banner1116
x

ENSPİRE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, performansa dayalı sözleşmeler konusunda proje geliştirmek için çalışıyor. Firma hem Türkiye’deki varlığını artırmayı hem de orta vadede yurt dışına açılmayı planlıyor.

ENSPİRE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Robot Zirvesi

Enerji alanında sunduğu çözümler ve bu sektörde ulaşmak istediği hedefler ilgili ilgili konuştuğumuz Enspire Enerji Çözümleri Direktörü Volkan Gerdan, “Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak, kısa vadede İş Ortakları ile birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeler alanında öncü konumunu pekiştirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. 2021 yılı sonuna geldiğimizde, çok önemli bir proje portföy büyüklüğü ile yeterli sayıda iyi örneğin oluşacağını görüyoruz. Türkiye’deki yaygınlığımızı artırırken, orta vadede yurt dışına açılma yönünde ilerleyeceğiz. Odağımızda ise her zaman yarının enerji dünyası olacak.” dedi. 

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri firmasının kuruluşundan ve geldiği noktadan bahsedebilir misiniz?

Bir Koç Topluluğu markası olan Enspire, sanayi kuruluşları ve ticari binalarda, enerji tüketimlerinde dönüşüm getirecek, enerji verimliliği ve yerinde enerji üretimi projelerini hayata geçirmek üzere 2020 yılında Entek Elektrik tarafından kuruldu. Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak İş Ortağımız olan ESCO’lar ile birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeleri odağımıza alarak, elektrik veya doğal gaz fark etmeksizin tüm enerji kaynaklarında hem enerji verimliliği hem de karbonsuz ekonomiye yönelik çıktılar üretmeyi hedefliyoruz. Performansa Dayalı Sözleşmeler, tasarım, uygulama, finansman, devreye alma, bakım ve işletme dahil tüm süreçleri Enspire ve İş Ortakları olarak yürüttüğümüz, müşterinin ise sadece ve sadece alacağı performansla ilgilenebildiği yatırım yaklaşımı. Klasik satın almanın sınırlarının ötesinde bir alan. 

ESCO modelinin Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. ESCO modelini ve yatırımcıya sağladığı avantajları kısaca anlatabilir misiniz? 

ESCO’lar yani Enerji Hizmet Firmaları’nca enerji verimliliği projelerinin tasarım, uygulaması, finansman, devreye alma, işletme ve bakım gibi tüm adımlarını kapsayan enerji çözümleri yaklaşımıdır ESCO Modeli. Biz de ESCO modelini, kestirimci bakım ve ölçme & doğrulama yaklaşımımızla geliştirerek, Performansa Dayalı Sözleşme modelini ortaya koyduk. İş Ortağımız olan ESCO’larla birlikte özel veya kamu, büyük veya küçük ölçekli, sanayi, ticari bina veya konut fark etmeksizin tüm projelerde finansman dahil çözümler sunarak, geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasında rol alıyoruz.

Performansa Dayalı Sözleşmeler, müşterisinin yatırımla ilgili tüm risklerini azaltan özelliği ile, performansın mesleki sorumluluğu, tasarrufun garantilenmesi, kaynak ve tarifeden doğacak risklerin kontrolüne yönelik tek elden çözüm bulma yeteneği sunuyor.

Performansa Dayalı Sözleşmeler, enerji giderlerindeki tasarruflar ile kendi kendine finansman sağlıyor, üstelik sözleşme süresince tasarrufları da güvence altına alacak önlemleri içeriyor. Yine tasarımdan finansmana, devreye almaya kadar tüm süreçler tek sözleşmeyle çözülüyor. Çok etkili bir yalınlık sağlayarak, süreçleri de hızlandırıyor ve zaman tasarrufunu da beraberinde getiriyor.


Sanayi tesislerindeki enerji verimliliği potansiyeli ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Enerji verimliliği projeleri ile tesislerin sağlayacağı ortalama verimlilik değerleri nelerdir? 

Tesislerdeki enerji verimliliği potansiyeli, işletmenin yer aldığı sektör, bulunduğu coğrafi koşullar, mevsimsel şartlar hatta işletmenin yapımında kullanılan malzemeler gibi birçok farklı kritere göre farklılık gösterebiliyor. Kamu tarafından daha önceki yıllarda yayınlanan raporlarda, sanayi tesisleri ve ticari binalarda yıllık 7 milyar dolara varan bir tasarruf potansiyeli ortaya konmuştu. Bu potansiyele giden yolda ortalama bir verimlilik artışı önermek yerinde olmasa da yapılacak çalışmalar ile verimlilik artışında yüzde 20 gibi bir sonucun hiç de şaşırtıcı olmayacağını söyleyebiliriz. 

Projelerinizde kestirimci bakım yöntemini esas olarak alıyorsunuz. Bu yöntem hem ani duruşların önüne geçiyor hem de önemli oranlarda verimlilik sağlıyor. Kestirimci bakım yönteminden bahsedebilir misiniz? 

Projenin tasarrufunun güvence altına alınması, anlık yapılan performans testlerinin önüne geçiyor; bahsettiğimiz tüm finansal performans, tasarrufun sürekliliğine dayanıyor zira. Enspire olarak tüm projelerimizde, mümkün olduğunda yapay zekayı kullanan kestirimci bakım yaklaşımını uyguluyoruz. Biz projelerimizde ölçme ve doğrulama amaçlı olarak uzaktan görüntüleme sistemlerine zaten yer verdiğimiz için, buradan elde ettiğimiz verilerle de herhangi bir arıza veya duruş öncesi müdahale etmeyi hedefliyoruz. Kimi sözleşmelerimizde bakım işleri değilse de bakımın koordinasyonu ile sınırlı bir kapsamımız olması da hedefimizi değiştirmiyor: Tasarrufun sürekliliği.

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak enerji verimliliği, çatı üzeri güneş projeleri, enerji depolama, e-mobilite olmak üzere birçok alanda çözüm sunuyorsunuz. Bu noktada enerji depolama ile ilgili çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? 

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri’nin ana ilkelerinde biri, yatay teknolojilerde hazır çözümler sunmak. Enerji verimliliği, çatı üstü güneş enerjisi çözümleri gibi enerji depolama da bu hazır çözümlerin içinde. Enerji depolama başlığı elektrik enerjisi için öne çıksa da farklı projelerde ısıyı da depolayan çözümler kullanıyoruz. Elektrikte mevzuat yeni oluştuğu için uygulamaların sayısı ve çeşitliliği bugünlerden itibaren artacaktır. Biz de Enspire olarak iki farklı Çözüm Sağlayıcı ile iki farklı teknolojiye dayalı enerji depolama çözümleri üzerinde çalışıyoruz. Henüz yaygınlaşmamış olsa da bugün değilse de yarın, özellikle de geri kazanılan veya yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjinin entegrasyonu için gerek şartlardan biri depolama çözümleri.

Yeni dönem iş gündemi ve hedefleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Birçok iyi fikir ve proje, sadece finansman önceliğine sahip olmadığı için geri bırakılabiliyor ve biz de bunu değiştirmenin ülkemiz için öneminin farkında olduğumuz iddiasındayız. Enerji çözümlerimizle müşterilerimize finansal kaynaklarını enerji verimliliği projeleri haricinde başka alanlarda değerlendirme imkânı sunarken, Türkiye’nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ndaki hedeflerine ulaşmada da görev almış oluyoruz. 

Enerji verimliliği ve yerinde enerji üretim projelerinin, karbon salımını azaltmanın en önemli komponentleri olduğunu biliyor ve bu projelerin kendi kendini finanse edebilme yeteneklerinin vakit kaybetmeksizin yaygın bir şekilde kullanımına önem veriyoruz.

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak, kısa vadede İş Ortakları ile birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeler alanında öncü konumunu pekiştirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. 2021 yılı sonuna geldiğimizde, çok önemli bir proje portföy büyüklüğü ile yeterli sayıda iyi örneğin oluşacağını görüyoruz.

Türkiye’deki yaygınlığımızı artırırken, orta vadede yurt dışına açılma yönünde ilerleyeceğiz. Odağımızda ise her zaman yarının enerji dünyası olacak. 

YORUM EKLE

Radyo

Vat

Dergiler