TEDAVİ Teknoloji: Fabrikalar önce Endüstri 3.0'ı tamamlamalı

Sanayide tüm basamakları birden çıkmanın mümkün olmadığını söyleyen TEDAVİ Teknoloji’den Can Murat Kumuz, “Endüstri 4.0’a ulaşmak için öncelikli adım; Endüstri 3.0 olmalı” dedi. 

TEDAVİ Teknoloji: Fabrikalar önce Endüstri 3.0'ı tamamlamalı
Enerji Zirvesi

Türkiye’de sürekli Endüstri 4.0’ın konuşulduğunu ancak gözden kaçırılan büyük bir sorunun olduğunu söyleyen TEDAVİ Teknoloji Genel Müdürü Can Murat Kumuz, "Sanayi Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre Türkiye endüstride 2 ile 3. çağ arasında bir yerde, dolayısıyla her basamak bir öncekine destek olacağından, Endüstri 4.0 seviyesine ulaşmak için Endüstri 3 öncelikli adımdır. Endüstri 3 sürecini tamamlamamış bir fabrikanın Endüstri 4.0’a yatırım yapması teknik olarak da mümkün değil” dedi. Can Murat Kumuz sorularımızı şöyle yanıtladı.

ENDÜSTRİ 4.0 TÜM DÜNYANIN HAZIRLANDIĞI YENİ ÜRETİM DEVRİMİ. MARKANIZIN ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONUNU ÖĞRENEBİLİR MİYİZ? 

Endüstri 4.0 hareketini bir devrim olarak görmenin iyimser bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Bilindiği üzere 2012 yılında Alman Bosch-Kagermann çalışma grubu tarafından hükumete sunulan bir rapor vardı. Bu raporda öne çıkan fikir “Uzak doğu ülkelerinin işçilikte ucuz maliyet avantajını kullanarak hızla büyümesinin, özellikle üretimde kaliteyi ön plana çıkaran Almanya’nın rekabet avantajını ortadan kaldırdığı” yönündeydi. Buna karşılık toplumsal refah seviyesi yüksek olduğu için ucuz işçiliğe ulaşması imkansız olan Almanya, üretimi insansızlaştırarak karanlık fabrikalara doğru ilerlemeyi hedefleyen bir “Hareket” başlattı. Bu Hareket’in Almanlara kısa vadede; işsizliğin azalması, cari fazla vermeleri, yeni teknolojiler geliştirmeleri gibi çeşitli kazançlar sağladığı rakamlarla net olarak görülebiliyor. (Almanların “insansızlaştırma” hedefiyle yola çıkıp “işsizliği azaltması ” üzerine de uzun uzun konuşmak gerekiyor)

Endüstri 4.0 hareketinin aslında üretim teknolojilerini geliştiren ve bunu üretime dahil ederek rekabette avantaj sağlayan gelişmiş ülkelerin, teknoloji geliştirmeyip üretim teknolojilerini ithal eden ülkelere karşı açtığı bir savaş olduğunu düşünüyorum. Endüstri 4.0 devrimden öte bir savaştır. Değişen dünya düzenine uyum sağlayamayan, halen makinalaşmanın işsizliğe sebep olacağını düşünerek değişime direnen, 3.devrimi bile tam olarak gerçekleştiremeyip beden gücünü üretimin önemli bir girdisi olarak kullanan ülkelerin global ticarette rollerini zamanla yitirip dışa bağımlı hale geleceklerini ve ekonomik özgürlüklerini kaybedeceklerini düşünüyorum. Bu endişeden hareketle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü düstur edinerek toplumumuzun üretim toplumu haline gelmesine katkıda bulunmak, ülkemiz kaynaklarını kullanarak milli teknolojiler geliştirmek ve gençlerimizin teknolojiyle donatılmış bireyler olmasını sağlamak vizyonumuzun temel parçalarıdır. 

ENDÜSTRİ 4.0 YATIRIMLARINA NEREDEN BAŞLANMALI, NE TÜR MODERNİZASYONLAR VE YATIRIMLAR YAPILMALI? 

Endüstri 4.0’ın hedefi, insanlar yerine yapay zekalı robotların çalıştığı, üretilen ürünlerin otonom araçlarca taşındığı, üretim süreçlerinin kaydedilerek raporlandığı ve bu kayıtlara göre geri beslemeyle makina öğrenmesinin geliştiği bir üretim sistemi kurmaktır. Bu süreci tamamlamış bir fabrika tam olarak E4.0’a geçmiş sayılabilir. Bu tanıma bakıp umutsuzluğa kapılmamak gerekir, yeryüzünde bu sistemle çalışan çok az fabrika var. Almanya E4.0 sürecinin tamamlanması için 25 yıllık bir yol haritası hazırladı ve yaklaşık 20 yıl gibi bir süre var önünde. Yol uzun.. 
Diğer yandan hızlı ve sistemli hareket edip yol almamız da gerekiyor. Sürekli Endüstri 4.0 konuşuyoruz iyi kötü belirli bir bilgi seviyesine de ulaştık ama gözden kaçırdığımız koca bir sorun var önümüzde. 
Sanayi Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre Türkiye Endüstride 2 ile 3. çağ arasında bir yerde. 
Bu noktada atılması gereken ilk adım fabrikalarımıza Endüstri 3.0 aşamalarını tamamlatmak olmalı. 

Bu aşamalar;
- Otomasyon
- Enerji verimliliği
- İklimlendirme
- İzolasyon
- IT-OT Entegrasyonu
- İş güvenliği gibi konular olarak karşımıza çıkıyor. 

Bilim ve teknoloji birikimle ilerler, sanayide birden tüm basamakları çıkamazsanız. Her basamak bir öncekine destek olur, bu yüzden Endüstri 4.0 seviyesine ulaşmak için Endüstri 3 öncelikli adımdır. Endüstri 3 sürecini tamamlamamış bir fabrikanın Endüstri 4.0’a yatırım yapması teknik olarak da mümkün değildir. 

ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞTE TÜRK SANAYİCİLERİNE NE TÜR ÇÖZÜMLER VE HİZMETLER SUNUYORSUNUZ? 

Biz TEDAVİ Teknoloji olarak ülkemizdeki büyük bir eksikliği gidermeye çalışıyoruz: Organizasyon eksikliği.

Başarılı olmak için ihtiyaç duyulan her şeye sahibiz aslında ama organize olamıyoruz. Bizim bu süreçte firmalara kattığımız en önemli değer hem Endüstri 4.0 hem de Endüstri 3.0 başlıkları kapsamında bütünleşik bir hizmet verebiliyor olmamız. Bir fabrika bizi çağırıp “Endüstri 4.0 için ne yapmalıyım?” diye sorduğunda partner anlaşmamız olan 7 farklı firma ile birlikte 1 haftalık program düzenleyip fabrikaya Check-UP çalışması yapıyoruz. Yaptığımız analizlerde gördüğümüz eksiklerin firmaya nasıl bir yansıması olduğunu ve bu eksiklikleri gidermenin sağlayacağı avantajları rapor olarak sunuyoruz. Bu raporda hangi projenin hangi tarihte başlaması gerektiğini, bunların maliyetleri ve geri dönüş sürelerini rakamlarla ifade ediyoruz. Yapılan bu çalışmaların neticesinde müşterilerimizin üretimle ilgili her türlü bilgiye ulaşmasını ve aksaklıklara anında müdahale edilebilmesini sağlıyoruz. Gerçekleşen faaliyetlerini rakamlarla ifade edebiliyor olmamız ürün bazında maliyet-kar analizi gibi hayati konularda yol gösterici bilgiler veriyor. Yaptığı yatırımlarla maliyetlerini düşüren müşterilerimiz düşen maliyetleri fiyatlarına yansıtabildiği gibi rakamların net ve güvenilir olması da rekabette elini güçlendiriyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 09:57
YORUM EKLE

Radyo

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler