banner1322
x

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNÇ ENDEKSİ 2020 RAPORU AÇIKLANDI

Sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 raporunun lansman toplantısı dijital ortamda 2 Kasım 2020 tarihinde düzenlendi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNÇ ENDEKSİ 2020 RAPORU AÇIKLANDI
Merus Power, Aha Teknoloji Teşvik

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından hazırlanan ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) destekleriyle düzenlenen Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 raporuyla ilgili detaylar ve bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar lansman toplantısında paylaşıldı. Organizasyon kapsamında ayrıca Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması Ödülleri 3 farklı kategoride sahipleriyle paylaşıldı. Toplantıda; Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can’ın konuşmalarıyla gerçekleştirildi. 

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ FARKINDALIĞINI ARTIRMAK” 

Toplantıda görüşlerini belirten Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, “Türkiye’nin yükselmesinde ve ileriye gitmesinde bizim gibi dernekler önemli katkı sağlamaktadır. Bizler bu bilinçle 2008 yılından beri sürdürülebilir kalkınma kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimiz güçlü yönetimi, nitelikli altyapısı ile etkinlikler düzenliyor ve enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor. ENVER olarak amacımız enerji verimliliği ile ilgili farkındalık yaratmak ve projelerin hayata geçmesine öncülük etmektir. Bizler dernek olarak farkındalık yaratma konusunda önemli bir noktaya geldik. Özellikle Enerji Hanım, Enerji Çocuk, Enerji Verimliliği, Sanayi, Enerji Verimliliği Ulaşım … gibi projelerimizin yanı sıra yeni projelerimizle kamuoyu ile birlikte buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimiz sahip olduğu vizyon ve misyon çerçevesinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeski projesini yapmıştır. Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi projesi tüm yönleriyle tamamlanmıştır. Bugün sanayi, hizmet, tarım ve ulaştırma alanlarındaki bilinç oluşturma raporunun sonuçlarını paylaşacağız. Bu çalışmaların tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”  

“TEVMOD PROJESİNİ 7 PİLOT BÖLGEDE BAŞLATTIK”

Toplantıda konuyla ilgili görüşlerini belirten OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 Raporu Lansman toplantısı Enerji Verimliliği Derneği tarafından hazırlandı ve OSBÜK destekleriyle hayata geçti. Enerji verimliliği, organize sanayi bölgeleri için son derece kritik bir konudur. Bu sebeple enerji verimliliği OSBÜK gündeminin her zaman ilk sırasında yer almaktadır. Son dönemde Cumhurbaşkanı’mızın Karadeniz’den verdiği doğal gaz müjdesi bizim konuyla ilgili umudumuzu artırmıştır. Ayrıca Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji konusunda attığı adımlar motivasyonumuzu yükseltmiştir. Türkiye’de yenilenebilir enerjinin toplam tüketimindeki payı yüzde 50’yi bulmuştur. Santrallerimizin sayısının da üretim kapasitesinin de daha çok artacağına inanıyorum. Aynı şekilde enerji verimliliği çalışmalarının artması için çalışıyoruz. Türk sanayisinde kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90’ı maalesef verimsizdir. Bu sorunu çözebilmek amacıyla başlatılan TEVMOD projesine OSBÜK olarak proje ortağı olduk. TEVMOD projesini OSBÜK olarak proje ortağı olduğumuz projeye göre 7 pilot bölgede çalışmalarımıza başladık. Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Raporu Lansman toplantısı gösteriyor ki toplumun yüzde 87,4’ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor. Oluşan bilinci davranışa dönüştürmek önemlidir. Bizim davranışsal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Enerji verimliliğe odaklanan eğitimler düzenliyor, zirveler yapıyoruz. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığını, TOBB ve OSBÜK olarak yüksek enerji tüketimi yapan sanayicilerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. Koronavirüs nedeniyle sanal ortama taşıdık. 7. OSB Enerji Zirve’mizi enerji temasıyla gerçekleştirdik. Pandemi koşulları el verdiği sürece çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. 

“AR-GE VE İNOVASYON KAPASİTEMİZİ GELİŞTİRDİK”

Lansman toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “ Enerji verimliliği meselesi en önemli konumuzdur. Son 20 yılda yerli kaynaklardan enerji üretme konusunda önemli adımlar attı. Bu adımların tamamlayıcı unsuru enerji verimliliğidir. Bakanlığımızın liderlik ettiği çalışmalara önem veriyoruz ve sanayi altyapımızla gerekli tedbirleri almaya gayret ediyoruz. En önemli gündem maddemiz TEVMOD projesidir. Elektrikli motorların daha verimli olanlarla değiştirilmesi enerji verimliliğini etkin kullanmamızı sağlayacaktır. 7 OSB’de ve 100 KOBİ’de elektrikli motorlarla ilgili etüt çalışmalarımızı tamamlayacağız ve bu kuruluşlara yüzde 75 oranında teşvik sağlayacağız. Bakanlığımız ayrıca Türk Standartları Enstitü’sünün test kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmanın neticesinde Avrupa’nın en büyük bağımsız test laboratuvarını ülkemizde kurmuş olduk. Sektörel kaynak verimliliği raporlarını hazırladık ve farklı sektörler için kaynak verimliliği rehberliğinde TÜBİTAK ile tamamlamış olduk. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı olarak bir yandan hedeflediğimiz dönüşümü gerçekleştirirken diğer yandan Ar-Ge konusunda sorumlu bakanlık olarak TÜBİTAK kanalı ile destekliyoruz. Türkiye olarak 18 yıl içerisinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitemizi geliştirdik. TÜBİTAK aracılığıyla 600 firmaya 819 milyon TL destek sunuldu. Önümüzdeki dönemde de enerji verimliliği ile ilk sıralarda olmayı sürdüreceğiz ve verimlilik çalışmalarına devam edeceğiz. Alacağımız uzun bir yol var. Başarılı olmak için tüm paydaşların birlikte hareket etmelidir. Enerji Bakanlığı’nın liderliğinde tüm paydaşlarla birlikte ortam adımlar atacağımıza inanıyorum. Tüm özel sektör firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum.” dedi.  

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE 55 ADET EYLEM PLANLANDI

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Enerji verimliliği ve arz güvenliği konusunda dışa bağımlılığının azaltmak bakanlığımızın önem verdiği ilk konudur. Türkiye’de 2018 yılında 143 milyon eş değer petrol tüketim gerçekleştirildi. Bu tüketimin yüzde 33’ü ise sanayide oldu. Birincil enerji tüketimimizde son 10 yılda yüzde 6 oranında artış yaşandı. 2018 yılı enerji ithalatı 33 milyar dolar oldu. Enerji ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanmayı ve sürdürülebilir gelecek tasarlamayı hedefliyoruz. Ayrıca enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar planlıyoruz. 2018 yılında yürürlüğe giren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde 55 adet eylem planlandı. Bu çerçevede 29 milyon ton enerji verimliliği sağlanması hedeflendi. 2019 – 2023 yıllarını kapsayan 11 kalkınma planı kapsamında birçok sektörü ilgilendiren enerji üretim, iletim, dağıtım, enerji verimliliği teknolojileri, akıllı şehir teknolojilerinin verimlilik noktasında planlanması, bütünleşik ulaşım, atık ısı ve alternatif yakıtların değerlendirilmesi, enerji etütleri, kimlik belgeleri … gibi geniş alanlarda başlıkları içeren eylem planları bulunuyor. Doğru ve tutarlı politikalarla ilerlenmesi sürdürülebilirlik için önem teşkil edilmektedir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda üç ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Yaklaşık 1 milyar dolara yakın tasarruf gerçekleştirildiğini görüyoruz. Enerji verimliliğinde kamu binalar yüzde 15 tasarruf hedefi oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte organize edildi. Enerji Performans Sözleşmeleri rekabetçilik, istihdam gibi konulara faydası olan önemli bir konu ve fırsattır. Yeşil Mutabakat Belgesi kapsamında bir dizi ekonomik hedefler ortaya koyuldu. Ülkemizde ileriye gitmemiz gerekiyor. Enerji verimliliğinin geliştirilmesinde ortaya koyma benzer şekilde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi başlığında hedef odaklı, ölçülebilir ve raporlanabilir olmalıdır” dedi.

“BU YOLCULUKTA BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can ise “İklim değişikliği ve sürdürebilirlik kalkınma ve enerji verimliliği çerçevesinde hedeflere ulaşmak için tek bir çözüm veya basit çözümler yoktur. Türkiye, 2018 nihai enerji tüketiminin toplam değeri 109.438’dir. Bu rakamın yüzde 33’ü sanayide, yüzde 26’sı ulaştırmada, yüzde 20’si konutlarda, yüzde 11’i ticarethanelerde yüzde 6’sı tarım ve hayvancılıkta, yüzde 4’ü ise enerji dışı kaynaklarda tüketilmektedir. Enerji verimliğinin artırılmasında önemli mücadele alanlarından biri farkındalık ve bilinç artışın sağlanmasıdır. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Y-8 sayılı eylemi farkındalık, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi ve sonuç odaklı faaliyetlerin planlanması noktasında Enerji Verimliliği Bilinç Endeksleri çalışmaları yapılmaktadır. İşletmede enerjinin verimli kullanılmasına önem verilme düzeyi değişiklik göstermektedir. Enerji verimliliği konusunda bilgi ile enerji verimliliğine verilen önem arasında yüksek korelasyon gözlenmektedir. Enerji verimliliği gelişimi kapsamında kanundan ilgili yönetmeliklere, kamu binalarındaki tasarruflardan yönetmelikteki düzenlemelere kadar geniş bir alanı kapsar. Bu yolculukta hep birlikteyiz ve birlikte hareket etmeliyiz” dedi. 
 

 

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 15:56
YORUM EKLE

Legrand

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını