ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ROLÜ RAPORLANDI

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi, elektrik sistemi dönüşümünde enerji verimliliği konusunun üstlendiği rolü değerlendirdi ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ROLÜ RAPORLANDI
Endüstrideara

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi, Türkiye’nin elektrik sistemi dönüşümünde enerji verimliliğinin nasıl bir rol üstlendiğini inceleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında biri ana rapor olmak üzere altı farklı rapor bir araya getirildi. Çalışma geçtiğimiz aylarda Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri başlığı altında yayınlandı. Rapor iki ana senaryo üzerinden değerlendirilerek hazırlandı. Baz senaryo, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu’nu temel alınırken SHURA senaryosu kapsamında beş farklı alanda 16 enerji verimliliği çözümü değerlendirildi. Enerji verimliliği çözümü; üretim, iletim/dağıtım ve 21 son tüketim alanında hayata geçirilmesiyle ulaşılacak yüksek enerji verimliliği senaryo olarak raporda yerini aldı.

SHURA SENARYOSU VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ 

SHURA senaryosu ile tanımlanan enerji verimliliği önlemleri sayesinde ulaşılacak rakamlar değerlendirildi. Rakamlara göre 2030 yılında, baz senaryoya kıyasla 48,9 TWh, yani 18 milyon hanenin elektrik tüketimine eşdeğer elektrik tasarrufu sağlanacağı ortaya koyuldu. Ayrıca 25,1 milyon ton karbon emisyonu azaltımı gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Hedeflenen enerji verimliliği, elektrifikasyon ve dağıtık enerji alanındaki müdahalelere ulaşmak için 54 milyar dolar ek yatırıma ihtiyaç olduğu raporlandı. Bu yatırımlar karşılığında ise emisyon azaltımının yanı sıra, her 1 dolar yatırım için 1,2-1,5 dolar mali fayda elde edileceği ortaya çıktı.

WEBİNAR DÜZENLENECEK 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi konuyla ilgili olarak 3 Aralık 2020 tarihinde webinar düzenlemeye hazırlanıyor. organize edilen bu webinar ile enerji verimliliği mevzuatının enerji verimliliğine katkısını, uygulanmasının önündeki engelleri ve ihtiyaçları, çözümün etkilerini ve politika önerilerini tartışmayı ve Türkiye’nin enerji verimliliği mevzuatının mevcut durumunu değerlendirmeyi amaçlıyor. 
 

YORUM EKLE

Kontek

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını