MERCEDES ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAKAMLARINI AÇIKLADI

Mercedes Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019’da kurulan ve yeşil enerjiye ilk adım olan 100kWp gücündeki güneş santrali, 2021 yılında 132 MWh enerji üretti. Böylece, geçen yıl atmosfere 82 ton daha az CO2 salınırken, 1.547 ağaç dikmekle eşdeğer bir oranda çevreye katkı sağlandı.

MERCEDES ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAKAMLARINI AÇIKLADI
Robot Zirvesi

Tesislerinde 2009 yılında uygulamaya başladığı 5E Modeli ile Mercedes-Benz Türk sektöre öncülük etmeyi sürdürüyor. Oluşturulan söz konusu model ile şirket, uzun vadede hayata geçireceği teknolojik gelişmeleri ve büyümeyi göz önünde bulundurarak; enerji tüketimindeki artışı hesaplayarak önceden tespit etmenin yanı sıra, bu tüketimlerin kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını da sağlıyor. Tüm Mercedes-Benz Türk ailesinin çevreye duyarlılığını ve farkındalığını artırmaya yarayan, bunu ayrıca teknik ve sosyal projelerle hayata geçirmeyi sağlayan önemli bir araç olarak tanımlanan 5E Modeli; enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji ve kaynak tasarrufuna odaklanıyor.

Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında ISO 14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştı. Şirket, gerekli yatırımları gerçekleştirmeden önce; ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı düzenli raporlamalar ile iyileştirme gereken noktaları ve verimlilik potansiyellerini belirliyor.

HOŞDERE OTOBÜS FABRİKASI YÜZDE 25 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Hoşdere Otobüs Fabrikası, kurulduğu 1995 yılından itibaren bina otomasyon sistemini Türkiye’de ilk defa kullanan endüstriyel tesislerden biri oldu. Söz konusu sistem ile Hoşdere Otobüs Fabrikası yaklaşık yüzde 25 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sistemin bir parçası olan sıcaklık sensörleri ile ortam sıcaklığının izlenerek kontrolünün sağlanmasının yanı sıra; zaman programlarıyla da aydınlatmaların ve ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelleniyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar zaman programları ile kontrol edilirken; ısı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde, doğalgaz kullanılarak elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor. Bu sayede, enerji daha verimli kullanılıyor ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkiler kaynağından engelleniyor. Fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı ve ısı ihtiyacının yaz aylarında yüzde 100’ü, kış aylarında ise yüzde 50’si “Trijenerasyon Tesisi” ile karşılanıyor. 

ÜST ÜSTE YEDİ YIL ENERJİ TÜKETİMİNİ DÜŞÜRDÜ

2007’den beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, pandemi öncesinde araç başına yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu elde edildi. 2020 gibi pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında da özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde virüs yayılım riskini bertaraf etmek adına tüm havalandırma sistemleri tamamen dış hava kullanılarak çalıştırıldı. Bu nedenle, üretilen araç başına tüketilen spesifik enerjide artışlar göze çarptı. Buna rağmen, ofis ve üretim alanlarında pandemi nedeniyle kullanılmayan bölgelerde enerji tüketilmemesi için yapılan çalışmalar sayesinde, Hoşdere Otobüs Fabrikası 2021 yılında da toplam enerji tüketimini düşürdü ve üst üste yedinci yılda bu trendi devam ettirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin küresel çevre ve enerji yönetim planının bir parçası olarak katıldığı “yeşil üretim” konseptinde periyodik toplantılara katılarak ve geliştireceği enerji verimlilik projelerini belirleyerek 2021 yılında önemli bir gelişme kaydetti. Söz konusu program çerçevesinde, 2022’den itibaren belirlenen projeler hayata geçirilmeye başlanacak. Çalışmaların ana yapıtaşlarını; yenilenebilir enerji kullanımı ve üretim verimliliğinin arttırılması ile enerji verimliliğinin pozitif etkilenmesi oluşturacak.

GES PROJESİ SAYESİNDE 82 TON DAHA AZ KARBON SALIIMI YAPILDI

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019’da kurulan ve yeşil enerjiye ilk adım olan 100kWp gücündeki güneş santrali, 2021 yılında 132 MWh enerji üretti. Pilot güneş santrali sayesinde, geçen yıl atmosfere 82 ton daha az CO2 salındı ve bu da 1.547 ağaç dikmekle eşdeğer bir oranda çevreye katkı sağladı. Ayrıca 2021 yılında, “çevre ve enerji” başlıklı bir eğitim hazırlanarak, Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki tüm çalışanların erişimine sunuldu. Çevre ve enerjiye yaklaşımda bilincin artırılmasını hedefleyen eğitim, çalışanlara online olarak verilmeye başlandı. Tüm bu çalışmalara ek olarak, ISO-50001 tabanlı “Enerji Yönetim Yazılımı” kurulum faaliyetlerine de başlatıldı. Bu yılın başlarında tamamlanması planlanan proje sayesinde, fabrika genelinde enerji tüketim bilgileri bina ve üretim birimi bazlı olarak raporlanacak. Olağan dışı enerji tüketimlerini algılayarak enerji birimine haber verecek olan sistemin Türkiye’deki ilk uygulamalarından biri Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda olacak.
 

YORUM EKLE

Kontek

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını