TOPLUM 5.0 AKADEMİ NELERİ HEDEFLİYOR?

Toplum 5.0 Akademi Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Ortağı Hatice Kale, Dr. Hüseyin Halıcı’nın “Dijital Dönüşüm ve Toplum 5.0 Sohbetleri” programına konuk oldu. 

TOPLUM 5.0 AKADEMİ NELERİ HEDEFLİYOR?
Endüstrideara

Toplum 5.0 Akademi Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Ortağı Hatice Kale, ST Endüstri Radyo’da yayınlanan ve Dr. Hüseyin Halıcı’nın hazırlayıp sunduğu “Dijital Dönüşüm ve Toplum 5.0 Sohbetleri” programına konuk oldu. 
 
Toplumsal bir değer yaratmak amacıyla yola çıktıklarını, Toplum 5.0’ın temelinde bir sistem dönüşümü olması nedeniyle iş birliğine önem verdiklerini dile getiren Kale, güvenilir bir platform olmak istediklerini dile getirdi. Akademinin en önemli özelliklerinden birinin de network olduğunu vurgulayan Kale, “Dijital dönüşüme rehberlik edecek eğitim, bilgilendirme, farkındalık yaratacak faaliyetlerin içerisinde ve sürekli gelişim halinde olmayı hedefliyoruz.” diyor.
 
Hatice Kale; Toplum 5.0 Akademi’nin kuruluş nedenlerini, Akademi çatısı altında yapacakları çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Dr. Halıcı: Hatice Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hatice Kale: 25 yıllık finans sektöründeki deneyimimin 15 yıllında Saha Satış, Şube Müdürlüğü ardından 10 yıllık dönemde de bölge yapılanmasında KOBİ’lerden sorumlu ekiplerin yönetim ve organizasyonu akabinde ise Genel Müdürlükte KOBİ’lerden sorumlu İş Geliştirme Müdürü olarak görev yaptım. Uzun yıllar Kobilere yönelik İş geliştirme faaliyetlerinden danışmanlığa giden bir deneyim süreci, danışmanlıkta ise odaklandığım alan İş Geliştirme. Kurum ve bireylerle yaptığım çalışmalarda iş geliştirmenin temel kavramı olan inovasyon ve girişimciliği detaylı olarak ele alıyoruz. Problemlere odaklanmak deneyim sürecimin her alanında oldu. Şimdi aslında önümüzde çözmemiz gereken dönüşüm süreci ve büyük bir problemimiz var. Sizin önderliğinizde kurduğumuz Toplum 5.0 Akademi’de bu süreci başlattık. Umarım faydalı ve güzel projelerle bir değere dönüşür ve bundan sonraki kariyer yolculuğum güzel işler yapmamıza vesile olur.

Dr. Halıcı: İş hayatınızda yaşadığınız tecrübelerle çalışmalarınızı tamamlayarak yeni hayatınızda Toplum 5.0’a geçiş yaptınız. Toplum 5.0 Akademi nasıl doğdu?

H.K.: Toplum 5.0 Akademi isminden önce, Bu sürece sizinle başlamak çok büyük bir değerdi.  Sosyal fayda odaklı bir şeyler yapmak hep kafamda vardı, istiyordum. Sizinle uzun yıllar dayanan dostluğumuz ve dijital dönüşümün KOBİ'lere aktarımı konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar vardı. Türkiye'deki işletmelerin büyük bir kısmını oluşturan, buna bağlı istihdamında büyük bir kısmına etki eden KOBİ'lerin dönüşüme hazırlanma konusunda ciddi  sorunlar vardı. Bu dönüşüme katkı sağlayacak ortamların oluşması, çalışanların dönüşmesi, gençlerin sürece adaptasyonunun sağlanması gerekiyor. Deneyim hayatı boyunca  önemli bir bilgi birikimimiz vardı. Sizinle konuştuğumuz her konu “Gençlere ne gibi faydalar sağlayabiliriz?” noktasına geliyordu. Kurumsal hayatımı tamamlarken bundan sonraki süreçte birlikte ortak bir şeyler üretebileceğim dostlarımla yol alabilmek, bir şeyler yapabilmek çok kritikti. Bir kenarda oturup bir şeyleri gidişatına bırakmanın beni mutlu etmeyeceğine karar verdim.Sizin  desteğiniz bu yolculuğa çıkmamda önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Dolayısıyla ilk çıkış noktasının yaptığımız sohbetler olduğunu söyleyebilirim.

Dr. Halıcı: Hatice Hanım mütevazı davranıyor ama birçok kez görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Akademiyi hayata geçirmemiz uzun bir döneme dayanıyor. O dönemler Hatice Hanım da bir bankada Dijital Dönüşüm ile ilgili bir bölümü yönetiyordu. Dolayısıyla o zamandan beri Endüstri 4.0’ı, dijital dönüşümü konuşurken, “Topluma, sanayiye, özellikle KOBİ’lere nasıl faydamız olur?” düşüncesiyle fikir alışverişinde bulunuyorduk. Sonuçta bizim katkı sağlayacağımız, topluma ve ülkemize fayda sağlayacak bir konu olsun istedik. Bu nedenle dijital dönüşüm ya da Endüstri 4.0 yerine, Toplum 5.0’da karar kıldık. Çünkü toplumun her kesiminin dijitalleşmesini ve yeni bir dünyaya adapte olmasını sağlayacak bir katkı sunmayı amaçladık. Hatice Hanım, Toplum 5.0 Akademi nasıl bir platform olarak konumlanıyor?

H.K.: Toplum 5.0 Akademi, toplumsal değer yaratmak isteyen cesur kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama isteğine iş birliğiyle destek olurken, kendi içinde de işbirliğinin rol model yansımasını sosyal fayda odağında sunmak isteyen bir platform olarak konumlanıyor. Dolayısıyla bir şeyler yaparken aynı zamanda rol model yaklaşımını da göstermemiz gerekiyor. Ayrıca biz hep birlikte bir şeyler yapalım derdindeyiz. Kalkınma hedeflerine bir an önce odaklanmamız gerekiyor. Evet, herkes bir şeyler yapıyor ama birleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Toplum 5.0 temelde bir sistem dönüşümü ve tek başınıza yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla sizin gibi kanaat önderlerinin öncülük etmesi ve birleştirici gücüyle, iş birliğiyle birlikte bu sistem dönüşümünü sağlayabileceğimizi düşünüyorum. 

Dr. Halıcı: Dünya, toplumlar değişiyor. Günümüzde iş insanı sadece iş insanı değil, bilim insanı sadece bilim insanı değil veya normal bir çalışan insan artık normal çalışan insan olarak yaşamını sürdürmesi mümkün değil.Artık nesillerin topluma katkı sağlayacağı görevler var. Daha önce de Toplum 1.0’den itibaren avcı toplumdan tarıma endüstri bilgi iletişimlerine süper akıllı toplumlara birileri bir şeyler yaptı ve birilerine bıraktı. Şimdi bunun en üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bizim tarafta da Toplum 5.0 Akademi Danışma Kurulu üyelerinin belli seviyeleri geçmiş artık topluma katkı sağlayacak düzeylere geldiğini rahatlıkla görüyoruz. Özetle hem etik hem cesur olmamız hem de bunu doğru bir şekilde aktararak yeni nesli ya da mevcut nesli yetiştirme anlamında katkı sağlamamız gerekiyor. Dijital dönüşümün değişim sürecinde gençlerin ve çocukların adaptasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

H.K.: Ülke olarak en güçlü yönümüz insan sermayemiz. Bu yolculukta insan sermayemizi en yeni teknolojilerle, bilimle ve yapay zekayla buluşturmak önem arz ediyor. Bunun içine de inovasyon ve girişimciliği hayatın her alanında kullanabileceğimiz kazanımlar haline getirebildiğimiz noktada bu işin kurumların da dahil olduğu bir yapıyla gerçekleşebileceğine inanıyorum. Gençler ve çocuklar bu dünyanın içine doğdular. Gençlerin gelişimlerine yönelik özellikle kültürel faaliyetler içerisinde oldukları ortamlar yaratmamız gerektiğine inanıyorum. İlköğretim kademesinden başlayarak özellikle çocukların sanal ortamlar dışında da birbirileriyle etkileşim halinde oldukları kültürel ortamlar hazırlamalıyız ki çocuklar sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki farkları yakalayabilsin yoksa ciddi tehditler barındırıyor.

Dr. Halıcı: Toplum 5.0’ı, “Siber alan olarak nitelendirdiğimiz sanal dijital dünyayla gerçek analog dünya olarak nitelendirdiğimiz fiziksel dünyanın birbiriyle maksimum seviyede entegre olması ve bunun da insanlık yararına olması” şeklinde tanımlıyoruz. Bu nedenle belirttiğiniz gibi aslında genç jenerasyonlar zaten dijitaldeler, sanaldalar onları gerçek dünyaya adapte etmemiz gerekiyor. 

H.K.: Veri işleyicilerin çocuklara nasıl tehditler yaratabileceği gibi kavramları düşünüp, onların birlikte olma duygusu, keyif alma hissi gibi sanal dünya dışındaki alışkanlıklarını daha fazla sağlamalıyız. Gençler, bu sürece nasıl adapte olacakları konusunda endişeliler. Bu noktada gençlere tavsiyem; öncelikle kendilerine güvenmeleri, sabırlı olmaları ve çok çalışmaları gerekiyor. Çok çalışarak, emek vererek bence bu işlerin üstesinden gelebilirler. Gençlerimize İş birliği kültürünün inovasyon ve girişimcilik bakış açısını gençlerimizin alabilecekleri yapıların içinde olmarını öneriyorum. Ben çok ümitliyim, gençlerimiz çok istekli, sadece onlara ortamlar hazırlayacağız. Doğru çalışmalara yönlendirmemiz gerekiyor.

Dr. Halıcı: Toplum 5.0 Akademinin amaçları nedir? Bunlardan bahseder misiniz?

H.K.: Toplum 5.0 Akademi; iş insanlarımızın mentörlüğünde gerçek projelerde yer alabilecek, iş hayatında liderlik becerileri deneyimlerini amaçlıyoruz. Girişimci ruhlu gençlerimizin yetiştirilmesinde, üniversitelerimiz ve liselerimiz ile iş birliğiyle ortak projeler geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu başlığımızı “gençlerle dönüşmek” olarak adlandırıyoruz. Genç yeteneklerin dijital dönüşüm sürecinde yer almasını ve ekosisteme kazandırılmasının teşvik edilmesini istiyoruz. Üniversite mezunu gençlerin sektörün ihtiyaçlarını karşılamadaki yetkinliklerini geliştirerek sanayimizin dijital dönüşüm ve gelişim süreçlerine sürdürülebilir bir modelle, gençleri hazırlamak ve gelişimlerini de sürekli kılmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda değerli iş birlikleri hayata geçireceğiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktada önemli bir konu da güvenilir bir platform olabilmek. Herkes bir güven ve sürdürülebilirlik arıyor. Dolayısıyla biz de Toplum 5.0 Akademi olarak dijital dönüşümün tüm paydaşlarını, toplumun dijital dönüşüm yolculuğuna adapte olmalarına katkı sağlayan öncü bir kurum, bir platform olmayı amaçlıyoruz. En büyük temel amacımızda dijital dönüşüm yolculuğuna adapte olmalarına katkı sağlamak için öncelikle güvenilir bir platform olmak. Dijital dönüşüme de rehberlik edecek eğitim, bilgilendirme, farkındalık yaratacak faaliyetlerin içerisinde ve sürekli gelişim halinde olmayı hedefliyoruz. Akademimizin en büyük özelliklerinden biri de network. Yani akademi ağ içerisinde deneyimlerin paylaşılması ve bunun sürekli iş birliği içerisinde geliştirilerek dönüşüme katkı sağlamak önemlidir.

Dr. Halıcı: Akademimizde, toplumun tüm kesimlerini içeren bir Danışma Kurulumuz var. Tanıtmak gerekirse; ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) Kurucusu ve Onursal Başkanı Doktor Emin Olcay, Weidmüller Türkiye Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay, MCS Group CEO’su Adem Kayar, İTÜ Girişimcilik 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tarık İnce ve hem kurucu ortak hem de Yönetim ve İş Geliştirme Danışmanı olarak Hatice Hanım var. Hatice Hanım, Toplum 5.0 Akademi olarak vermek istediğimiz mesajlar neler olabilir? 

H.K.: Sürdürülebilir olmanın altını doldurmak gerekiyor. Sizin de her zaman söylediğiniz gibi mutlu bir yaşam için dijital dönüşüm gerçeğinden korkmadan, bilinçli olarakbirlikte hazırlanmalıyız. Üzerimize düşeni yapmak için bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak üzere çalışmalarımızı yürütmek bu kapsamında bir yolculuğa çıktık. Toplum 5.0 Akademi; işbirliği içerisinde bilgi ve deneyimini paylaşmak, toplumun dijital dönüşümüne değer katmak isteyen gönüllü birey, kurum ve kuruluşlarla çalışmalarına katkı sağlayarak büyümeyi hedefliyor. Dolayısıyla bu noktada en büyük özelliklerinden biri de gönüllülük esaslı iş birliğiyle katkı sağlamak. Paydaşlarıyla faydalı projelerde büyüme isteği var. Bize bu konuda katkı sağlamak, bizimle birlikte olmak isteyecek herkesi akademimizde birlikte çalışmaya, iş birliğine davet ediyoruz.

Dr. Halıcı: Ek olarak şunu söyleyebilirim. Aslında gelişen dünyada yapay zeka, dijital dönüşüm gibi kavramlar dünyamızı, yaşantımızı etkiliyor. Fakat bu kavramlar yaşantımızı etkilerken de insanın olmadığı bir dijital dönüşümün verimli olamayacağını ve eksik kalacağını gördük. Dolayısıyla insan her zaman olacak. Dijital dönüşüm ya da teknolojik kavramlar ne olursa olsun insan her zaman olacak ve başrolde olacak. Dolayısıyla Toplum 5.0 da bunu sağlayacak. Teknolojinin insanı değil insanı teknolojinin elinde tutması için Toplum 5.0 Akademiyi kurduk. Teknolojiyi elimizde tutarak daima insanlık yararına kullanalım istiyoruz.

https://toplum50.org/  
 

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 08:35
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını