KONTEK HİBRİT SANTRALLER İÇİN ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Kontek, Solar birimi olan Konar ile uzun zamandır yürüttüğü “GES ile Entegre Hibrit Enerji Santralleri” çalışmalarını tamamladı. Kontek, santrallere çözüm sunmayı hedefliyor.

KONTEK HİBRİT SANTRALLER İÇİN ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
Endüstrideara

31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Hibrit Enerji Santrallerinin önü açıldı. 
Endüstriyel otomasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında 25 yılı aşkın tecrübesi ile birçok otomasyon, taahhüt ve güneş enerjisi santrali projesine imza atmış olan Kontek, Solar birimi olan Konar ile uzun zamandır yürüttüğü “GES ile Entegre Hibrit Enerji Santralleri” çalışmalarını tamamladı. 

SANTALLERDEKİ ÜRETİM AÇIKLARI KAPANACAK 

Rüzgar Enerjisi (RES), Jeotermal Enerji (JES), Hidroelektrik Enerji (HES), Biyokütle-Biyogaz Enerji (BES), Termik Santraller ve Kojenerasyon-Tijenerasyon santrallerindeki enerji üretimini destekleyen, Ana Enerji Üretim Santraline, Yardımcı Enerji Üretim Santrali olarak GES entegre sistemleri kuruyoruz. Kontek, hibrit enerji santrali projelerinde titiz ön mühendislik çalışmalarını takiben analiz ve boyutlandırma çalışmaları, şebeke entegrasyonu, izleme ve raporlama çözümlerini içeren, sadece GES kurulumunun çok ötesinde bir değer mühendisliği vaat ediyor.

KONAR, HİBRİT ENTEGRE SİSTEMLER İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİYOR 

Kontek’in 25 yılı aşkın endüstriyel otomasyon tecrübesi ile Konar’ın 130 MWp‘lik EPC tecrübesi bu projelerde birleşerek Kontek’in Hibrit Mühendislik yapısının yaşayan örneğini sergileyecek. Kontek; Elektrik Taahhüt, Otomasyon, Ürün Satış, Solar EPC, İzleme ve Raporlama gibi birbirini destekleyen ve bir araya gelerek 5  ana birimi sayesinde faaliyet gösterdiği sektörde hizmet sunuyor. İştiraki olduğu şirketlerden Solarify ile “Güneş Enerjisi Santrallerinde Yapay Zeka ile İzleme ve Analiz Platformu’’ ile öne çıkan Kontek; Solarify tabanlı Hybrid Power Plant Controller sayesinde, hem ana hem de destekleyici enerji santralinin üretimlerini, kayıpları, şebekeye verilebilir üretilmiş enerjiyi ve enerji kalitesini monitor ederek hibrit santralin en yüksek verimde, lisans gücünü aşmadan çalışmasını sağlayacak. Kontek, Hibrit Enerji Santral projeleri ile hem sahip olduğu organik yapısını projelere taşımayı hem de bu projelerdeki tüm birimleri ile mühendislik hizmeti vermeyi hedefliyor.

HİBRİT ENERJİ SANTRALLERİNİN AVANTAJLARI NELER?

Tüm rüzgar, jeotermal, biyogaz, kojen ya da termil enerji santrallerinde güneş enerjisi entegrasyonu ile hibrit enerji santrallerinde ortak olarak; 

o    Santral alanlarında bulunan kullanılabilir boş ve atıl durumdaki alanlar efektif olarak kullanılırken, enerji üretim kayıplarının karşılanması ve daha verimli enerji üretimi sağlanacak. 
o    Ayrıca Hibrit Enerji Santrali seçenekleri sayesinde Trafo, OG Hücre ve ENH birim gibi maliyetlerde önemli oranda tasarruf elde edilmesi sağlanacak. 
o    Rüzgar Enerjisi Santrallerinde, daha stabil şebeke ve daha sağlıklı V-f kontrolü sağlanırken, düşük rüzgar rejimlerinde ya da rüzgar olmadığında şebekeye enerji iletimi devam edecek. 
o    Jeotermal Enerji Santrallerinde, kuyu başı pompası, re-enjeksiyon pompası, soğutma suyu pompası, soğutma kulesi fanları, vakum pompası gibi enerji ihtiyacı yaratan işletme giderlerinin karşılanması hedeflenirken, iç ihtiyacı enerjisi yüksek oranda karşılanabilecek.
o    Hidroelektrik Enerji Santrallerinde, 
Yüzer-GES sistemlerinin kurulumunda öncelikle Baraj tipi santrallerde havzada bulunan suyun buharlaşmasını önlüyor. Bu da hem doğaya katkı sağlıyor hem de daha fazla su kapasitesi ile HES enerji üretim hacmini artırıyor. Su üzerine kurulan GES sisteminde PV Panelin ortam sıcaklığından kaynaklı kayıpları azalacak ve ~15% daha yüksek verimli GES projeleri hayata geçecek. 
o    Termik Santrallerde; Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için sera gazı emisyonunu azaltma noktasında çok kritik bir rol üstlenirken, işletme iç ihtiyaç elektrik giderlerini minimize edebilecek.
o    Kojen/Trijen Santrallerinde; gün içerisinde düşük tüketim rejimlerinde enerji üretimi yaparak, sistemin verimini artıracak. 
o    Biyokütle/Biyogaz Enerji Santrallerinde hem kaynak tedariği süreçlerine katkı sağlayacak hem de verim enerji üretmeye yönelik bir destek mekanizması oluşturulacak. 
 

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 17:06
YORUM EKLE

Aemot

Repg

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını