı gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı. Son yıllarda çevresel sorunlardan daha geniş bir perspektifte, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da tartışılan “sürdürülebilirlik” kavramı GYİAD Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde ele alındı. Sürdürülebilirlik kavramının sadece doğal kaynakları korumak olmadığı; sosyal adalet, ekonomik kalkınma ve insan refahını da içeren kapsamlı bir yaklaşım olarak ele alınması gerekliliğinin vurgulandığı etkinlikte genç iş dünyasının konuya nasıl yaklaşması gerektiği alanında uzman konuşmacılar tarafından değerlendirildi.

“SENİNLE İYİ GELECEK” ETKİNLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK “SENİNLE İYİ GELECEK” ETKİNLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada; “Küresel ekonomide hızla büyük dönüşümler ve gelişmelere tanık oluyoruz. Günümüzde bu yeniliklerin sürdürülebilir olması çok kritik hale geldi. İşin kendisinin ve yaratılan değer ile faydanın sürdürülebilir tasarlanması; iş dünyası, insanlık ve dünyayı sağlıklı tutmanın çok önemli bir adımı. Bu denli değişken olan ve değer dengelerinin hızla yeniden tasarlandığı bir dünyada kuvvetli bir sürdürülebilirlik kültürü, en değerli cevherlerimizden biridir. Fakat sürdürülebilirlik kültürü, arkasında kuvvetli bir altyapı ve paylaşma ruhu olmadan dünyayı sarsan kuvvete dönüşemiyor. İş dünyamızın geleceğini kurgularken, yeşil dönüşüm inisiyatiflerini farklı açılardan desteklemeye ve desteklemenin yeni yollarını keşfetmeye kendimizi adamalıyız” dedi.

 Zirvenin moderasyonunu üstlenen GYİAD Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Eş Başkanı Gökçen Müftüoğlu Çapa ise konuyla ilgili değerlendirmesinde sürdürülebilir bir gelecek için bütüncül bir yaklaşımla çalışılması gerektiğinin altını çizerken, zirvenin genç iş dünyası temsilcilerinin sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek iş stratejilerine ve politikalarına entegre etmelerine vesile olacağı için memnun olduğunu belirtti. Açılışın sonrasında etkinlik, Mazars Türkiye CEO’su ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi İzel Levi Coşkun’un “Süreklilikten Sürdürülebilirliğe”, ASAP Başkanı Av. Mustafa Meydan’ın “Hayvan ve İnsan İlişkilerinin Sürdürülebilirliği ve Mevcut Hukuki Düzenlemeler” ve Başarı Uzmanı ve Yazar Mümin Sekman’ın “Sürdürülebilir Başarı” başlıklı konuşmalarıyla devam etti.

Zirve kapsamında bir de “Sürdürülebilirliğe Çok Yönlü Bakış” konulu panel gerçekleştirildi. GYİAD Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelin konuşmacıları İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı, Oyuncu Mert Fırat, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı, Formeo Doya Doya Yaşam Kurucu Ortağı Elvan Odabaşı, Muhtaroğlu Holding Dış Ticaret Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Melis Muhtaroğlu oldu.

GYİAD Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal konuşmasında iş dünyasının yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü birlikte gerçekleştirerek ikiz dönüşümü yakalaması gerekliliğinin önemini vurguladı. Topal sözlerine şöyle devam etti: “Temelleri ikiz dönüşüm üzerine şekillenecek olan geleceğin iş dünyasına hazırlanmak için şirketler bugünden sürdürülebilirlik stratejilerini oluştururken teknoloji ve çevre yatırımlarını bütünsel olarak ele almalı, sürdürülebilirlik pratiklerine entegre etmelidir.”

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve Oyuncu Mert Fırat ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik, var oluş problemi olarak dünya için olmazsa olmaz noktada yer alıyor. Sanat alanındaki çalışmaların da devamlılığı için sürdürülebilirlik odaklı planlamalarla ilerlenmelidir. Sanatın sürdürülebilirliğinin sağlanması için en başta toplumda daha çok kişiye ulaşılmalı ve kaynak çeşitliliği sağlanmalıdır. Bunun yanında yeni sanat eserlerinin ve sanatçıların ortaya çıkmasını teşvik edilmelidir”

Programın panelden sonraki bölümü ise Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay’ın “Teknolojide Sürdürülebilirlikkonulu konuşmasıyla devam etti. Doğanay konuşmasında “Bugün teknolojiden ayrı bir şekilde sürdürülebilirliği konuşmak mümkün değil. Teknolojide sürdürülebilirliği sağlamak için çevresel sürdürülebilirliği ön plana alarak karbon salınımının azaltılması hedeflenmelidir. Teknoloji, yapı, enerji, danışmanlık sektörleri başta olmak üzere büyük şirketler sürdürülebilirliğe odaklanarak sürdürülebilirlik uzmanlarını işe alım listelerinin başına aldıklarını görüyoruz” dedi.