Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık, elektrik üreticilerinin gündeminde yüzer güneş enerjisi santrallerinin (GES) yer aldığını söyledi. Aşık şöyle konuştu: "Hidroelektrik santralleri, akarsuları bu amaçla kullanmak hem suyun buharlaşmasını önlüyor hem de santrallerin altyapısını kullanarak elektrik üretmiş oluyorsunuz. Su yüzeyinde yansıma çok olduğu için verimlilikleri de daha yüksek oluyor.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR

Aşık, yenilenebilir enerji kaynaklarının gittikçe daha fazla önem kazandığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:  "Depolamanın yanı sıra sektör geliştikçe üretimde yeni mekanlara ihtiyaç duyuluyor. Yenilenebilir enerji alanında güç ve enerji boyutuyla güneş ve rüzgar aslan payını tutuyor. Rüzgar biraz daha karmaşık, gerek izinleri ve sonrasında bakımları vesaire... Güneş enerjisi sistemini tarlalara, evlerin çatısına kurabiliyorsunuz. GES, kurması ve işletmesi kolay olduğu için daha çok tercih edilmekte ve son yıllarda sanayi tarafından yoğun rağbet görüyor. Doğası gereği biraz daha dağınık olarak gerçekleşiyor. GES zaman zaman alan işgal ediyor, büyük çaplı çalıştığınız büyük alanları kapsıyor. Bu arazileri bulmak zor olabiliyor. Bu araziler tarım arazisi, ormanlık alanlar olmuyor. Dolayısıyla boş arazi bulunması, bunun trafo merkezlerine yakın olması gibi kısıtlar da var. Böyle olunca gündemimize yeni alanlar da giriyor." (AA)

1 MİLYON METREKARELİK TEKNOLOJİK SERA YATIRIMI 1 MİLYON METREKARELİK TEKNOLOJİK SERA YATIRIMI