ENERJİDEN SİGORTA SEKTÖRÜNE KATKI

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, Altyapı ve enerji yatırımlarının sigorta sektörüne 200 milyon dolarlık katkı sağladığını söyledi.

ENERJİDEN SİGORTA SEKTÖRÜNE KATKI
Endüstri 40 Zirvesi

DERYA KUMTEPE - Türkiye’de son 10 yılda önemli yatırımlara imza atıldı. 2023 hedefleri çerçevesinde ise toplam 400 milyar dolar değerinde bir yatırımın hayata geçeceğinden söz ediliyor. Bu yatırımların arasında enerji başta olmak üzere ulaşım, sağlık, telekom gibi sektörler geliyor. Türkiye’nin 10 yıl boyunca gerçekleşecek yatırım projelerini değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, 400 milyar dolarlık yatırım havuzu olduğuna dikkat çekerek “Enerji başta olmak üzere ulaşım, sağlık, telekom gibi sektörlerin başı çektiği projeler, sigorta sektöründe 200 milyon dolarlık bir potansiyel barındırıyor.” dedi. 

ENERJİ PROJELERİNİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI ‘YENİLENEBİLİR’

Son dönemde enerji sektörüyle ilgili yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında da bilgi veren Çiftçi, “Türkiye enerji santrallerinin toplam kurulu gücü, 2019 sonunda 91.267 MW’a ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar dünyada da büyük bir oranda artmaya devam ediyor. Son yıllarda bankalara ek olarak küresel ölçekte lider sigorta şirketlerinin de kömür santrallerini sigortalamama kararı aldığına ve bazı termik santrallerin faaliyetlerini durdurduğuna şahit olduk. Ayrıca, 195 ülkenin onayıyla kabul edilen Paris İklim Anlaşması ile de, önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşviki ve bu doğrultuda finansal yatırımların artacağını söyleyebiliriz. Bu anlaşma ile tüm yatırımcılara ve paydaşlara küresel ölçekte yenilenebilir enerjiye yönelişin kaçınılmaz olduğuna ve enerji kapsamında “temiz enerji” trendinin doğduğuna dair mesaj verilmektedir. Türkiye’de de elektrik üretimi alanında özel sektör yatırımlarının yüzde 50’den fazlası yenilenebilir enerjiye yapılıyor. Ek olarak rüzgar ve güneş YEKA (yenilenebilir enerji ve kaynak alanları) ihaleleri ile offshore rüzgar ihalesi de göz önüne alındığında yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam etmesi bekleniyor. Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarının başı çektiği, ulaşım, sağlık, telekom alanlarında yapılan mega projeler, sigorta prim hacmini net bir biçimde hesaplamak mümkün olmasa da sigorta sektöründe 200 milyon dolarlık bir potansiyeli barındırıyor. IBS olarak bu projelerin çoğunda yer alıp Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 12:55
YORUM EKLE

Legrand

DalElektrik Solar Banner dikey

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını