Özelleştirilmiş Yapay Zekâ Algoritmalarıyla Doğruya En Yakın Tahmin

Milyonlarca üretime ait verilerden faydalanılarak, “Özelleştirilmiş Yapay Zekâ Algoritmalarıyla” “Doğruya En Yakın Tahmin” prensibi üzerine kurulu olan Machine Learning sistemleri Retmes’i diğer tüm üretim modellerinden apayrı bir yere çıkartıyor.

Özelleştirilmiş Yapay Zekâ Algoritmalarıyla Doğruya En Yakın Tahmin
Endüstrideara

MES’i (Üretim Yürütme Sistemi/Manufacturing Execution System) kısaca tanımlayacak olursak; üretim hatları ile ERP (Kurumsal Kaynak Planlama / Enterprise Resource Planning) sistemleri arasındaki üretim süreçlerinin bir bütünüdür. Bu sistem fabrika düzeyinde üretimi yönetme ve izleme süreçlerini kontrol eder. MES, istenilen tüm gerçek zamanlı verileri toplama yeteneğine sahiptir. ERP yazılımları ile üretim hatlarını bir araya getirip, köprü görevi görür. Fabrika içindeki tüm sistemlerin entegre olarak çalışmasına olanak sağlar. Amacı, verimliliği arttırmak ve genellikle ürünlerin üretim sürelerini azaltmaktır. Bu şekilde tam zamanlı, uygun maliyetli ve kaliteli bir şekilde üretim hatlarının kontrol edilmesine olanak tanır.

RETMES ÇÖZÜMLERİ

•    ERP Sistemleri
•    Kullanıcı Arayüzleri (Mobil Uygulamalar, Web Platformları, Rest API’ler)
•    İzleme ve Analizler (Real-Time Monitoring, Raporlama Servisleri, Veri Analizi)
•    Üretim Zekâsı (İstatistiksel Proses Kontrol, Proses Analizleri, Proses Optimizasyonu ve Machine Learning/Makine Öğrenimi)
•    Üretim Yönetimi (Bildirim Yönetimi, Bakım ve Teknik Hizmetler Yönetimi, Üretim Reçetesi Yönetimi, Üretim Kalitesi Yönetimi, Malzeme Yönetimi ve Toplam Ekipman Etkinliği, Enerji Yönetimi, Tüketim Yönetimi, İş Emri Yönetimi, İş Emri Planlama, Görev Yönetimi, Kullanıcı Yönetimi)
•    Veri ve Denetleme (Nesnelerin İnternet’i/IoT, Veri Toplama Servisleri, Tarih Bazında Veri Depolama Servisleri)
•    Sensörler ve Kontrol Sistemleri (Sensörler, PLC’ler, HMI’lar vb.)
•    Üretim Hatları

Üstte belirttiğimiz bu indirgenemez yapı, üretim süreçleri için vazgeçilmez kriterler olup, üretimin başarısı için doğrudan etkili olan noktalardır. Bu süreçleri otomatize eden ve maksimum verimliliği sağlayan Endüstri 4.0 çözümleri çağımızın sanayi gerçeğidir.

Nesnelerin İnternet’i (IoT), akıllı cihazları İnternet aracılığıyla birbirine bağlayarak, verilerin denetlenmesini ve uygulama süreçlerinin istenilen şekilde yürütülmesini sağlayan bir yapıdır. Uzaktan algılama, performans izleme, görevleri yürütme vb. daha birçok yapıyı içinde barındırır. IoT, sensörlerden, PLC’lerden, HMI’dan, Gateway’lerden toplanan verileri, internet üzerinden ilgili yerlerde depolanmasına zemin oluşturur. Çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen, birbirine bağlanarak bilgi paylaşan akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi, IoT ile hayat bulur.
Veri Toplama Servislerinin önemi ile doğru orantılı olarak piyasada birçok kaliteli PLC markası mevcuttur. Esnek bir Endüstri 4.0 sistemi, ne kadar çok farklı PLC markasıyla entegre olabiliyorsa o kadar esnek ve başarılı olur.

Verilerin güvenli bir şekilde kayıt altına alınması ve raporlanması, Tarih Bazında Veri Depolama Servislerinin etkinliğine ve kalitesine bağlıdır. Bu Veri Depolama Servisleri, Bulut Teknolojisi üzerinde veya üretim merkezi lokalinde olabilmektedir. Bu anlamda Retmes çözümleri, Dünya’nın önde gelen ERP sistemlerinin entegrasyon teknolojilerine uygun olarak geliştirilmektedir.

RETMES İLE İŞ EMRİ YÖNETİMİ
ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesi, optimize edilmesi ve düzenlenmesi, iş süreçlerinin başlangıcından bitişine kadar kontrol altında tutulması Endüstri 4.0 uygulamalarında iş emri yönetiminin temelini teşkil eder. İş emirleri geçmişe dönük olarak takip edilebilir ve yönetilebilir. İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanması da çok önemlidir. Farklı ürün grubu veya üretim şekillerine göre farklı süreç tanımı ve yolları oluşturmak Retmes çözümlerinin sorumluluklarından biridir. Tüm üretim aşamalarında bölüm ve istasyon bazında üretim planlaması yapılması, zaman planlaması adına doğru bir yöntemdir.

RETMES İLE TÜKETİM VE ENERJİ YÖNETİMİ

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketiminin kontrol altına alınması, maliyetlerin hesaplanmasında ve azaltılmasında etkin rol oynar. İşletmenizdeki enerji sistemini uçtan uca kontrol edebilmenize olanak tanıyan Retmes çözümleri, bu alanda kilit role sahiptir. Enerji yönetimi ile üretim sistemindeki kayıpları ölçerek enerji sistemini iyileştirmek, enerji verimliliğini arttırır ve enerji maliyetini azaltır. Tek hat şeması ile enerji sistemini canlı izleyebilmek işletmenize ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Şalter, kesici, jeneratör, trafo, analizör gibi ekipmanların anlık durumları takip edebilmek verimli bir enerji yönetimine geçmiş olmanız demektir. 

RETMES İLE EKİPMAN & BAKIM VE KALİTE YÖNETİMİ

Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçmek ve kayıt altına almak işletmelere çok olumlu katkılar sağlamaktadır. Gereksiz veya vaktinden önce yapılan satın alma işlemleri yerine, eldeki makina ve ekipmanların performanslarının arttırılmasını daha doğru bir ekipman yönetimi sağlar. Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), Toplam Verimli Bakım ve Yalın Üretim için kritik bir önem arz eder. Endüstri 4.0 uygulamalarında bakım ve servis yönetimi ile bakım giderlerini azaltarak, bakım işlerinde çalışanların sistemli bir şekilde çalışması sağlanır ve çalışan makina veya cihazların duruş süreleri en aza indirilir. Bu sayede mevcut iş kalitesinin düşmesi de engellenmiş olur.

Ar-Ge sürecinde hazırlanan prototip ürün ile üretimdeki ürün aynı olabilmesi için ve ürünü sürekli olarak aynı şekilde üretebilmek için doğru yapılandırılmış üretim reçete sistemine ve üretim reçetelerine ihtiyaç vardır. Hızlı, doğru ve hatasız üretimin vazgeçilmezlerinden olan üretim reçeteleri, performansta artış ve üretim hızında artış sağlar.

Endüstri 4.0 uygulamalarında İstatistiksel Süreç Kontrol sistemleri, üretimden toplanan verilerin ilgili algoritmalarla analiz edilmesini sağlar. İstatiksel süreç kontrolünün amacı, kalite gelişimini arttırmak, ürün taleplerini geliştirmek veya belirlenen ürün limitlerini arttırmak, aynı zamanda verimliliği arttırmak ve üretim maliyetini azaltmaktır.

ENDÜSTRİ 4.0’IN GETİRDİĞİ BÜYÜK YENİLİK: MAKİNA ÖĞRENİMİ (Machine Learning)

Milyonlarca üretime ait verilerden faydalanılarak, “Özelleştirilmiş Yapay Zekâ Algoritmalarıyla” “Doğruya En Yakın Tahmin” prensibi üzerine kurulu olan Machine Learning sistemleri Retmes’i diğer tüm üretim modellerinden apayrı bir yere çıkartıyor. Günümüzdeki üretim sistemlerinde, Endüstri 4.0 ile birlikte konuşulmaya başlanan Machine Learning temelli üretim modelleri, varsayılan özellikler arasında yerini alıyor.

RETMES İLE VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA
Veri analizlerine bağlı olarak, ihtiyaca yönelik esnek, özelleştirilebilir ve zamanlanmış raporlar bu sürecin önemli bir parçası olup, çıktı türlerinin çokluğu (format dönüşümleri; XLSX, PDF, CSV vb…) sistemin kalitesini belirlemektedir. Tüm bu veriler kullanılarak gerçek zamanlı grafik/tablo izleme gerçekleştirmek üretim başarısı için yöneticilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Bu izleme işlemlerini yapabilmek için gerekli Web/İnternet altyapısı ile Windows, Linux, MacOS, iOS ve Android gibi teknoloji altyapılarına uyumlu, kullanıcı dostu ara yüzlere uygun Retmes çözümleri, işletme ve birim yöneticilerine eşsiz bir deneyim sunabilmektedir. Rest API ve HTTP protokollü altyapılar sayesinde, PC, tablet veya akıllık telefonlar üzerinden tüm süreçlerin izlenebilmesi coğrafi koşullardan bağımsız olarak iş performansı ve karar alma süreçlerinde zaman kazanma ve en uygun aksiyonu alma imkanına elde etme, karar alıcıların Endüstri 4.0 uygulamalarında en çok beklenti içinde oldukları sistemlerden biri olarak dikkat çekmektedir.
 

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 09:43
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını