Rüzgar ve güneş enerjisi Türkiye açısından "en ucuz" kaynak

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "2030 Yılına Doğru Türkiye'nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi" raporu yayımlandı.

Rüzgar ve güneş enerjisi Türkiye açısından "en ucuz" kaynak
Robot Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Rüzgar ve güneş enerjisi kurulumları Türkiye'nin elektrik üretiminde en az maliyetli kaynaklar şeklinde öne çıkarken, bu kaynakların elektrik üretimdeki payının 2030' yılında yüzde 30'a çıkacağı tahmin ediliyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "2030 Yılına Doğru Türkiye'nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi" raporu yayımlandı.

Türkiye'nin 2020-2030 döneminde elektrik üretim kapasite planlamasının 5 farklı senaryoya göre incelendiği rapora göre, enerji arz güvenliği ve uygun fiyatlı arz tedariğini sağlarken fosil yakıtlı kaynakların olumsuz çevresel ve ekonomik etkilerini sınırlandırmayı hedefleyen Türkiye'nin, enerji dönüşümünü planlaması gerekiyor.

Bu bağlamda, Türkiye'de 2023 hedef ve stratejilerini temel alan, kısa ve uzun vadeli, entegre bir enerji ve iklim değişikliği stratejisine gereksinim duyuluyor.

Raporda yer alan tüm senaryolar için rüzgar ve güneş enerjisi en az maliyetli kaynaklar olarak dikkat çekiyor. Düzenleyici politikalarla verilen desteklerin bu kaynakların gelişimini hızlandırması beklenirken, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının 2030'da yüzde 30'a çıkacağı tahmin ediliyor.

Dengeli Politikalar Senaryosu'na göre, Türkiye'nin senelik elektrik ihtiyacınınyüzde 3,9 büyüyeceği ve 2030 yılı sonunda toplam kurulu gücün 139 bin megavat seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasitenin yaklaşık 63 bin megavatının ise rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlanacağı düşünülüyor.

Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının ise bu dönemde yüzde 52'ye yükselmesi bekleniyor.

Böylelikle, Türkiye'de ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması ve elektrik üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşmesi hedefleniyor.

Öte yandan, daha fazla yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için sisteme esneklik sağlayan depolama teknolojilerinin de piyasa mekanizmalarıyla desteklenmesi tavsiye ediliyor.

Rapora göre, çok yönlü avantajları olan ve maliyet açısından etkin sonuç sağlayan enerji verimliliğinin artırılmasının yakın dönemde zaruri olacağı öngörülürken, hedeflere ulaşılması için enerji verimliliğinin yenilenebilir enerji ve çevreci politikalarla desteklenmesi gerekiyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, raporun sonuçlarınyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun dönemli bir enerji sistemi planlamasına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık enerji dönüşümü süreci bugün verilecek politika kararlarıyla şekillenecek. Günümüzdeki elektrik arz fazlası ve yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağmen orta vadede ekonominin büyüme trendini devam ettirmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 16:26
YORUM EKLE

Aemot

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını