PWC TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORUNU YAYINLADI 

PwC Türkiye’nin yayınladığı enerji sektöründeki birleşme ve satın almalar raporuna göre 2021 yılında enerji sektöründeki 40 birleşme ve satın almanın değeri 2.8 milyar doları aştı. 

PWC TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORUNU YAYINLADI 
Enerji Zirvesi

PwC’nin Türkiye enerji sektöründeki birleşme ve satın alma işlemlerini yıllık olarak incelediği raporun 14. sayısı yayımlandı. Rapora göre; 2021 senesinde enerji piyasasında 40 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Yapılan bu işlemlerin toplam tahmini değeri 2020 senesine göre yüzde 155 oranında arttı ve 2.8 milyar doları geçti. 

YABANCI YATIRIMDA PANDEMİ ETKİSİ

2020 senesinde Türkiye enerji piyasasına pandeminin de etkisiyle azalan yabancı yatırımcı ilgisi, işlem sayısı bazında 2021 senesinde de önemli bir toparlanma kaydedemedi. Bununla beraber, elektrik dağıtım ve perakende gibi son dönemlerde çok fazla hareketliliğin yaşanmadığı piyasaya, bir İngiliz altyapı fonunun imzaladığı hisse devir anlaşması 2021 senesinin önemli satırbaşlarından birini oluşturdu. Geçmiş dönenlerde olduğu gibi, 2021 senesinde de elektrik üretim, dağıtım, perakende ve doğalgaz dağıtım alt segmentlerinden oluşan altyapı sektöründeki işlem sayısı ve tahmini toplam değer, petrol ve doğalgaz piyasasındaki işlemleri geride bıraktı. 

“ALTYAPI SEKTÖRLERİNDE 39 BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ”

Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu, “2021 senesinde altyapı sektöründe halka duyurulan 39 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri, 2020 senesini üçe katlayarak 1.5 milyar dolara yükseldi. Bu işlemlerin çoğu, özelleştirmeler de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji alanında oldu. Geri kalan termal enerji üretimi, gaz ve elektrik dağıtım ve perakende ile elektrikli araç şarj altyapısı alanlarında gerçekleşti. Yenilenebilir enerji tesislerine olan bu ilginin, özellikle ilk YEKDEM dönemi kapsamındaki ABD doları cinsinden ödemelerden faydalanan varlıklar üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Öte yandan, elektrik dağıtım ve perakende piyasasında 2021 ile 2025 seneleri arasında geçerli olan 4. Uygulama Dönemi kapsamındaki düzenlemelerin lisans sahibi şirketlerin finansal ve operasyonel yapıları üzerindeki olumlu etkisinin, bu piyasaya olan yabancı yatırımcı ilgisinin temel sebeplerinden biri olduğuna inanıyoruz. Altyapı sektöründeki bu yoğunluğa karşılık, petrol ve doğalgaz piyasalarında, özellikle akaryakıt ve LPG dağıtım segmentlerinde 2020’de hızlanan konsolidasyon dalgasının 2021’de devamı gelmedi. Bu cephede halka açıklanan tek işlemin değeri 1.3 milyar dolar olarak belirtildi.

2022 ÖNGÖRÜLERİ SIRALANDI

Raporun öngörüler kısmında, 2022 senesinde Türkiye enerji piyasasında birleşme ve satın alma işlemlerini şekillendirecek unsurlar şöyle sıralandı: Makroekonomik gelişmeler, elektrik dağıtım ve perakende piyasasına ilginin devamı, YEKDEM ve YEKA ile ilgili gelişmeler, alternatif finansman yöntemlerine olan ilgi ve kanuni düzenleme ihtiyacı, uluslararası finans kuruluşlarının ilgisi, Paris İklim Değişikliği Anlaşması kapsamında atılması gereken adımlar ve muhtemel TEIAS özelleştirmesi. Bu çerçevede, Türkiye enerji piyasasına ilginin varlığı tekrar vurgulandı. Ülkenin yerli ve yabancı tüm yatırımcılar için daha güvenilir bir merkez haline getirilmesi ihtiyacı ve bunun için enerji yönetiminin genel seçim eksenli politikalar yerine, uzun vadeyi kapsayacak stratejiler geliştirmesi zorunluluğunun altı çizildi. 

 
 

YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını