banner1322
x

ENERJİ YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK 

Enerji kaynakları ve enerjide verimliliğin artırılmasına yönelik yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe göre kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların farklı sektörlerde ısıtma ve soğutmada değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

ENERJİ YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK 
Merus Power, Aha Teknoloji Teşvik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre toplam kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik santrallerdeki atık ısıların ısıtma, soğutma gibi kullanılması, sanayi, tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, tatlı su üretimi, soğuk hava depoları gibi sektörlerde değerlendirilmesi durumunda enerji etütleri yapılacak ya da şirketlere yaptırılacak. Toplam 20 MW ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılacak. Hazırlanan fizibilite etüt raporları çalışmaların yapıldığı yılın mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilecek. 

Yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz "ton eşdeğer petrol (TEP)" ve üzeri olan, bir veya birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma ya da soğutma şebeke yönetimleri, bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl mart sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunacak. (AA)

YORUM EKLE

Aha Geva-bot

DalElektrik Solar Banner dikey

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını