Ticari tip çatılarda kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik

SolarEdge'in Kurucusu Pazarlama ve Ürün Stratejisi Başkan Yardımcısı Lior Handelsman, yenilenen ekonomi için ticari tip çatılarda kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konularını ele aldı.

Ticari tip çatılarda kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik
Robot Zirvesi

Ticari tip FV sistemlerin yirmi beş yıllık uzun vadeli yatırımlar olarak kabul edildiğinden ötürü, seçim ve kurulumdan işletme ve bakıma her aşamanın sistemin ömrünü ve yatırım getirisini nasıl etkileyebileceğini anlamak önemlidir. Karar alma sürecindeki bazı önemli hususlar kalite, dayanıklılık ve güvenilirliktir. Bu üç noktayı, sistem ömrünün her aşamasında dikkate almanın ve sistem performansını iyileştirmenin birden çok yolu vardır. 
Seçim aşamasında, tedarikçiler ve ürünler olmak üzere sistem bileşenlerini belirleyen iki önemli faktör vardır. Tedarikçi seçimi ürün seçimi kadar önemlidir. Tedarikçi ve sistem sahibi arasındaki ilişki yirmi yıldan fazla süren kalıcı bir ilişki olacağından, ömür boyu partner seçmekten bir farkı yoktur. Bu nedenle, akıllıca seçim yapabilmek için belirli tedarikçi seçim kriterlerine sahip olmak önemlidir. 

İYİ BİR TEDARİKÇİYİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLER 

Potansiyel olarak iyi bir tedarikçiyi belirleyen bazı özellikler şunlardır: lider bir pazar pozisyonuna sahip olmak, güvenilir ve sağlam olduğuna dair bir itibar, istikrarlı bir finansal model, bankaca güvenilirlik, güçlü ve deneyimli bir yönetim ekibi ve sürekli destek dahil kapsamlı satış öncesi ve sonrası hizmetler. Bu özelliklerin birkaçını daha derinlemesine incelemek için güvenilir bir şirketin çok sayıda banka ve finans kurumu tarafından kanıtlanmış bir sicili olması gerekir. Teklifin bir parçası olması gereken hizmetler arasında verilen eğitim ve araçlar, proje tasarımı, LCOE ve yatırım getirisi analizi, sistem simülasyonu ve karşılaştırmalı sistem analizi, proje tasarım doğrulaması, kurulum doğrulaması kontrol listesi, uzaktan ve yerinde kurulum desteği, uzaktan devreye alma, otomatik devreye alma raporlarının yanı sıra filo yönetimi, noktasal otomatik uyarılar, saha karşılaştırmaları, arıza tespiti ve idari rapor sunan performans izleme olmalıdır. Ayrıca hızlı bir RMA süreci ve servis ve teknik destek merkezlerinin olup olmadığını dikkate almak da önemlidir. Bu hizmetler sadece ilişkinin başarısı için değil, aynı zamanda güneş enerjisi sistemin işleyişi için de anahtardır.

INVERTER GES PROJELERİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR 

Tedarikçiyi süzgeçten geçirirken, ürünleri de dikkatle gözden geçirmek ve değerlendirmek önemlidir. Güneş enerjisi sistemi seçerken en önemli bileşenlerden biri, sistem maliyetlerinin yüzde 30'unu etkileyen, sistemin üretimini tamamen yöneten ve işletme ve bakım giderlerini idare eden eviricidir. Evirici, sistem maliyetinin sadece yüzde 10'u olmasına rağmen, güneş enerjisi sisteminin uzun vadeli finansal performansı için kritik öneme sahiptir. Burada ürün kalitesi, dayanıklılığı ve güvenilirliği özellikle önemlidir. Bir ürünün geçmiş performansının bazı önemli göstergeleri, dünya genelindeki kurulu sistemlerin miktarı, çalışma saatleri, ürün arıza oranları, çeşitli iklimlerde kayıtları ve RMA oranlarıdır. 
Bir ürünün kalitesi tasarımı, bileşenleri ve üretimi ile belirlenir. Yüksek kaliteli bir üretici, özenli bileşen seçimi ve kalite güvence prosedürleri uygulamalıdır. Üretim süreci boyunca, kalite güvencesi için birden fazla kontrol testi olmalıdır. Hızlandırılmış ömür testi ve tüm ürün arızalarında olabilecek temel neden analizi de dahil olmak üzere tüm üretim hatlarında tam kalite kontrolü yapılmalıdır. Bu süreçler, yüksek kaliteli, uzun ömürlü ürünlerin üretilmesine yardımcı olur. Üretim sürecinin yanı sıra, üçüncü taraflar ürünlerin güvenlik düzenlemeleri, elektromanyetik uyumluluk standartları ve şebeke uyumluluk kanunları gibi geçerli yasal gerekliliklere uyup uymadığını onaylayabilirler. 

ÖZEL TESTLER ÇALIŞMA ÖMRÜNÜ HIZLANDIRIR 

Ürün güvenilirliği, kullanım ömrü boyunca tutarlı bir performans gösteren bir ürünü ifade eder. Güvenilir bir ürün, tüm tasarım ve üretimi aşamalarına entegre edilmiş bir güvenilirlik sürecine sahip olan bir üründür.  Ürün tasarımı aşamasında, hızlandırılmış ömür testleri ile görev profilinin, tasarım gereksinimlerinin, bileşen seçiminin ve tasarım doğrulamasının tam olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Üretim, insan hatasını azaltmak için otomatikleştirilmeli ve denetlenmiş bir kalite kontrol süreci içermelidir. Üretimi takiben, test aşaması gelir; ürün parametreleri ve işlevselliğinin tam entegre testinin yapılması gereklidir. Son olarak, herhangi bir arıza kaydedilmişse, temel nedeni ortaya çıkarmak için tam bir analiz yapılmalıdır. Temel neden analizinden elde edilen tüm bilgiler, ürün tasarımı ve güvenilirliğini geliştirmek ve iyileştirmek için kullanılmalıdır. 

Genellikle ürün güvenilirliği ile eşanlamlı olarak kabul edilen ürün dayanıklılığı, bir ürünün zorlu çevre koşullarına dayanma kapasitesini ifade eder. Güneş enerjisi sistemleri genellikle zorlu ortamlara kurulduğundan, tüm ekipman geniş sıcaklık aralıkları, nem, toz, yağmur ve amonyak gibi zorlu koşullar altında çalışacak kadar sağlam olmalıdır. Sadece IP65 ve IP68 gibi bir ürünün dayanıklılığını gösterebilecek sınıflar değil, aynı zamanda uzun garanti süreleri ve ürün testi sonuçları da bunu yansıtabilir. Yıpranana kadar yapılan uzun süreli özel testler arasında yanma, termal döngü ve yaş ısı testi bulunur. Bu testler ile ürünün çalışma ömrü hızlandırılarak, ürünün çalışma ömrü ve performans hedeflerini karşıladığı doğrulanır.

DOĞRU KURULUM İÇİN BİRÇOK PARAMETRE VAR 

Bir sonraki aşama olan kurulum, ticari güneş enerji sistemlerinde kârı en üst düzeye çıkarmada rol oynar. Sistemin kalitesini, güvenilirliğini ve dayanıklılığını arttıracak doğru kurulum için dikkate alınması gereken birçok parametre vardır. Yer seçimi sırasında, yönlendirme, eğim ve gölgeleme gibi standart değerlendirmelerin yapılması gerekir, ancak olası korozyon da dikkate alınması gereken başka bir kriterdir. Bu, ekipmanın işlevselliğini etkileyebilecek karasal korozyon veya kimyasal korozyon olabilir. Örnek olarak, tarım sektöründeki ticari tesislerde kullanılan ürünler, bu tür bir ortam için tasarlanmamışsa özellikle amonyak korozyonuna karşı hassastır. Sistemin tasarım ve planlama aşamasında, yapısal yük, rüzgâr ve topraklama, dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Bununla birlikte, en önemli özelliklerden biri, bileşenlerin fiziksel kurulumudur. Bu, iyi planlanmış konfigürasyonları, kabloları sabitlemeyi, doğru etiketlemeyi, sensörleri, kanal gövdelerini, tüm konektörlerin tamamen kapatılmasını içerir. Bu alanlardaki herhangi bir yanlış adım sadece bir sistemin enerji üretimini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sisteme ciddi zararlar da verebilir. Örneğin, konektörler düzgün şekilde kapatılmazsa, arklar oluşabilir ve bu, potansiyel bir yangını tetikleyebilir. Doğru kurulumu sağlamanın en iyi yollarından biri, sistem temellerini, teknik ayrıntıları, tasarım kurallarını, güvenlik yönergelerini ve en iyi uygulamaları içeren kapsamlı bir eğitimdir. 

PAHALI ENVANTER STOĞU EN AZA İNDİRMENİN YOLLARI 

Kurulumun ardından, bir sistemin yaşlanmaya rağmen mümkün olan en yüksek seviyede enerji üretmeye devam etmesini sağlamada bakım önemlidir. Hayat tahmin edilemeyen şeyler olabileceği için, beklenmedik şeyleri planlamak önemlidir. 25 yıllık kullanım ömrüne sahip bir sistem büyük olasılıkla yaşlanma nedeniyle panel uyuşmazlığı, öngörülemeyen çevresel değişiklikler (örn. yeni kurulan antenler) ve arızalı modüller tarafından etkilenecektir. Bunun için hazırlanmanın bir kısmı ürün seçimi aşamasında olur. Ürün garantileri, bir şirketin ürün kalitesi, güvenilirliği ve dayanıklılığına olan güvenini yansıtır. Daha uzun bir garantiye veya kolayca uzatılabilir garantilere sahip ürünler, ticari bir güneş enerjisi sisteminin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Garanti kapsamı dışındaki ürünler için düşük maliyetli donanım yedeklerinin seçilmesi ile pahalı envanter stokunu en aza indirmenin yollarını belirlemek bunlardan bazılarıdır. 

Önleyici bakım, bakım faaliyetinin önemli ve pahalı bir kısmıdır; ancak daha yüksek harcamaları önlemek için gereklidir. Önleyici bakımda yer alan faaliyetler arasında genel saha yıllık denetimi, ayrıntılı görsel muayene, DC ve AC elektrik testi, termal görüntüleme, IV eğri testi ve mekanik denetimler bulunmaktadır. Bununla birlikte, stratejik GES varlık yönetim araçlarıyla önleyici bakım daha uygun maliyetli ve zaman açısından verimli olabilir. Güneş enerjisi sistemlerin ömrünü uzatabilen araçların yanı sıra işletme ve bakımı daha verimli hale getiren araçlar arasında çevrimiçi filo yönetimi, sistem sorunları hakkında otomatik panel düzeyinde uyarılar, uzaktan sorun giderme ve performans, tüketim ve üretim izleme yer almalıdır. Bu tür sistem varlık yönetim araçlarını kullanarak ticari bir güneş enerjisi sisteminin kalitesi, dayanıklılığı ve güvenilirliği sistem ömrü boyunca uzatılabilir.

GES’LER KALİTELERİNİ ARTIRMAK İÇİN İLERİ TEKNOLOJİDEN YARARLANIR 

Doğrudan ilgili olmasa da, güvenlik konularının ticari GES’leri nasıl etkileyebileceğini bilmek önemlidir. Bunun nedeni, güvenlik endişeleri nedeniyle bazen ticari GES’lerin uygulanmasını engelleyebilmesidir. Güvenlikle ilgili endişelerin bazıları, yanıcı, bitüm veya genişletilmiş polistiren malzemeden yapılmış çatı malzemesine sahip binalardan kaynaklanmaktadır. Bu endişeyi yoğunlaştıran şey, ticari binaların yüksek değerli varlıklar olması ve yangın durumunda mülk kaybı ve iş kesintilerinden doğacak maliyetlerdir. Diğer bir engel, bazı sigorta şirketlerinin güneş enerjisi sistemlerin itfaiyeciler ve varlıklar için uygun güvenliği sağlamadığı durumlarda sigorta kapsamını genişletememesidir. Bu güvenlik endişelerini gidermek için, gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip yüksek kaliteli sistemler kurulabilir. Güvenlik gereklilikleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir, bu nedenle yerel yönergelere her zaman uyulmalıdır. En yüksek güvenlik standartlarından biri, evirici kapatıldığında veya AC devre kesicisi çıkarıldığında DC geriliminin modüller ve DC tel kablolarında güvenli seviyelere düşürülmesini içerir. Arklar açısından konuşacak olursak, aşırı yüksek sıcaklıklara veya elektrik arklarına maruz kaldığında eviriciler ve paneller kapatılabildiğinde yüksek güvenlik standartları karşılanmış olur. Gelişmiş güvenlik özellikleri kullanarak ticari GES’ler, kalitelerini ve uzun ömürlerini artıran ileri teknolojiden yararlanır. 

Ticari güneş enerjisi sistemi kurmanın ilk aşamalarında kalite, dayanıklılık ve güvenilirliği göz önünde bulundurmak yaygın olsa da, bu nitelikler sistem yaşam döngüsünün her aşamasında bulundurulması gerekir. Her aşamanın sistem ömrü üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, ticari sektör daha kârlı sistemlerden faydalanabilir. 
 

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 17:22
YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını