Hedefte Ar-Ge üssü Türkiye var

Dijital Dönüşüm Akademisi Eğitim Koordinatörü Davut Durgun, "Dijital Dönüşüm Akademisi’nin amacı ülkemizin üretim üssü değil, Ar-Ge üssü olmasına katkı sağlamak" dedi.

Hedefte Ar-Ge üssü Türkiye var
Robot Zirvesi

Dijital Dönüşüm, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümdür. Dijital Dönüşüm Akademisi Eğitim Koordinatörü Davut Durgun, "Neden Dijital Dönüşüm?" sorusundan hareketle Dijital Dönüşüm Akademisi'nin kuruluş amacı ve öyküsünü şöyle anlattı:  "Neden Dijital Dönüşüm sorusunun yanıtı, ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal istikrar için, kalıcı  değer ve iş güvenliği için, daha fazla verimlilik, rekabet ve  yüksek yaşam standartları için cevapları en yapıcı yanıtlardır. Karşı karşıya olduğumuz Dijital Dönüşüm'ün ihtiyaç duyduğu kriterler ölçeğinde eğitim süreçleri yeniden ele alınmalıdır. Sanayi toplumu eğitim modelinden bilgi toplumu eğitim modeline geçerken değişmesi gereken gruplar arasında öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler, olgular arasında ise öğrenme yöntemi, öğrenme şekli, eğitim programları ve başarı ölçütü gibi unsurlar bulunmaktadır. Dijital Dönüşüm sürecinde eğitim politikaları geliştirilirken, sanayi toplumlarında eğitimin merkezinde yer alan kitlesel ve standart eğitim politikaları gün geçtikçe daha fazla sorgulanmaktadır. Yukarıda da ifade edilen parametreler çerçevesinde gelişen ve gittikçe daha da kurumsallaşan eğitim kurumu içerisinde öğrenci yeteneklerine odaklanarak bireyin taleplerini ve ihtiyaçlarını önceleyen bireysel eğitim politikaları ön plana çıkartılmalıdır".

DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ÜN ETKİLERİ NELER OLACAK?


"Dijital Dönüşüm demek iş gücü talebinin azalması demektir. Bu nedenle kurumlarda bulunan departmanlarda fazlalık tehdidi oluşturuyor. Dijital Dönüşüm’ün etkileri neler olacaktır sorusuna şu şekilde cevap verilebilir.  İşçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makina kontrolü artacak. Otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan iş gücü azalacak. Sosyo-Ekonomik çalışma hayatına olan etkisi hissedilecek. Sanayi farklı bir değer kazanarak pazarda bu entegrasyonu sağlayabilen oyuncular ön plana çıkarak dönüşümü yöneteceklerdir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin Dijital Dönüşüm'ü hayata geçirmek için gerekli olan teknolojik altyapıları tamamlanması ve bu alanlarda uzman kişilerin yetiştirmesi hayati öneme sahiptir, zira bu alanda geç kalınması Türkiye’ye kaldırmakta zorlanacağı bir yük getirecektir. Türkiye sanayii Dijital Dönüşüm süreçlerine adaptasyonunu hızla tamamlayarak uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü koruyabilecektir. Türkiye’nin Dijital Dönüşüm için atması gereken adımların doğru bir şekilde belirlenebilmesi adına ülkenin içinde bulunduğu durumun tespitini yapmak oldukça önemlidir. Bu konuda var olan  boşluğu kapatmaya yönelik "Dijital Dönüşüm Akademisi" ismini verdiğimiz yeni bir devrimsel projeye başlamış bulunmaktayız. Mobil, genişbant internet, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve 3B yazıcılar gibi yenilikçi teknolojilerin çığır açan etkisi şu anda bu dönüşümü başlatmış ve sürüklemektedir. Diğer yandan Dijital Dönüşüm statik olarak tanımlanmış teknolojilerin dar kalıpları ile sınırlandırılmamalı, dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin gelişimini de göz ardı etmemeliyiz. Dijital Dönüşüm Akademimiz; büyük veri teknolojileri, yapay zeka ve makina öğrenmesi, artırılmış gerçeklik ve sanallaştırma, adaptif robotik sistemler, otomasyon ve sensör teknolojileri, nesnelerin interneti ve endüstriyel haberleşme sistemleri, simülasyon sistemleri, bulut bilişim sistemleri, eklemeli üretim (3Dprinting) sistemleri, siber güvenlik sistemleri, üretim ve hizmet süreçlerinde dijital izlenebilirlik sistemleri, akıllı ve bağlantılı ürünler ile iş modeli inovasyonu gibi çağımız ve geleceğin teknolojileri olan eğitimler düzenlemekte ve bu alanlarda yenilikçi eğitim modelleri geliştirmektedir. Akademimizde verilmekten olan ve verilmesi planlanan eğitimler; Büyük veri teknolojileri eğitiminde , büyük veri ve buna bağlı oluşturulan teknolojik çözümlerin anlaşılması ve kullanım şekli tartışılarak, sistemde güncel kullanılmakta olan büyük veri platformların gelişim süreçleri ve çözüm önerileri gösterilerek, bu çerçevede büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasında farklılıklar irdelenecek, büyük veri incelemelerinde kullanılan platformların çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir. Otomasyon ve sensör teknolojileri eğitiminde, otomasyon da kullanılan programlanabilir kontrolörlerin (PLC, PAC) çalışma prensipleri ile programlama standartları tanıtılarak programlama teknikleri ve kavramları anlatılarak, endüstriyel süreçlerin kontrol aşamaları ve kontrolör tipleri anlatılacak ve örnekler gösterilecektir. Nesnelerin interneti, endüstriyel haberleşme ve 3D Printing eğitimleri ve endüstrideki uygulamalarına yer verilecektir. Endüstriyel bilgilerin paylaşımı, endüstriyel ağ yapıları, makine ve proseslerden veri üretilmesi, veri kayıt ve takip sistemleri , kalite ve üretimi arttırıcı uygulamalara dair eğitimler verilecek bu eğitimler uygulamalar ile desteklenecektir. Ağ yapılarının hiyerarşik yapısı işlenecek ve etkili ağ kurma yöntemleri anlatılacaktır. Endüstriyel ağ kurmak için kullanılan protokoller karşılaştırmalı olarak verilecek ve örnek uygulama yapılacaktır. 3D boyutlu yazıcıların çalışma prensipleri ve endüstride kullanım alanlarına dair uygulamalar, eğitimler verilecektir. 3D boyutlu yazıcı ile hızlı prototipleme ve seri üretim prensiplerinin geleceği işlenecektir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin çözüm sunduğu alanlar incelenecek ve üretim, lojistik, eğitim gibi birçok endüstriyel süreçlere ait birçok probleme getirdikleri çözümler Türkiye’ deki ve dünyadaki örnekleri ile sunulacaktır."
 

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 07:26
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını