Dijital dönüşümle elektrik faturaları yüzde 20 azaltılabilir

Enerjiyi yönetmek için önce izlemek gerektiğini belirten Vat Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş, enerji dijital dönüşümüyle ilgili bilgi verdi.

Dijital dönüşümle elektrik faturaları yüzde 20 azaltılabilir
Enerji Zirvesi

Enerji verimliliği danışmanlık konusunda çalışmalarına devam eden Vat Enerji, dijital dönüşümün sağladığı katkılarla fabrikalarda verimlilik sağlamaya devam ediyor. Vat Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş, endüstriyel tesislerde hangi noktaların izlenmesi ve sağlayacağı katkıları anlattı.     

ENERJİNİN İZLENMESİ VE YÖNETİLMESİ ZORUNLULUKTUR     

Endüstriyel tesisler ve ticari binalarda enerji maliyetleri toplam maliyet içinde yüzde 50'lere kadar çıkabiliyor. Peki, bu kadar yüksek bir maliyet izlenip kayıt altına alınıyor mu? Bugüne kadar alınmadı. Yeni süreçte enerjide dijitalleşmenin artan maliyetlerle birlikte zorunlu hale geleceğini düşünüyorum. Genel olarak endüstriyel tesisler ya da ticari binalarda daha önce enerji tüketimleri, üretim ya da konforla ilgili ölçüm alınmıyor ve kayıt tutulmuyordu. Tüketilen doğalgaz, elektrik, buhar, ısıtma, soğutma vb. parametreler harcanan enerjinin takip ve kontrolü açısından zorunluluktur. Çünkü ölçemediğinizi yönetemezsiniz, yönetemediğiniz şey ise sizin kontrolünüzde değildir ve her türlü değişimde üretiminizi, rekabet gücünüzü etkileyerek rakiplerinizden geride kalmanıza sebep olur. Bu sebeple yeni dönem sadece enerji faturalarına bakıp muhasebe ya da finans departmanının bu faturaları sorgusuz sualsiz ödediği dönem olmayacaktır. Artık harcanan her birim doğalgaz, kömür ve elektrik ölçülmeli, kayıt altına alınmalı karşılaştırılmalı hatta üretilen ürünün sayısı ile birim enerji yoğunluğu hesap edilmeli, her ay, her gün, her saat karşılaştırılmalıdır. Ortaya çıkan değişimlerin sebepleri sorgulanmalı aynı ürünü farklı zamanlarda farklı enerji maliyetleri ile üretiyorsanız bunun kök sebebi tespit edilmeli ve bunun iyileştirilmesi üzerine harekete geçilmelidir. BigData denilen büyük veri/bilginin yönetileceği bu yeni dönemde enerjinin izlenmesi ve yönetilmesi bir zorunluluktur. Burada atlanmaması gereken şey sadece izleme değildir, izleme ve yönetme işi aynı anda yapılmalıdır. Tesislerde her bir bölüm için iç faturalama oluşturulmalıdır. Birimleri ayrı tesisler olarak kabul edip üretim ve enerji tüketimleri sürekli takip edilmelidir. 

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE NELER İZLENMELİDİR? 

Endüstriyel tesisler içerisinde başta elektrik olmak üzere doğalgaz, kömür, buhar, basınçlı hava, kızgın yağ, sıcaklık, basınç değerleri, ısıtma enerjisi, soğutma enerjisi, konfor şartları, üretilen ürün miktarları, enerji yoğunluğu ve debiler izlenmelidir. Enerji ve üretim ile ilgili alınacak her veri Enerji bakanlığının strateji belgesinde açıkladığı ortalama yüzde 20 enerji verimliliği potansiyeli için bir fırsat oluşturacaktır.

•    Kim enerji faturalarını %20 düşürmek istemez?
•    Kim ürettiği ürünün piyasaya çıkış maliyetini azaltmak istemez?
•    Kim ülkesinin cari açığının azaltılmasına katkıda bulunmak istemez?
•    Kim çocuklarına daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaz istemez?
O zaman gelin yeni dönemde enerji tüketimlerimizi ölçelim, izleyelim ve analiz ederek yönetelim.
 

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 13:08
YORUM EKLE

Aemot

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını