Küresel emtia ve enerji piyasasındaki dalgalanmalar, enerjide fiyatları yukarı çekiyor. 2021 yılında yeniden büyüyen enerji talebi karşısında işletmeler, yerinde enerji üretimi ve enerji verimliliği yatırımları için geleceğin enerji yatırım modeli olan ESCO modeline yöneliyorlar. Tüm dünyada ve Türkiye’de yeni enerji trendlerinde öne çıkan ESCO modeli Performansa Dayalı Sözleşmeler, milyarlarca dolarlık tasarrufu yatırımcının kaynaklarını kullanmadan hayata geçirme imkanı getiriyor. 

HT SOLAR, FENERBAHÇE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SPONSORU HT SOLAR, FENERBAHÇE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SPONSORU

2021’DE ENERJİ YATIRIMLARINDA ESCO MODELİ ÖNE ÇIKTI

Her geçen gün artan enerji ihtiyacının, sürekli yükselen enerji fiyatlarıyla sanayi kuruluşları ve ticari binalar üzerinde olumsuz bir baskı yarattığını belirten Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya; “Bu sorunun çözümü için sürdürülebilir enerji konseptinde ESCO modeli öne çıkıyor. ESCO modeli, öz tüketim amaçlı hem yenilenebilir enerji yatırımlarında hem de enerji verimliliği yatırımlarında kullanılabildiği için enerji dönüşümünde önemli bir araç niteliği taşıyor. ESCO modeli uygulamalarında ABD, Almanya ve Çin gibi dünya devletleri öncü konumda. 2021 yılında enerji yatırımlarında ESCO modeli Türkiye’de de daha çok konuşulmaya başlandı. Bu model için Türkiye’deki büyük potansiyeli gören ve ESCO modelinin Türkiye’de yaygınlaşması için yoğun bir çalışma içine giren ilk şirketlerden olarak yolumuza hızla devam ediyoruz” dedi.

ESCO MODELİNİ KULLANAN YATIRIMLAR ARTACAKTIR

2022 yılının enerji alanında önemli bir yıl olacağının altını çizen Kaya; “Artan maliyetler ile birlikte gerek Yeşil Mutabakat, gerekse Türkiye’nin Paris İklim Sözleşmesinin paydaşlarından biri olmasıyla karbonsuzlaşma yönünde artan ilgi gibi sebeplerle Türkiye’de ESCO modeli kullanan yatırımcıların artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla ESCO modeline dayandırarak hayata geçirdiğimiz Performansa Dayalı Sözleşmeler, daha yaygın bir şekilde tercih edilecektir” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELER PROJELERİN KENDİ KENDİNİ FİNANSE ETMESİ İÇİN TASARLANDI

Yerli sanayicilere enerji verimliliği konusunda büyük görevler düştüğünü vurgulayan Kaya, “Sanayicilerimiz tüm dünyada giderek yaygınlaşan ESCO modeline dayandırarak hayata geçirdiğimiz Performansa Dayalı Sözleşmeler ile hem enerji tasarrufu sağlayacaklar hem de karbonsuz ekonomiye katkı sağlayacaklar. Verimli enerji için finansman desteği bulamayan ya da finansman ayırmak istemeyen sanayicilerimiz ve üreticilerimiz Performansa Dayalı Sözleşmeler ile projelerinin kendi kendini finanse etmesini sağlayacaklar” şeklinde konuştu.