Teknolojiyle gelen yeni buhar kazanları, HUB

Jenesis Ar-Ge çalışmaları kapsamında buhar kazanlarını geliştirmeye ve ileri teknoloji ile daha avantajlı bir noktaya taşımaya devam ediyor.

Teknolojiyle gelen yeni buhar kazanları, HUB
Robot Zirvesi

Jenesis olarak, işletmelerin özellikle artan enerji maliyetleri ve insan sağlığına verilen önemin artmasına bağlı olarak tasarruf yapmak ve iş güvenliğini artırmak yönünde planlamalar yapmaya devam ettiği günümüzde, ihtiyaçları karşılayacak sistemleri üretebilmek adına Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Gelinen noktada 50 barg ve üzerindeki buhar basınçlarında çalışan enerji santralleri veya buharlı gemilerde kullanılan su borulu kazan dizaynı ile nispeten daha küçük kapasitelerde üretilen buhar jeneratörü dizaynı birleştirilerek özel “Turboblok” iç yapısıyla 2019 yılı içerisinde buhar dünyasına yeni bir sistem kazandırdık. İlk uygulamalarını 2019 yılında yaptığımız HUB sistemi uygulamalarımız duyuldukça yurt içi ve yurt dışından talepler artarak devam etmektedir.
Dünyada benzeri üretimler olsa da yerli bir firma olarak 1984 yılından bugüne edindiğimiz tecrübe ve Ar-Ge çalışmalarına ayırdığımız bütçemiz ile dünyada üretilen teknolojinin 1-2 adım daha önüne geçmeyi başardık.  Geliştirilen HUB Otomasyon sistemi sayesinde modüler olarak 3 t/h’den 50 t/h’e kadar buhar kazan daireleri kurmak mümkündür. HUB sistemi; temelde farklı kapasitelerde üretilen modüllerin kaskat bağlanması ve merkezi bir otomasyondan eşit yaşlandırmalı olarak kontrol edilmesi prensibine dayanan bir sistemdir.

DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİNE SAHİP 

Avantajları sayesinde hem daha düşük ilk yatırım hem de daha düşük işletme maliyetine sahiptir. Örneğin toplam buhar ihtiyacınızın 10 t/h olduğunu kabul edersek yedekli çalışma durumunda 2 adet 10 t/h buhar kazanı yatırımı yapılmalıdır. Kazan arızasında tüm fabrikanın durması riski alınarak tek kazan yatırımı da tercih edilebilmektedir. Hatta ileride kapasite artırımı planlanıyorsa kazan tekrar tekrar alınabilecek bir sistem olmadığından dolayı 10 t/h yerine 15 t/h kazan yatırımı yapılması planlanabilir. İlk etapta büyük bir kazan dairesi kurup düşük kapasitede çok verimsiz çalıştırmaktansa, HUB sistemi sayesinde ihtiyaç kadar modüller ile yüksek verimde üretim yapabilmek mümkündür. Böylece hem ilk yatırım hem de işletme maliyetleri düşürülmüş olacaktır. HUB sisteminde ise modüler dizayn olduğundan 2,5 t/h*4 modül ilk etaptaki buhar ihtiyacını karşılarken 1 modül de yedek amaçlı alınarak toplamda 12,5 t/h ve 5 modül yatırımı yapmak yeterli olacaktır. İleride kapasite artırımı söz konusu olursa ilave 2,5 t/h modüller ile kapasite istenildiği kadar artırılabilecektir. HUB sisteminde 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 ve 4 t/h olmak üzere farklı kapasitelerde modüller bulunmaktadır. Her modül aynı kapasitede seçilebileceği gibi sezonluk artış/azalışlar veya anlık pik çekişlerinize göre farklı kapasitelerin birlikte çalıştığı kombinasyonlar da yapılabilir.

9 KADEME EMNİYET SİSTEMİ BULUNUYOR 

HUB sistem buhar kazanlarında su borulu dizaynları sayesinde patlama riski sıfırdır. Skoç tipi kazanlarda bulunan stok su miktarının çok olması ve üzerindeki kontrol sistemlerinin bu suyun içerisinde bulunmasından dolayı zamanla hatalı algılamalara bağlı oluşan ve hem fabrikaların hem de insanların hayatına sebep olan patlama riski, su borulu Turboblok dizayn sayesinde sıfıra indirilmiştir. Kullanılan 250 bar’a dayanıklı borular ile boruda uzun zamanda oluşabilecek korozyona bağlı bir yırtılma dahi olsa patlama gerçekleşmez ve sadece su sızması olur. Bu özelliği sayesinde insan yaşayan mahallere dahi konulabilir ve kanunen ana binadan uzakta ayrı bir bina yapılarak kazan dairesi oluşturulma zorunluluğu ortadan kalkar. Bununla birlikte üzerinde 9 kademe emniyet sistemi bulunmaktadır. Emniyet donanımları sayesinde sistem kendisinde bir sorun oluşması durumunda dahi başka sorunların oluşmasına engel olmaktadır. Her üretilen sistem 65 nokta fonksiyon testinden geçirilerek tüm dünyaya güvenle ihraç edilmektedir.

YÜZDE 96’LARA VARAN VERİMLİLİK RAKAMI 

Yüksek ısı transfer yüzey alanları, düşük radyasyon kayıpları, Class III yanma sınıfında düşük NOx brülörleri, Turboblok özel iç dizaynı ve alternatifli olarak uygulanan yoğuşmalı veya yoğuşmasız baca gazı ekonomizerleri sayesinde %96 verimlere ulaşılabilmektedir. Skoç tipi alev duman borulu kazanlar yaklaşık 45-90 dakikada istenilen basınçta buhar üretirler. Oysa HUB sistemde istenilen basınçta buhar üretilmesi 3-5 dakika sürmektedir. Bu durumda istenilen basınca gelmek için gereksiz yere 45-90 dakika tam kapasite brülör yakarak harcanan yakıt maliyetini ödemek zorunda kalmazsınız. Yılda 300 gün çalışan bir tesis için 5 t/h’lik bir buhar üretimi için yaklaşık yılda 200.000 TL fazladan yakıt yakılmayarak tasarruf edilmesi mümkün olmaktadır. Tam kapasite bir skoç tipi kazanı düşük kapasitelerde çalıştırdığımızda verim değeri katalog değerinden çok uzaklaşarak ciddi oranda düşecektir. Oysa HUB sistemini oluşturan küçük modüller ihtiyaç kalmadıkça devreden tamamen çıkartılarak ihtiyaç kadar modül devrede tutulmakta ve sürekli en yüksek verimde çalışma garanti altına alınmaktadır.

SÜREKLİ KALİTELİ VE KURU BUHAR ÜRETİMİ 

HUB sisteminde pik çekişlerde çok hızlı tepki verilebilmektedir.  Skoç tipi kazanların bilinenin aksine pik çekişlere cevap vermesi daha geç olmaktadır. Skoç tipi kazanların buhar domundaki hacimde kapasitesine ve basıncına göre değişmekle birlikte her 1000 kg/h kapasite için yaklaşık sadece 2-3 kg kadar buhar stoklanmaktadır. Örneğin 10 t/h kapasitesindeki bir kazan domunda stoklanan 20-30 kg buhar pik çekişlerde sağlayacağı destek yaklaşık sadece 10 saniye kadar sürecektir. Aksine skoç tipi kazan içerisindeki su stok hacmi de çok olduğundan dolayı pik bir çekiş olduğunda bu stok suyun tamamının ısıtılıp buhar üretilmesi de uzun sürmektedir. Oysa Turboblok iç yapıya sahip su borulu dizaynlarda stok su miktarı çok az olduğundan dolayı pik buhar çekişlerinde çok daha hızlı cevap verebilmektedir. Skoç tipi kazanlarda pik çekişlerde yaşanan basınç düşmesi durumunda 10-15 dakika kadar zamanda set basıncına tekrar ulaşılabilirken HUB sisteminde 1 dakika gibi kısa bir sürede set basıncına tekrar ulaşılabilmektedir. HUB sistemindeki otomasyon ve hem sıcaklığın hem de basıncın aynı anda ve sürekli olarak kontrol edilebilmesi sayesinde sürekli kaliteli ve kuru buhar üretilebilmektedir. Enerji santrallerinde kullanılan su borulu kazanların beslediği buhar türbinlerine kuru ve kaliteli buhar gitmesi gereklidir. Aksi taktirde yüksek hızda dönen türbin kanatları kısa sürede aşınacak ve milyonlarca dolarlık hasarlar oluşacaktır. Aynı teknolojiyi, gerekli donanımı, bilgiyi ve otomasyonu üretimimizde de standart olarak kullanarak gerektiği zaman gerektiği kadar kaliteli ve kuru, hatta bir miktar kızgın buhar üretiyoruz. Su borulu kazanlarda stok su hacmi olmamasından ve Turboblok iç dizayn gereği daha çok ısı alışveriş yüzeyini daha düşük hacimlerde yerleştirme imkanı sayesinde daha az yer kaplamaktadırlar. Ayrıca birbirine yanaşık olarak yerleştirilebilen modüler sistem dizaynı ve gövde üzerinde yerleştirilen pompa ve panolar sayesinde kazan dairesinin daha küçük olması sağlanmaktadır.

BESİ SUYU POMPASI VE BRÜLÖR SENKRONİZE VE ORANSAL ÇALIŞIYOR 

Skoç tipi kazanlarda stok su miktarı fazla olduğundan dolayı yüzeyden ve dipten blöf yapılarak üretilmiş olan sıcak ve şartlandırılmış kazan suyu gidere atılmaktadır. Su borulu kazanlarda stok su olmadığı için blöf yapmaya gerek yoktur. Sadece sisteme entegre koyulan separatör altında ayrıştırılan yüksek iletkenlikteki kondensin atılması ile sistem iletkenlik değerleri kontrol altında tutulabilmektedir. Ayrıca su borulu dizaynlarda su seviye kontrolü de söz konusu olmadığından dolayı oransal seviye kontrol sistemi ve sürekli su seviyesinin gözlemleme ihtiyacı da olmamaktadır. Böylece skoç tipi kazanlardaki gibi otomatik blöf sistemleri kullanma maliyetine katlanmak zorunda kalınmadığı gibi sürekli ehil kazancılar tarafından iletkenlik ve su seviyesi durumunun takip edilmesi ihtiyacı da ortadan kalkmaktadır.
Geliştirilen otomasyon sistemi sayesinde hem besi suyu pompası hem de brülör birbirleri ile senkronize halde ve oransal olarak çalıştırılırlar. Sistem üzerinde bulunan birçok duyargadan alınan bilgiler ile varsa oluşan arızanın yerini kendi kendine tespit eden akıllı arıza sistemi bulunmaktadır. Sisteminize koyacağınız yakıt sayacı ve buhar sayacından gelecek bilgiler sayesinde anlık olarak sistem verimi dokunmatik ekranlı PLC SCADA sisteminde izlenebilecektir. Tüm veriler kayıt altına alınıp merkezi otomasyonunuza veya USB flaş belleğe aktarılabilmekte, ethernet bağlantısı sayesinde sisteme uzaktan erişim sağlanabilmektedir.

DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ SAĞLIYOR 

Skoç tipi kazan dairelerinde kullanılan termik degazörlerin buhar tüketimi oldukça yüksektir. Hem yüksek ilk yatırım maliyeti, hem havalığından atılan buhardan kaynaklanan yüksek işletme maliyeti hem de uygun dizayn edilmeyen donanımlardan dolayı set edilen değer olan 102-105 °C aralığında tutulamaması gibi sebeplerden dolayı klasik termik degazörler işletmelerin zorlandığı noktalardandır. Su borulu kazanlarda işletmeden dönen kondens ile kondens tankı sıcaklığı kendi kendine 80 °C ve üstünde oluyorsa degazör kullanmadan oksijen tutucu kimyasallar ile çok daha düşük maliyete korozif gazların etkisi ortadan kaldırılabilmektedir. Daha soğuk kondens tankları için de klasik termik degazörlerin kondens tankıyla birleştirilmiş dizaynı olan kompakt degazör sistemleri ile daha düşük ilk yatırım maliyeti ve daha düşük işletme maliyeti sağlanmaktadır. Patlama riski olmaması, üzerinde çok sayıda emniyet donanımı olması, seviye kontrol sistemleri kontrolü olmaması, düzenli olarak blöf yapma zorunluluğu olmaması ve otomasyonu sayesinde arıza durumunda uzaktan haberdar olma imkanları sayesinde sürekli başında kazancı bulunma zorunluluğu yoktur. HUB sistemini çalıştırmak ve kapatmak evdeki kombiyi kapatıp açmak kadar kolaydır. Bilgili ve tecrübeli kazancıların olmadığı yerler de dahi kolaylıkla kullanılabilen bu sistemler sahip oldukları son teknoloji donanımları ve özellikleri sayesinde 72 saat gözetimsiz çalıştırılabilmektedir.

BAKIM ONARIM MALİYETLERİNİ MİNİMİZE EDİYOR 

Karışık olmayan sade dizaynı, uzun yıllardır yüzlerce tesiste kendini ispatlamış donanımları sayesinde bakım onarım maliyetleri minimize edilmiştir. Yedek kazanı olmayan işletmelerde bakım onarım yapmak için fabrikanın durmasına gerek yoktur. Modüler yapıdaki HUB sistemi sayesinde sadece tek modül devre dışı bırakılıp bakımı yapılırken fabrika diğer modüller ile çalışmaya devam edebilmektedir. Turboblok iç dizaynı sayesinde boru değişimleri kartuş sistemi ile birkaç saatte yapılabilmektedir. Alev duman borulu kazanlardaki gibi günlerce süren tek tek boru değiştirmekle zaman kaybedilmediği gibi kazan aynaları deforme olmayıp kartuş sistemi sayesinde hiç hasar görmeden yenilenmiş olur. Otomasyon sayesinde saklanan veriler analiz edilerek sık yaşanan sorunlar tespit edilir ve önleyici bakım ile çözülerek duruşların sayısı azaltılabilmektedir. Sistem üzerindeki 3 parametreli kontrol sistemi sayesinde ısı transfer borularında oluşabilecek kışır tabakası takip edilmektedir. Bu sayede kışır tabakası oluştuğunda sistem bilgi vererek önlem almanıza ve sorunu çözmenize imkan sağlamaktadır. Böylece yüksek verimin sürekliliği sağlanmaktadır. Ayrıca besi suyu pompalarının en büyük sorunu olan sıcak kondensin yarattığı kavitasyon için pompa soğutma ve koruma sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler sayesinde besi suyu pompalarının ömrü uzatılmış ve sık arızaya geçmesi veya değiştirilmesi önlenmiştir. Bu özellikler sayesinde yüksek verimde ve sorunsuz çalışmanın sürekliliği uzun yıllar sağlanabilmektedir. Jenesis yetkili ve uzman servis departmanından alınabilecek periyodik bakım hizmeti sayesinde sistemin muhtemel sorunlar oluşmadan giderilebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 17:47
YORUM EKLE

Kontek

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını