Röportaj: Bikem Ögünç Demir

20 yılı akın bir süredir üretim alanları için endüstriyel otomasyon hizmetleri sunan Hamle Mühendislik, en yeni çözümü HEGİS ile dikkatleri çekiyor. Hamle Mühendislik Genel Müdürü Yüksel Nuhoğlu, HEGİS ile üretim alanlarında görüntü işleme çözümlerini ekonomik fiyatlara sunduklarının altını çiziyor.

Dijital dönüşüm ve bunun üretim alanlarına etkilerinden bahsedebilir misiniz?

Dünyada yaşanan dijital dönüşüm süreçleri bütün alanlarda değişimler getirdiği gibi üretim alanlarında büyük değişimlere yol açtı. Üretimde robotik teknolojilerle birlikte veri toplanması, yapay zeka uygulamaları, gerçek zamanlı kontrol edilebilirlik, otonom arıza tespiti ve üretim süreç optimizasyonu gibi geniş bir alanda yeni uygulamalar var. Üretim alanlarında verim, kalite ve maliyeti olumlu yönde etkiliyor. Ancak bu teknolojilerin yatırım maliyetinin yüksek olması ve uygulamada tecrübe eksikliğinden dolayı firmalar ya yatırım yapamıyor ya da yapılan yatırımlardan başarısız sonuçlar alınıyor.

Hamle Mühendislik üretim alanlarında hangi dijital dönüşüm çözümlerini sunuyor?

Otomotiv Sektöründe Enerji ve İşgücü Maliyetleri Can Yakıyor Otomotiv Sektöründe Enerji ve İşgücü Maliyetleri Can Yakıyor

Firmamız üretim alanlarında endüstriyel otomasyon hizmetlerini 20 yıla aşkın zamandır veriyor. Bu uygulamanın verdiği birikimle mevcut robotik otomasyon uygulamaları, test ölçüm sistemleri, enerji yönetimi, PLC Scada sistemleri hizmetlerimizin yanında geliştirdiğimiz dijital dönüşüm uygulamaları bulunuyor. Geliştirdiğimiz en güncel ürünlerimizden biri de HEGİS (Hamle Görüntü İşleme Sistemi) ürünümüz. HEGİS en gelişmiş yapay zeka çözümlerini kullanan endüstriyel görüntü işleme sistemidir. Bu yenilikçi ürünümüzle üretim alanlarında insan unsuruyla yapılan sayım, ölçüm ve ayrıştırma gibi işleri hata seviyesini en aza indirgenmiş şekilde otonom olarak yapılıyor. Örneğin standart üretimde, bir üretim bandında boyanacak bir plastik kapak, boya hattına geldiğinde püskürtme uçları daha önce programlanmış şekilde çalışarak kapağın boyamasını gerçekleştirir. Ancak yapay zeka destekli ürünümüzün HEGİS’in entegre edilmiş bir boya hattında püskürtme kolları ürün odaklı olarak uygun püskürtme pozisyonunu belirleyerek boyama işlemini gerçekleştiriyor. Boyama işleminin değerlendirilmesi ve gerçek zamanlı kontrol sağlıyor. Ayrıca kendi kendine öğrenebilme özelliği ile benzer iş uygulamalarında maksimum çalışma performansına ulaşıyor. Bu örnek sadece bir alanda değil “renk, şekil ayrımı var-yok” uygulamaları gibi pek çok iş alanı ve farklı sektörde yer alan işletmelerin üretim hatlarında uygulanabiliyor. Ürün kolay entegrasyonuyla uçtan uca bütünleşik üretim yönetimini destekliyor.

Güncel teknolojilerin üretim alanında uygulanması yüksek maliyet gerektiriyor siz bunu nasıl ekonomik hale getirmeyi başardınız?

Üretim alanlarında yeni dijital teknolojileri uygulayan firmalar farklı sektörlerden satın aldıkları teknoloji ve yine farklı sektörlerden bir araya getirdikleri ekipler ile çalışma yürütüyorlar. Bu da iş süreçlerinde gecikmelere ve uygulamada eksikliklere sebep oluyor. Günün sonunda düşük müşteri memnuniyeti ortaya çıkıyor. Firmamız bu noktada rakiplerinden önemli ölçüde ayrışıyor. Çünkü uzun yıllardır bu alanda bizimle çalışan ve uygulama tecrübesi olan bir ekibimiz var. Uygulama alanında gerekli endüstriyel ürünlerin hali hazırda kurduğumuz dijital platformlarda oluşturduğumuz markalarımızla satışını yapıyoruz. Ayrıca kurumsal olarak yürüttüğümüz Dijital Hamle Staj Programı var. Bu programda seçerek aldığımız aday mühendislerimizi mentorlar eşliğinde uygulama projelerinde yetiştiriyoruz. Bu yöntemle aday mühendislerimiz sahada uygulama tecrübesi kazanırken dijital dönüşüm süreçlerini maliyet etkin bir şekilde yürütürken nitelikli istihdama erişimde deneme sürelerini tamamlamış oluyorlar.  Uyguladığımız projenin süreç takibini de yaptığımız için firmada başarı oranı artıyor. Birçok teknik sorun büyümeden çözüme kavuşuyor. Hem ürün geliştirme hem uygulama hem de sürecin devamında projeyi uygulayacak çalışanı yetiştirme tecrübesi, sürecin tümünü ekonomik hale getiriyor. Sahip olduğumuz bu kurumsal kapasite müşterilerimize özgün çözümler geliştirmemize imkan tanıyor.

Bahsettiğiniz bu teknolojileri sahada uygulama tecrübeniz nedir?

Geliştirdiğimiz teknolojileri doğrudan sahada uygulama hizmeti veriyoruz. Bu konuda seramik, boya, havacılık, metal ve kozmetik gibi sektörlerde hizmet veren önemli firmalarda çözüm geliştirdik. Örneğin, seramik sektörüne yönelik iki yüzden fazla ürünü ayrıştırarak her bir ürün için sıralama programını otomatik olarak çağıran çözümümüzle seramik üretim hattında karışık gelen ürünlerin robotlar tarafından sorunsuz bir şekilde sırlanmasını sağladık. Yine otomotiv sektöründe banttan gelen karışık ürünlerin yapay zeka destekli görüntü işleme çözümü ile sınıflandırması sağlanarak her bir ürün için önceden tanımlanan iş emirlerini operatör ekranına gelmesini sağladık. Farklı sektörlerde birçok benzer uygulama tecrübesi ile yüksek memnuniyet sağlayan projeleri tamamladık. Diğer yandan Ar-Ge odağımızı da kaybetmiyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen projemizle deri yüzey ölçüm ve kalite analizine yönelik standart bir ürün geliştiriyoruz. KOSGEB Ar-Ge kapsamında desteklenen bir başka projemizle de işletme içerisinde bulunan güvenlik kameralarıyla personel konum takip ve verimlilik raporlama çözümü geliştiriyoruz. Yine Bilişim Vadisi içerisindeki Ar-Ge ofisimizde iş tezgahlarında personel hareketlerini takip eden ve çalışanın her bir iş adımını raporlayan yapay zeka çözümünü geliştiriyoruz. Gerek geliştirdiğimiz hazır uygulamalarla gerekse müşteri nezdinde butik çözümleri ile işletmelerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde görüntü işleme ve yapay zeka teknolojilerine erişmesini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Editör: Haber Merkezi