Uluslararası danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye’nin ‘Enerji Dönüşümü Tüketici İçgörüleri Raporuna’ göre enerji tüketicilerinin %65’i sürdürülebilir enerji yönetimleri hakkında bilgiye sahip fakat %70’i bu konuda daha fazla zaman ve maddi kaynak harcamak istemediğini dile getiriyor. Rapora göre dünya genelinde karbon emisyonunun azaltılması veya karbondan arınma hedeflerine ulaşabilmesi için 10 yıllık süre içinde değişimin gerçekleşmesi ve kısa süre içinde harekete geçilmesi gerekiyor. Dünyanın temiz enerjiye ulaşabilmesi için tüketicilerin adım atması gelecek zamanlar için belirleyici bir faktör fakat tüketici bu konuda yapması gerekenler adına pek adım atacak gibi durmuyor.  EY raporuna göre tüketicilerin enerji deneyiminde beklediği uygun fiyat, erişilebilirlik ve caziplik gibi üç temel başlıktan oluşuyor.

TÜKETİCİLER ÜÇ TEMEL BAŞLIĞA ODAKLANIYOR

Araştırma sonuçları; enerji dönüşümünün tüketicilerin %70’inin davranışlarını değiştirmesiyle mümkün olacağını gösteriyor. Tüketicilerin direkt olarak evde enerji dönüşümü sağlayıp, bu durumu çevresinde de değiştirmesi önemli. Ankete katılım sağlayanların %65’i sürdürülebilir enerji yönetimlerinin farkında, fakat tüketicilerin yüzde yetmişi bunun için daha fazla zaman veya para harcamak istemediğini belirtiyor. Bu durumda tüketicilerin gösterdiği çabanın karşılığını almakta zorluk çektiğini gösteriyor.

 TEMEL BAŞLIKLAR GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Araştırma sonuçlarına göre; enerji fiyatlarının tüketicinin finansal refahını ve yaşam biçimini nasıl etkilediğini ortaya koydu. Buna göre; tüketicilerin %67’si faturalarda %10’luk artışı kaldıramayacağını, %30’u enerji kaynaklarının uygun fiyatlı kalacağından emin olmak istediğini belirtti. Tüketicilerin üçte ikisi gelecek 3 yıl içinde çatı üstü güneş enerjisi veya elektrikli araçlar gibi yeni nesil enerji ürünlerine yatırım yapmayı planlamadığını söyledi. Araştırmada fark edilen diğer noktalar ise şöyle enerjiye erişilebilirliğin ötesinde sürdürülebilir enerji konusundaki eğitimi, farkındalığı, tercihleri, verileri ve içgörüleri de kapsıyor. Tüketicilerin %26'sı yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik gibi konularda iyimserken, %33'ü yeni enerji çözümlerine 2-3 kat daha az yatırım yapabileceklerini, %18’i ise satın alım ve kurulumun kolaylığına bağlı olarak enerji ürünlerini değiştirebileceğini söylüyor.

 Rapora göre; tüketicilerin %77'si enerji şirketlerinin üst düzey ürün ve hizmetlerin yanı sıra düşük maliyetli enerji seçenekleri sunmasını beklerken, %67'si kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talep ediyor. %70'i ise aboneliğe dayalı enerji faturası seçeneklerini tercih ettiğini söylüyor.

İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi Gerçekleştirildi İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi Gerçekleştirildi

Tüketici alışkanlıklarının ve eylemlerinin, sürdürülebilir enerji dönüşümü konusunda başarı elde edilmesi için itici güç olacağını belirten EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Sektörler Lideri Ateş Konca ilgili araştırmayla ilgili şunları söyledi:

“Raporda, sürdürülebilir enerjiye geçiş konusunda tüketicilerin henüz yeterli düzeyde istekli olmadığı ortaya çıkıyor. Tüketicilerin sadece %30'unun sürdürülebilir değişiklikler için aksiyon almaya istekli olduğu görülüyor. Tüketicinin bu yetersiz ilgisi ve enerji dönüşümüne yönelik kararsızlığı devam ederse, sürdürülebilir enerjiye geçiş çok yavaş ilerleyecek. Bu dönüşümü hızlandırmak için; enerji geçişinin arz tarafı hızla gelişirken, sürdürülebilir tüketici davranışını da nasıl dahil edileceği ve etkinleştireceği konusunda temel bir değişime yönelinmeli. Bu yüzden, enerji şirketlerinin atacağı büyük adımlarla birlikte tüketiciyle ilişki yeniden kurulmalı, tüketici etkileşimleri ve gelişimleri hızlandırılmalıdır. Ekosistemin mevcut tüm kaldıraçları kullanılıp devletle ve diğer tüm paydaşlarla birlikte çalışılarak tüketicilere enerji dönüşümü yolunda rehberlik edilirse, sürdürülebilirlik yolunda enerji dönüşümü daha hızlı şekillendirilebilir

Editör: Semra Çakmak