“ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAK, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMAKTIR

VAT Enerji Satış Müdürü Gökay Çomoğlu, enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen avantajları ve ülke ekonomisine katkılarını değerlendirdi.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAK, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMAKTIR
Endüstri 40 Zirvesi

Günümüzde küreselleşen ekonomi ile rekabet şartları daha zorlu bir hal almıştır. Endüstriyel ve ticari işletmeler için enerji maliyetleri rekabet gücü üzerinde oldukça etkili olmaya başlamıştır. Bu durumda enerjinin verimli kullanımı oldukça önem kazanmıştır.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda belirtildiği üzere birincil enerji tüketimi 2015 yılında 129,7 MTEP olarak gerçekleşerek 2005 yılından 2015 yılına kadar %46 oranında artış göstermiştir. Birincil enerji arzında ithal enerji kaynaklarının oranı 2015 yılında %75,9 seviyesine ulaşmıştır. 

Tüm bu verilerden yola çıkarak, enerjide dışa bağımlılık oranı yüksek seviyede olan ülkemizde enerji verimliliği için çalışmak aslında ülkemizin geleceği için de çalışmaktır.
VAT Enerji olarak, bu bakış açısı ile sanayi, bina ve hizmet sektörlerine enerji verimliliği konularında hizmet vermekteyiz. Bu çalışmaları yürütürken, kaliteli ve çözüm odaklı olmayı öncülüğümüz olarak belirlemekteyiz. 2017 yılında Sanayi, 2020 yılında da Bina ve Hizmet sektöründe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetki belgemiz alınmıştır. Bugün gelinen noktada, yüzlerce işletmeye etüt, danışmanlık, proje uygulama, enerji izleme ve finansman konularında hizmetler sunulmuştur.

OBSERVER MARKASIYLA 365 GÜN ENERJİ ETÜDÜ SUNUYOR 

Enerjide izleme ve dijitalleşme konusunda bir yıllık Ar-Ge çalışması sonucu, Observer markamız oluşturulmuş, 365 gün enerji etüdü sloganı ile işletmelerde kurulmaya başlanmıştır. Observer enerji izleme sistemi ile, 2021 yılı için yüksek hedeflerimiz bulunmaktadır. İşletmelerin birim üretim başına harcadıkları enerjinin izlenmesi, enerji maliyetlerinin belirlenmesi ve enerji verimliliği fırsatlarının tespit edilmesi için Observer, beklentinin ötesinde bir enerji izleme sistemi olacaktır. Zorunlu enerji etütleri de 2020 yılında yoğun olarak çalıştığımız hizmetlerimiz arasında yer almıştır. 60 üzerinde tesisin detaylı etüt çalışmaları yapılmış, işletmelere faydalı projeler ortaya çıkartılmıştır. Etüt yapılan işletmelerin çoğunda VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) başvuruları yapılmış, enerji verimliliği projeleri için yüzde 30 hibe almaları sağlanmıştır. 2020 yılında Bakanlığımıza yapılan 55 adet VAP başvurusunun 19’u tarafımızdan yapılmıştır.

PERFORMANS MODELLERİ İLE PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Hibe desteklerin yanı sıra enerji performans modelleri ile projelerimizi hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Enerji Performans Sözleşmesi (EPS), işletmelerin ilk yatırım maliyetlerini ortadan kaldıran, kazancı ile kendi yatırım bedelini ödeyebilen enerji verimliliği projeleri için oluşturulmuş bir finansman modelidir. 2020 yılında devreye aldığımız iki projemiz ile EPS modelli proje sayımız sekize ulaşmıştır. Bunların haricinde, ısıtma, soğutma, pompa ve basınçlı hava sistemlerinde uygulamasını yaptığımız projelerde de birçok işletmeye verimli sistem çözümleri sunulmuştur. 2021 yılında genişleyen hizmet yelpazemiz, yenilikçi çözümlerimiz ve kadromuz ile işletmelerin enerji verimliliği konusunda çözüm ortakları olmaya devam edeceğiz. 
 

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 09:31
YORUM EKLE

Aha Geva-bot

DalElektrik Solar Banner dikey

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını