YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GÜCÜ 100 GW’A YÜKSELECEK

Limak Holding Hidroelektrik Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030 yılına kadar ülke elektrik üretiminde fosil yakıtlı kaynakları geçmesini ve 2035’e kadar yenilebilir gücün 100 GW’a yükselmesini bekliyoruz” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GÜCÜ 100 GW’A YÜKSELECEK
Endüstrideara

Bilindiği üzere ülkemizde 2020'de yıllık elektrik tüketimi 2019'a göre yüzde 0.38 artışla 304.8 milyar kWh olurken 2020’de ülkemizde gerçekleşen 305.4 milyar kWh'lik yıllık üretimde yenilenebilir kaynaklar yüzde 42.4’lük bir paya sahip olmuştu. 2020’de ülkemiz elektrik üretiminde kömür ve doğal gaz santralları ise yüze 57’nin üzerinde paya sahip olmuştur. 

“YENİLENEBİLİR ENERJİ EN BÜYÜK KAYNAK OLARAK KALMALI”

HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Holding Hidroelektrik Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert 10 yıl içerisinde üretimde kömür ve doğal gazın toplam payının yüzde 50’nin altına inmesini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030’a kadar üretimde fosil yakıtlı kaynaklardan daha fazla paya sahip olmasını beklediklerini söyledi. Ercömert, konuyla ilgili görüşlerini şu sözerle anlattı: “Önümüzdeki yıllarda, elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payının hızla artmasını bekliyoruz. Halen elektrik üretiminde yüzde 25’in, toplam kurulu güçte ise yüzde 32’nin üzerine paya sahip olan hidroelektrik enerjinin ise yenilenebilir enerjide en büyük kaynak olma unvanını önümüzdeki 10 yılda da korumasını tahmin ediyoruz. 2030 yılında ise Türkiye’de 40 bin MW’a yaklaşan bir güçle hidroelektriğin yine yenilenebilir en büyük kaynak olarak kalmasını öngörüyorum. 2030 sonrası dönemlerde ise rüzgâr ve güneşte beklenen hızlı büyümelerin gerçekleşmesiyle hidroelektiriğin yenilenebilir kaynaklar güç sıralamasında zamanla önce 2’inci, sonrada 3’üncü sıraya inmesi olası görülüyor.” dedi. 

“YENİLENEBİLİR GÜCÜN 100 GW’A YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ” 

“Yenilenebilir kaynaklı santralların toplam gücü Şubat 2021 itibarıyla 50 GW'ı geçti” diyen Ercömert, “Hedefimiz artık 2035 yılına kadar 100 GW'lık yenilenebilir gücüne ulaşmak. Türkiye’de 50 GW’ı geçen yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim gücü kaynaklara göre; HES'ler 31.391 MW, RES'ler 9.244 MW, GES'ler 6.746 MW, JES'ler 1.696 MW, Biyokütle santralları 1.114 MW olarak dağılıyor. Türkiye’nin 2035 yılında kurulu gücünü 150-160 GW mertebesine yükselmesini ve toplam güçte yenilenebilir kaynak payının en az 100 GW olmasını öngörüyoruz. Böylece kurulu güçte halen yüzde 52’ye yakın bir mertebe olan yenilenebilir oranı yüzde 60 civarına yükselecektir. 2021 ve sonrasında da önceliğin yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesini ve Türkiye’nin elektrik üretimindeki yenilenebilir enerjinin payının yıldan yıla artmasını diliyorum” dedi. 
 

YORUM EKLE

Kontek

DalElektrik Solar Banner dikey

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını