Enerji verimliliği, Türkiye için stratejik açıdan büyük bir öneme sahip

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) değerlendirmesine göre, enerji verimliliği, Türkiye açısından "yerli ve milli enerji kaynağı" olarak kabul edilecek kadar stratejik bir öneme sahip ve gelecek dönemde bu alanda yatırımların artması kaçınılmaz olarak görünüyor.

Enerji verimliliği, Türkiye için stratejik açıdan büyük bir öneme sahip
Enerji Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) değerlendirmesine göre, enerji verimliliği, Türkiye açısından "yerli ve milli enerji kaynağı" olarak kabul edilecek kadar stratejik bir öneme sahip ve gelecek dönemde bu alanda yatırımların artması kaçınılmaz olarak görünüyor.

Konuyla ilgili olarak TurSEFF tarafından yapılan açıklamada, "enerji verimliliğinin", "milyarlarca dolarlık bir kaynağın ülke içinde kalmasını sağlayacak bir formülün özeti", Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımlamasıyla da "küresel sürdürülebilir kalkınma için birinci yakıt" olduğu bildirildi..

BilhassaTürkiye gibi hızla kalkınan ancak bu kalkınmayı sürdürecek enerji kaynaklarında dışa bağımlı olan ülkeler için enerji verimliliğinin birçok farklı açıdan en önemli ve öncelikli konulardan biri haline geldiği belirtilen açıklamada, artık enerji verimliliği hakkında her ülke için "yerli ve milli enerji kaynağı" tanımlaması yapıldığı söylendi.

Verimliliğin, "aynı ürün ve hizmeti üretmek ancak bunu yaparken daha az girdi tüketmek" manasına geldiği, daha az ham madde, daha az zaman ve daha az enerji tüketerek üretilecek her ürünün, hem işletmeler hem de ülke ekonomisi için "rekabette birkaç adım birden öne geçmek" demek olduğu vurgulanan açıklamada, "Sanayide kullanılan elektrik motorlarının yeni ve enerji verimli motorlarla değiştirilmesi, yarattığı ekonomik faydanın yanında aynı zamanda stratejik yatırımlar olarak da kabul ediliyor. Ortalama bir hesapla, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı eski ve verimsiz elektrik motorları tarafından tüketiliyor. Bu motorlar Türkiye'nin sanayide kullandığı elektriğin yüzde 70'ten fazlasını tüketiyor. Bu alandaki büyük israfı ve verimsizliği önlemenin tek yolu ise enerji verimliliğine yatırım yapmak." ifadeleri yer aldı.

Dünyanın gelişmiş ekonomileri olan AB, Japonya ve ABD gibi ülkelerin özellikle son 20 senede enerji verimliliği yatırımlarını hızlandırarak bu alanda çok ciddi yol katettiği anımsatılan açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı.

"Türkiye de özellikle son 15 yıldır kanun ve yönetmeliklerini bu doğrultuda güncelleyerek enerji verimliliği yatırımlarını teşvik etme gayretinde. Bu kapsamda en önemli hamlelerden biri 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu oldu. Bu kanundan sonra sırasıyla 2008'de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Ulaşımda Enerji Verimliliğine dair yönetmelikler ardı ardına yayımlandılar. Tüm bu kanun ve yönetmeliklerde temel amaç, ülkenin ithalata dayalı enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmak ve böylece kalkınma hedeflerine ulaşmak.

Enerji verimliliği, aynı zamanda küresel iklim kriziyle olan mücadelede de en kritik faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Enerjiyi verimli kullanmak demek, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek demek ve bunu yapmak aslında en çevreci eylemlerden biri. Çünkü iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonu bu şekilde önemli ölçüde düşürülebiliyor. Başka bir deyişle, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını azaltmada, enerji verimliliği bilinen en etkili yöntem. Bu kapsamda, 2010 yılında yayımlanan Türkiye İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve 2012’de yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, enerji verimliliğinin sadece ekonomik değil, ekolojik açıdan da kritik önemini vurgulayan ve ülke için adeta yol gösterici olan çok önemli yol haritaları... 2013 yılında yayımlanan 10'uncu Kalkınma Planı'nda da en önemli atıflardan birini Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı teşkil ediyor. Bu alanda somut uygulamaların hızlandığı yıl ise 2017 yılında yayımlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile oldu."

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 14:13
YORUM EKLE

Legrand

Repg

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını