Mini güneş YEKA ihalesinde yüzde 18 modül verimliliği isabetli bir karar

Mini güneş YEKA ihalesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Elin Enerji Genel Müdürü Arda Yalı, YEKA şartnamesinde istenen yüzde 18 modül verimliliğinin isabetli bir karar olduğunu söyledi.

Mini güneş YEKA ihalesinde yüzde 18 modül verimliliği isabetli bir karar
Endüstrideara

Mini güneş YEKA ihalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Elin Enerji Genel Müdürü Arda Yalı, yüzde 18 modül verimliliği şartının isabetli bir karar olduğuna vurgu yaparak amortisman süreleri dolmuş firmaların 15 yıl kar beklemeden boşa çıkmış kredi limitleri ile portföylerini genişletmeleri için uygun bir yarışma olduğunu söyledi. 

PV MODÜL ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAMMADDELER YERLİ OLMALI 

YEKA ihalesinde PV Modül'de yerlilik oranı yüzde 70 istenmektedir. Bu ihale sonucu kurulacak santrallerde bu oranda yerliliği sağlayan PV Modüller kullanılacağından ötürü modül üretiminde kullanılan hammadde ve komponentlerin Türkiye'de üretilmiş olması gerekecektir. Türkiye'de PV Modül üretiminde kullanılan hammaddelerin yerli olması, PV Modül yan sanayisinin gelişimi açısından umut vericidir. Ancak sanayi süreklilik ister bu yüzden kamunun bu ihaleyi tamamlar tamamlamaz aynı şartlarla yeni bir ihale açması sektör için olumlu olacaktır. Sürekliliği olan bir sanayide hem kalite olur hem de kalite sonrasında ihracat fırsatları gelir. PV sektör dünyada sürekli büyümektedir. 

İHALELERE İLGİ OLACAK VE SANTRALLER HAYATA GEÇECEK 

Dünyada Türk Malı bir kalite algısıdır. Özellikle Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde öncelikli tercihtir. YEKA şartnamesinde istenen yüzde 18 modül verimliliği isabetli bir karardır. Bu santrallerin yatırıma döneceği dönemlerde rahatlıkla bu verimliliklerin üzerinde PV Modüller kullanılabilecektir. Şartname finansal yeterliliği olan birçok katılımcının teklif verebileceği bir imkan sunuyor. TL tavan fiyat üzerinden indirim usulüyle teklif toplanacak ve 15 yıl için en düşük elektrik satış fiyatını veren katılımcı ihaleyi kazanacak. Tavan fiyatın Türkiye'de bölgesel olarak belirlenmesi gerekirdi eleştirisi yapmak durumundayım. Güney bölgelerdeki ışınımlar ile kuzey bölgelerdeki ışınımlar farklılıklar göstermektedir. Ayrıca eskalasyon vermesi yabancı sermayenin Türkiye'ye ilgi duymasından ötürü önemliydi, ancak eskalasyonda belirlenmiş olan tavanı 15 yıllık sürede bir bilinmez olan PTF (Piyasa Takas Fiyatı)' ye endekslemesi doğrudan sermaye getirecek yabancı yatırımcının ve finans kuruluşlarının ilgisini azaltmaktadır. Tüm bunlara rağmen bu ihalelere ilgi olacak ve bu yarışmalar neticesinde bu santraller yapılacaktır. 

PORTFÖYLERİ GENİŞLETMEK İÇİN UYGUN BİR YARIŞMA 

Buradaki yatırımcı profili bu yatırımdan kısa vadede kazanç sağlamayı beklemeyen firmalar olacaktır. Örnek olarak halihazırda Yenilenebilir Enerji Santralleri olan ve amortisman süreleri dolmuş firmaların 15 yıl kar beklemeden boşa çıkmış kredi limitleri ile portföylerini genişletmeleri için uygun bir yarışmadır. Amortismanları tamamlanmış santrallerinin düzenli gelirlerinin yaratacağı vergileri yatırıma dönüp, yeni yatırımlarının amortisman süresi kadar ertelemiş olacaklarından portföy genişletmek isteyen Enerji yatırımcısı için çok cazip olacaktır.
 

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 12:56
YORUM EKLE

Aha Geva-bot

DalElektrik Solar Banner dikey

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını