banner1322
x

EÜAŞ'IN HES PROJELERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAKLAR

Suiş Proje hem yurt dışındaki hem de Türkiye’deki ortaklarıyla “Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği” projesi üzerinde çalışıyor. Proje, EÜAŞ’a ait hidroelektrik santrallerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesini amaçlıyor.

EÜAŞ'IN HES PROJELERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAKLAR
Endüstrideara

Faaliyetlerini 1965 yılından bu yana gösteren Suiş Proje, bugüne kadar birçok başarılı projeye imzasını attı. Bu başarısını her geçen gün daha da pekiştiren markanın çalışmalarını, Suiş Proje Yönetici Ortak Ali Kerim Orhon ile konuştuk. Orhon aynı zamanda diğer bir iş kolu olan HES projeleriyle ilgili de bilgiler verdi. 

HES ALANINDA 70’Lİ YILLARDAN BERİ HİZMET VERİYOR 

Ülkemizin teknik olarak yapılabilir hidroelektrik potansiyeli yıllık yaklaşık 210 milyar kWh olarak hesaplanmaktadır. Dünya potansiyelinin yüzde 1.5’i, Avrupa’nın ise yüzde 17.5’i civarındadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel hususlar da göz önünde bulundurularak, mevcut yatırımlarla yapılabilir olarak geliştirilebilecek potansiyel ise yıllık 158 milyar kWh civarındadır. Biz ülke olarak bunun yaklaşık üçte ikisini tamamladık veya tamamlamak üzereyiz. Büyük ve verimli projelerden başlayarak, 1950-1990 yılları arasında tamamına yakınını devlet eliyle, takiben 2005 yılından itibaren de özel sektörün dahliyle bu orana ulaştık. Suiş Proje olarak 70’li yıllardan itibaren HES’ler konusunda hizmetlerimiz oldu. 500 MW’lık Hasan Uğurlu Barajı ve HES, 700 MW’lık Altınkaya Barajı ve HES, mühendislik ve müşavirlik hizmeti verdiğimiz projelerden ilk akla gelenleri. Bugün için verimli projelerin önemli kısmı tamamlanmış durumda, dünyada enerji fiyatlarının beklendiği derecede artmamış olması, geriye kalan ve öncekiler kadar rantabl olmayan projelerin finansmanını güçleştiriyor. Bununla birlikte gündemimize giren yeni bir kavram var, bu da “enerji verimliliği”. Buradaki verimlilik kavramı; enerjinin hem üretimi hem de tüketimi için geçerli.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Suiş Proje olarak 2018 yılının sonlarında, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından birlikte finanse edilen “Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği” projesine, yurtdışından ve ülkemizden ortaklarımızla birlikte başladık. Proje, belirlenen EÜAŞ hidroelektrik santrallerinde enerji verimliliği iyileştirmelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje ile türbinlerde performans bozulmalarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, enerji verimliliği analizi, gerekli rehabilitasyon çalışmalarının ve bunların tahmini maliyetinin belirlenmesi gibi çalışmaları yürütmekteyiz. Proje kapsamında, toplam kurulu gücü 8.000 MW’ı aşan 22 adet santralde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu rakam ülkemizin işletmedeki ve inşa halindeki toplam kurulu gücünün dörtte biri civarındadır.  
 

YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını