İnsan kaynaklı faaliyetlerin bir sonucu olan karbon emisyonu, son yılların en önemli gündem konularından biri. Artan karbon salımı, diğer sera gazları ile beraber küresel iklim krizinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çevre felaketlerinin baş aktörü olarak öne çıkıyor. Karbonsuz bir dünya için sürdürülebilir enerji yatırımlarına odaklanan Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, bugünün ihtiyaçları için daha verimli ve tasarruflu çözümlere dikkat çekiyor. 

“KARBONSUZLAŞMA SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİLMELİ”

Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, “Karbonsuzlaşma yıllarca sürecek ve sistemli bir şekilde takip edilmesi gerekecek uzun bir süreç. Entek Elektrik olarak karbon emisyonunu azaltmaktan ziyade tamamen ortadan kaldırmaya yönelik projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projeleri sistemli bir enerji yönetimini içermesine ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesine yönelik uyguluyoruz. Bu yatırımlarla tüketici, yatırımın finansmanını düşünmeden geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasını sağlayabiliyor” dedi. 

ENERJİ GİDERLERİNDE TASARRUF İMKÂNI

Enspire’ın sunduğu çözümler ile karbon salımının azaltıldığını, tasarrufun kendiliğinden garanti altına alındığını, yatırımcıya ise performansa odaklanma fırsatı verildiğini kaydeden Bilal Tuğrul Kaya konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm enerji kaynaklarında yakıt fark etmeksizin hem enerji verimliliği hem de karbonsuz ekonomiye yönelik sonuçlar üretiyoruz. Ülkemizde temiz enerji kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen şirketlerden biri olarak, bu hedefin yanında yatırımcıya enerji giderlerinde değişen oranlarda tasarruf etme imkanı sağlıyoruz. Tasarrufun garantilenmesi, kaynak ve tarifeden doğacak risklerin azaltılması gibi önemli başlıklarda tek elden çözüm sunuyoruz.”


 
 

DİJİTAL ÇAĞIN İHTİYAÇLARI DİJİTAL ÇAĞIN İHTİYAÇLARI