E-OTOBÜSLERLE TAŞIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Avrupa Mobilite Haftasının bu seneki odak noktası ‘herkes için sıfır emisyonlu mobilite’ oldu. ABB, E-otobüslerle toplu taşımaya yön veriyor.

E-OTOBÜSLERLE TAŞIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Robot Zirvesi

DERYA KUMTEPE - 2050’ye kadar karbon emisyonundan arındırılmasına yönelik iddialı bir hedefe dikkat çekiyor. Avrupa genelinde karbonsuz bir çevreyi teşvik etmek amacıyla çeşitli önlemler alınıyor. Elektrikli araç altyapısı alanında bir dünya lideri olan ABB, sürdürülebilir bir toplu taşıma için küresel bir değişime yön verilmesi amacıyla çok sayıda elektrikli otobüs projesine destek oluyor. Otobüslerin diğer elektrikli araçlardan farkı, tipik binek arabalarından on kat (ya da daha fazla) daha büyük bataryalara sahip olmalarıdır. Ve daha büyük bir ulaşım sistemine ait oldukları için kendilerine has gereksinimleri vardır.

SALINIMI AZALTACAK

Bu alanda, elektrikli otobüs pazarının hızla büyümesine önemli katkılarda bulunan ABB tarafından des-teklenen ve birlikte her yıl binlerce ton zehirli gaz salınımını önleyecek olan, Avrupa'da çığır açan girişim-lerden bazılarını görmek mümkün. ABB E-mobilite Altyapı Çözümleri küresel işletme başkanı Frank Mu-ehlon, konuyla ilgili olarak “Teker teker ele alırsak, bu e-otobüs projeleri salınımın azaltılmasına ve bulun-dukları şehirler ve bölgelerde sürdürülebilir toplu taşımanın oturtulmasına çok büyük katkı sunuyor. Kü-resel bir pencereden bakacak olursak, sürdürülebilir toplu taşıma sistemlerine geçişin giderek hız kazan-dığı ve atmosferdeki karbonun azaltılmasına çok büyük bir katkı sağladığı açıkça görülebilir.” şeklinde ko-nuştu.
 

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 15:03
YORUM EKLE

Kontek

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını