Üretimde yaşanan yüzey kusurlarını yapay zeka ile belirliyor

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda, üretim süreçlerinde otomasyon çalışmaları ve dijitalleşme hızla devam ederken, görüntü işleme ve yapay zeka gibi yeni teknolojiler de süreçlere dahil ediliyor.

Üretimde yaşanan yüzey kusurlarını yapay zeka ile belirliyor
Endüstri 40 Zirvesi

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda, üretim süreçlerinde otomasyon çalışmaları hızla devam ederken, görüntü işleme ve yapay zeka gibi yeni teknolojiler de süreçlere dahil ediliyor.

Grup şirketlerinde olan Erdemir’de üretim hattında otomasyon projelerine hız verilmesiyle ve sistemlerdeki 7/24 izleme altyapısının yenilenmesiyle arıza oluşmadan müdahale ediliyor.

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan, küresel çelik dünyasının durumunu özetlerken, dijitalleşme ve otomasyon odağında tamamlanan, devam eden ve yapılacak yatırımlarını aktarırken, 2020 yılı hedeflerini paylaştı:

“2020 yılı hedeflerimizi ‘Sıfır Kaza’ önceliği ve çevre sorumluluklarımızın bilinci ile verimlilik, maliyet ve büyüme odağını gözeterek hazırladık” diyen Özcan, “Küresel büyüme son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Oldukça zor geçen 2019 yılı sektörümüz için ise farklı zorluklar getirdi. Türkiye çelik pazarı yüzde 15 daralırken, ithalatın iç pazardaki payı yüzde 50 seviyesini korudu. Ülkemizde oluşan haksız rekabet ortamına önemli pazarlarımız olan Avrupa ve Amerika’nın aldığı önlemler de eklenince pazar koşulları bizleri yaratıcı çözümler bulmaya yöneltti. Tüm çevre şartlarının zorluğuna rağmen Grubumuz rekabetin önüne geçerek 2019 yılında, toplam hasılatı 27 milyar 465 milyon TL’ye yükseltti.  2020 yılı için yol haritamızı oluştururken küresel ve bölgesel pek çok parametreyi dikkate aldık. 2019 yılında sıfıra yakın gerçekleşen küresel ticaret büyümesinin 2020 yılında yüzde 2,3 ile kısıtlı bir büyümeye işaret etmesi, küresel ticaretin henüz olumlu sinyaller vermediğinin somut bir kanıtıdır. Sektörümüz özelinde ise küresel çelik tüketiminin yüzde 1,7 ile sınırlı bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Ülkelerin korumacılık önlemlerinin şirketler arasında yıllar içinde süre gelmiş satınalma alışkanlıklarını değiştiriyor olması, küresel ticaret savaşlarının da dünyada kalıcı değişikliklere neden olacağının göstergesidir. Bu göstergeler ışığında 2020 yılının en az 2019 yılı kadar belirsizliklerle dolu ve zorlu geçeceğini öngörmekteyiz” dedi. 

YÜKSEK ÖNCELİKLİ KONULAR

Özcan, OYAK Maden Metalürji Grubu olarak küresel değerler çerçevesinde ve bölgesel gelişim odağında gördükleri yüksek öncelikli konuları; “İklim değişikliği, Enerji yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği, Ürün kalitesi, Döngüsel ekonomi, Atık yönetimi” şeklinde ifade etti. “Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız, rekabet gücümüzü arttırmakta ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermemizi sağlıyor” diyen Özcan, “Grubumuz, müşteri ihtiyaçlarını yakından takip etmekte, kalite ve gelişim odağı ile bu ihtiyaçları karşılamaktadır. 2019 yılında yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında 15 sıcak, 2 soğuk, 4 teneke, 1 galvaniz kalitesi olmak üzere toplam 22 yeni çelik kalitesi geliştirildi. Önümüzdeki dönemde de müşteri beklentileri doğrultusunda ürün çeşitliliğimizi kalite ve karlılık odağı ile geliştirmeye devam edeceğiz. Son 3 yılda sürdürülebilirlik, ürün geliştirme, verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve çevre projelerine 675 milyon ABD Doları yatırım yaptık. Bu çalışmaların gelecek dönemlerde rekabetçiliğimizi korumada öncelikli kaynaklarımız olacağına inanıyoruz” dedi.

DİJİTALLEŞME OYAK MADEN METALÜRJİ GRUBU İÇİN NE İFADE EDİYOR? 

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda dijitalleşme tüm süreç iyileştirmeleri için ön planda yer alıyor. Erdemir’de kullanılan risk denetim yazılımı İsdemir’de de hayata geçiriliyor. İSG süreçlerine de katkı sağlamak üzere İSG Risk Değerlendirme Yazılımı projesi ile tehlike ve riskler Fine Kinney Metodu doğrultusunda analiz ediliyor.

Proje ile TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak tehlike ve tehlike kaynakları ile riskler belirleniyor.

Risklere karşı proaktif önlemler çalışma alanlarındaki emniyetsiz durumların iyileştiriliyor ve böylece çalışanlara ve paydaşlara daha güvenli bir iş ortamı sunuluyor.

Dünya çapında tüm sektörler dijitalleşmenin etkisiyle dönüşüyor, iş yapış şekilleri değişiyor. Bu dönüşüme ayak uydurmak ve iş yapış şekillerini adapte etmek ise rekabet avantajı sağlıyor. Süreçlerde ve üretimde dijitalleşmenin artması, verimlilik, maliyetin azaltılması gibi faydalar sağlarken çevikliğin sağlanmasıyla tüm iş süreçleri daha kolay yönetilebilir hale geliyor.

YAZILIM GELİŞTİRME

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesindeki yazılım geliştirme süreçlerinde çevik yöntemler benimsenerek DevOps (Yazılım Geliştirme ve Bilgi-İşlem Operasyonları) çözümleri ile proje yönetim süreçleri bütünleştiriliyor.

Dijitalleşme odağında ve iş zekası projesinin bir parçası olarak yeni yazılımlar geliştiriliyor. Bu kapsamda, karar verme süreçlerini daha hızlı ve sistematik hale getirmek üzere ham veriden raporlama ve analiz gereksinimlerine uygun şekilde detaylı ve görsel raporlar oluşturuluyor.

Farklı seviyelerdeki yöneticilerin ihtiyaçları olan verilere anlık olarak istedikleri yerden ulaşabilmeleri amacıyla mobil uygulamalar geliştiriliyor.

Manuel olarak takip edilen İMM, Geri Bildirim Sistemi, SÜ Performans Yönetim Sistemi, İSG Risk Değerlendirme Kartları gibi bir çok çalışma dijitalleşme sonucu sistemlerden otomatik olarak takip ediliyor.

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda, üretim süreçlerinde otomasyon çalışmaları hızla devam ederken, görüntü işleme ve yapay zeka gibi yeni teknolojiler de süreçlere dahil ediliyor.

Erdemir’de üretim hattında otomasyon projelerine hız verilmesiyle ve sistemlerdeki 7/24 izleme altyapısının yenilenmesiyle arıza oluşmadan müdahale ediliyor. Ayrıca, sistemde bulunan spesifik hataların hangi süreci ne şekilde etkileyeceği de analiz ediliyor.

İsdemir’de ise üretim sürecinde yaşanan yüzey kusurlarını yapay zeka algoritmaları ile tespit eden görüntü işleme yazılımı devreye alındı.

Sahadaki vinçlerin insansız olarak çalışması ile ilgili proje kapsamında robot vinç sistemi ile sahanın durumuna uyum sağlayan sahayı otomatik iş emirleri ve önerme mantıkları ile yönetecek sistemin kurulması ile ilgili test çalışmaları devam ediyor.

BİLGİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI AĞIRLIK KAZANDI

Bilgi güvenliği kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durum tespiti için sızma ve zafiyet testleri yapılarak sorunlar gideriliyor. Grup, erişimleri denetlemek, veri tabanına erişimi takip etmek ve güvenlik hizmetleri kapsamında gerçek zamanlı denetimler yapmak üzere gerekli altyapıları kuruyor. Zorunlu bilgi güvenliği eğitimleri ile çalışanlarının bu konu hakkında bilinçlenmesini ve gerekli tedbirleri almasını sağlıyor.

Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi (USOM) ve Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından gönderilen tüm siber güvenlik uyarı ve önerileri değerlendirilerek gerekli tedbirler alınıyor.

Grup, kullanıcı seviyesinde bilgi güvenliği bilincinin artırılması ve gizli belgelerin şirket dışına çıkmasını önlemek amacıyla, belgelerin gizlilik seviyelerine göre sınıflandırılması ve etiketlenmesine yönelik Veri Etiketleme Projesi’ni başlattı.

PROJE 660 HAYATA GEÇTİ

PROJE 660 (Müşteri Yönetim Sistemleri Programı) ile hedef “Ürün Tanımı” yapısının yeniden tasarlanarak öncelikle Müşteriye dokunan “Satış ve Sevkiyat” süreçlerinin daha esnek ve güncel bir yapıya kavuşmasını sağlamak. 

Satış süreçlerinin daha esnek bir yapıya dönüşmesi ve bu süreçlerde ortaya çıkan ihtiyaçların daha hızlı karşılanabilmesi için Proje 660 hayata geçirildi.

Altyapı aşamalarının tamamlandığı projede yazılım geliştirme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yeni neslin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak mobil ve web tabanlı uygulamalarda Kullanıcı Arayüzü (User Interface UI) ve Kullanıcı Deneyimi (UX -User Experience) tasarım çalışmalarıyla, müşteri deneyimini ve memnuniyetinin en üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

PROJE 360 BAŞLADI

Ersem’de, Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning- ERP) dönüşümü kapsamında süreçlerin verimli ve etkin yönetilmesi için Proje360 projesine başlandı. Proje ile değişen ihtiyaçların karşılanması, müşteri taleplerine hızlı ve esnek cevap verilmesi amaçlanıyor. Proje dahilinde kurulacak sistemin Grup İnsan Kaynakları (HR) sistemi, bankalar, Erdemir ve İsdemir’in kullandığı sistemler, müşteri sistemleri ile bütünleşmiş hale gelmesi sağlanacak.

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda, üretim süreçlerinde otomasyon çalışmaları hızla devam ederken, görüntü işleme ve yapay zeka gibi yeni teknolojiler de süreçlere dahil ediliyor.

Grup şirketlerinde olan Erdemir’de üretim hattında otomasyon projelerine hız verilmesiyle ve sistemlerdeki 7/24 izleme altyapısının yenilenmesiyle arıza oluşmadan müdahale ediliyor.

Ayrıca, sistemde bulunan spesifik hataların hangi süreci ne şekilde etkileyeceği de analiz ediliyor. İsdemir’de ise üretim sürecinde yaşanan yüzey kusurlarını yapay zeka algoritmaları ile tespit eden görüntü işleme yazılımı devreye alındı. Sahadaki vinçlerin insansız olarak çalışması ile ilgili proje kapsamında robot vinç sistemi ile sahanın durumuna uyum sağlayan sahayı otomatik iş emirleri ve önerme mantıkları ile yönetecek sistemin kurulması ile ilgili test çalışmaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 09:11
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını