PİER ENERJİ 3 AŞAMADAN OLUŞAN ENERJİ İZLEME PROJESİNİ ANLATACAK

Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’ne katılan Pier Enerji, 3 aşamadan oluşan enerji izleme ve ticari ile ilgili projesini anlatacak.

PİER ENERJİ 3 AŞAMADAN OLUŞAN ENERJİ İZLEME PROJESİNİ ANLATACAK
Endüstrideara

Gerçekleştirdikleri çalışmaları ve Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde ziyaretçilere tanıtacakları projeler hakkında bilgi veren Pier Enerji Proje Müdürü Işıl Öztürkler, “Türkiye’de elektrik sektörünün çekirdeğinden yetişmiş kurucu kadromuz tarafından gidişatın dönüşeceği nokta önceden ön görülerek temelleri 2017 senesinde atılan enerji izleme ve ticaretini kapsayan projemiz, 3 aşamadan oluşuyor” dedi. 

2021 yılı ilk yarısını değerlendirerek 2. yarısı için gündeminizde neler var, anlatır mısınız? Yakın dönemde hayata geçirdiğiniz ve üzerinde çalıştığınız (varsa) proje/yatırımınızı ve çıktılarını paylaşır mısınız?

2021 yılının ilk yarısı pek tabii akıllara hemen her birimizin hayatlarını yakından etkileyen pandemi ve akabinde gerçekleşen yangın, sel gibi doğal afetleri getirmektedir. İletişim ve bilgi transferinde yaşanan aksaklıklar, bilhassa insan iş gücüne dayalı sektörlerdeki, ürün ve hizmetlere erişim konusunda ciddi problemler yaşanmasına yol açmıştır. Tedarik zincirindeki kilitlenmeler, enerji sektöründe kendisini fiyatlandırma krizi olarak göstermiştir. Enerji piyasasında hem arz hem de talep tarafında sorunlar yaşandığı aşikardır. Son dönemde elektrik faturalarındaki ani fiyat artışları bu duruma en güzel örnek olarak gösterilebilir. Arz tarafında yaşanan kriz daha çok büyük santrallerin işletme maliyetini üretmeye değer verimlilikte (fizibil) bulmadıkları durumlarda üretimi aniden durdurmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Talep tarafında ise öncesinde tahmin edilen ile gerçekleşen üretim arasındaki bant genişliğinde bir dengesizlik doğmasıyla oluşmaktadır. Günümüz enerji üretim sistemlerinde yaygın olarak büyük santraller tedarik yükünü üstlenirken karar alma mekanizmalarında insan iş gücünün halen oldukça hakim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kaynak kaygısı ile üretimine ara veren bir büyük santral aynı anda talep tarafında da dengesizliğe yol açabilmektedir. Böylesi durumlar elektrik fiyatlandırılmasında ön görülemeyen dalgalanmalara sebep olmaktadır.  Mikro şebeke yapıların yaygınlaştırılması ve otonom enerji ticaretine yönelik alternatif satış kanallarının geliştirilmesi ihtiyacı tam da bu noktada devreye girmektedir. Gelişen teknoloji ile enerji optimizasyonunu sağlayan araçlar önem kazanmaktadır. Pandemiyle yaşamlarımıza daha belirgin şekilde giren dijital gelişimler, enerji sektöründeki tedarik kanalları ve fiyatlandırmaya ilişkin süregelen sorunların çözümüne temel sağlayabilmeleri açısından dikkat çekmektedir.  

Türkiye’de elektrik sektörünün çekirdeğinden yetişmiş kurucu kadromuz tarafından gidişatın dönüşeceği nokta önceden ön görülerek temelleri 2017 senesinde atılan enerji izleme ve ticaretini kapsayan projemiz, 3 aşamadan oluşmaktadır. Bütünsel olarak arz ve talep tarafının dijitalleşmesini esas alan modüllerin ilk etabı, IOT üzerinden enerji izleme sisteminin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Enerjinin üretimine odaklanmadan önce optimum tüketimine yönelik çözümlere yoğunlaşma fikrine dayanan IOT tabanlı enerji izleme platformumuz, son kullanıcının tüketimini optimize etmesine ve enerjiyi daha verimli kullanabilmesine olanak tanımaktadır. İkinci aşamada toptan ve perakende piyasalarda blok zincir yapısıyla insandan bağımsız enerji ticaretine yönelik uzlaştırma mekanizmalarının teknolojik ve ticari alt yapısını sağlamayı hedeflemekteyiz. Projemizin üçüncü ayağı merkezi büyük santral yapıları kaynaklı ticareti zorlaştıran olumsuz etmenlere karşın enerji yönetiminin sistematik şekilde uzlaştırılması esasına dayanan mikro şebeke yapıda otonom ticaret platformunun hayata geçirilmesini içermektedir. 

5-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi’nde hangi ürün-hizmet ve uygulamalarınızı gündeme taşıyacaksınız? Zirve’ye özel ziyaretçilerinizi ne gibi yenilikler bekliyor?

Bahsettiğimiz projelerin birinci fazının lansmanı fuarda gerçekleştirilecektir. 3 aşamalı serinin hayata geçen ilk etabı Web’de ve Mobil’de IOT üzerinden enerji izleme platformunu içermektedir. IOT sistemi ile enerji izleme üzerinden enerji verimliliği ve sistem optimizasyonuna olanak tanıyan 1. Faz sektörde yaygın kullanımı bulunan enerji izleme cihazlarının IOT üzerinden çok düşük kurulum maliyetleri ile gerçekleştirebilmesi yönüyle öne çıkmaktadır. Aynı zamanda konfigürasyon gerektirmeyen pratik sistem alt yapısı sayesinde kurulumu kolaylıkla sağlanabilmektedir. Amacını aşan karmaşık detaylarla tüketiciyi boğmayan arayüzler aracılığıyla kullanıcı dostu enerji izleme deneyimini katılımcıların beğenisine sunmaktayız.  Elektrik üretim ve tüketimine yönelik anlık enerji izlemeleri proses bazlı üretilen ürün başına maliyet, enerji üretiminden doğan fayda hesaplarını içeren sistemsel sonuç raporları kullanıcı özelinde oluşturulabilmektedir. Geçmiş dönemlerle güncel durum, miktar, maliyet, izlenen birimler arasındaki enerji etkinliği karşılaştırmalı olarak karar alıcılara fayda sağlayacak şekilde anlamlı sonuçlar üretilebilmektedir. Sistematik olarak anlık izleme ile güç aşımı, enerji kararsızlığı, ay sonu hedef bütçe endeksi gibi erken uyarı sistemleri ile enerji tasarrufunun ve verimliliğinin önü açılmaktadır.
 
Zirve’den beklentilerinizi ve genel değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 

2021 yılı ilk yarısının dünya ve sektör bağlamında hareketli bir ivmeyle başladığını ülkemiz ve firmamız adına umut vaat eden bir sürece tanıklık ettiğimizi söyleyebiliriz. Dünyamızın içerisinden geçmekte olduğu sağlık konularının doğurduğu hantallıktan ivedilikle sıyrılmasını ümit ederiz. Ulusça sürdürülebilir kalkınmamıza hız kazandıracak yenilikçi proje ve hizmetlerin uluslararası arenada ses getiren başarılara imza attığına tanıklık etmek hepimizin ortak temennisidir. Bu bakımdan tüm sağlık önlemlerini hassas şekilde gözeterek sağladığınız steril fuar ortamı ve geniş katılımcı düzeyinde sektörel paydaşlara ev sahipliği etmeniz nedeniyle Pier Enerji olarak Zirve’nin organizasyonunda emeği geçen profesyonel ekibinize teşekkür ederiz. Bilginin paylaşılarak ve ekip çalışmasıyla anlamlı ve etkin hale getirilebileceğine inanan dinamik ve genç bir firma olarak, ülkemizde filizlenen yeşil duyarlı yenilikçi projelerin özlediğimiz böylesi atmosferlerde serpilerek ses getirmesini çok kıymetli bulmaktayız. Zirve'den beklentimiz bir yandan mevcut teknolojiler ile gelişmekte olan ürün ve hizmetlerden haberdar olarak sektörel bilgi dağarcığımızı tazelerken, diğer yandan çalışmalarımızı bizlerle benzer duyarlılıkta üretim gerçekleştiren değerli katılımcıların takdirine sunarak anlamlı iş birliklerine temel oluşturmaktır.

YORUM EKLE

Legrand

Aha

Dergiler