banner1322
x

Endüstri 4.0’da sensörlerin geleceği

Entek Otomasyon Teknik Pazarlama Müdürü Hüseyin Yılmaz, endüstriyel üretimde sensörlerin önemini, Endüstri 4.0'da sensörlerin geleceğini ve firma olarak sundukları hizmetleri anlattı.

Endüstri 4.0’da sensörlerin geleceği
Enerji Zirvesi

Sensörler, insanların beş duyu organlarından olan görme, duyma, koklama, temas etme, tatma duyularından esinlenerek canlılara hizmet etmek amacıyla üretilen, kullanılan ve geliştirilerek süreci artarak devam eden en önemli bilgi elde etme birimleridir. 

Bunun ana sebebi yaşamın tüm zamanlardan daha dinamik olma ihtiyacı ve bu dinamizmin artması sonucu oluşan beklentilerdir. Bugün ve bugünden sonra yaşamımızı etkileyen ve etkileyebilecek tüm olguların bilinme isteği devam edecek ve yöntemleri daha da gelişecektir.

Yaşadığımız ve çalıştığımız ortamlar, ulaşım araçları, kullandığımız araç ve gereçler vs. sürekli bulundukları durum hakkındaki bilgileri ve bir sonraki aşamadaki yapılabilecek değişkenleri tahmin ederek kullanıcılarına güncel bilgi sağlamaktadırlar.

İşte Endüstri 4.0, bu ihtiyacın ve endüstri alanında artan beklentilerin karşılanmasının yanında sistemlerin verimliliğini etkileyen koşulların tamamen otokontrol ile yönetilmesidir. Bu otokontrolde verimliliğin artması ana faktördür ve sistemler kendi içerisinde otomatik olarak elde edilen verileri analiz ederek, gerçekleştirilmesi gereken aksiyonları planlamaktadırlar.

Gerçekleştirilecek aksiyonların ne olması, nasıl olması ve ne zaman olması gibi en önemli soruların yanıtlarının hatasız olması çok önemlidir. Çünkü otokontrollü tüm değerlendirmeler sonucu alınacak aksiyonlar insan inisiyatifinden bağımsızdır ve sistem verilerinin analizi sonucu oluşan otomatik kararlardır. Bu kararların değiştirilmesi çoğunlukla elde edilen verilerin sonuçlarına göre olacaktır. 

İnsan her zaman doğru karar verebileceğini düşünse de eksik ya da hatalı bilgiye sahip olduğunda doğru karar verme ihtimali azalmaktadır. Doğru karar için veri doğru miktarda olmalı, değerlendirmek için yeterli süre olmalı ve en önemlisi veri doğru olmalıdır.

Bütünleşik sistemler de verilerin doğru olması başarı için çok önemlidir. İşte endüstride başarı için kullanılan koşullara göre bilginin yeterli miktarda, yeterli hızda ve doğru olması kullanılacak endüstriyel sensörlerin çalışma performansına bağlıdır.

Günümüzde sürekli gelişen teknoloji nedeni ile üretim teknolojileri sürekli gelişmektedir ve yenilenmektedir. Bu gelişim beraberinde kaynakların verimli kullanılmasından, nihai ürün üretimine kadar her aşamada değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Değişen ve gelişen koşullar üretilen ürünlerin doğru, hızlı, güvenli, normlara uygun ve kaliteli yani kısaca kusursuza yakın (kusursuz) üretilmesinin önemini sürekli güncel ve önemli tutmaktadır.

Bu nedenle hatayı önleme, iyileştirme ve geliştirme amacı ile sensörlerin üretim alanlarında kullanımları yoğunlaşarak artmaktadır. Bununla birlikte sensör teknolojileri, yetenekleri ve çeşitlilikleri eş zamanlı olarak gelişmektedir. Standart algılama gereksinimlerinin yanında, kontrol ve ölçüm yaparak nicel sonuçların ortaya çıkarıldığı uygulama sensörleri ile birbirinden farklı, üretimin aşamalarında beklenen kontroller normlara uygun şekilde gerçekleştirilir.

Her şey gelişiyor ve değişiyor, peki bu değişikliklerden nasıl haberdar olacağım ve bu değişikliklerden işime en verimli olanlarını nasıl seçip uygulayacağım sorusunun cevabı için etkili ve konusunda uzman danışmanlık desteğinin alınması en doğru yanıt olacaktır.

Sensörlerin çalışma prensipleri, ortamın fiziksel ve kimyasal koşullarının değişkenliği, algılanacak veya tespit edilecek nesnelerin fiziksel durumları göz önüne alınarak seçilecek sensör, büyük oranda başarı sağlayacaktır. Aksi durumda beklenti karşılanamayacağı için sensörün görevinin etkinliğine bağlı olarak sistem zarar görecektir.

Her yıl endüstriye yüzde 70 oranında dünyada ilk veya endüstride ilk argümanı ile ürünlerini sunan 2011-2016 yılları arasında sürekli olarak Forbes’in dünyanın en yenilikçi firmalarını yayınladığı Top100 içerisindeki tek sensör firması olan KEYENCE markasının temsilciliğini yapan Entek Otomasyon, 2000 yılından itibaren bu danışmanlık desteğini ve rekabette fayda sağlamak için ülkemiz endüstrisine sunmaktadır.

Bu sunuş öncesinde endüstrinin ihtiyacı olan bilgiler titizlikle değerlendirilerek yeni teknolojiler ile birleştirilerek yepyeni metodlar oluşturulur.

Entek Otomasyon’un sunuşunda yalnızca dünyanın en yetenekli sensörlerinin özelliklerini bilmekle kalmayıp, nasıl sistemlerinize entegre edebileceğinizi pratik olarak da gözlemleyebilirsiniz. Yenilikçi özellikleri ile kendi kendine bakım yapabilen, koşullara göre otomatik olarak parametrelerini değiştirebilen aynı zamanda kullanıcısına sürekli bilgi aktararak onu geliştirmeyi de sağlamaktadır. 

Artık sensörler bir düzeltici bakıma gerek kalmadan kendi kendine bakım yaparak veya bakım zamanını öncesinden bildirerek karşılaşılacak sürpriz durumları azaltmaktadır. Koşullar değiştiğinde sistemin davranışında eksik ya da yanlış bilgi nedeni ile hata oluşabileceğinden, yeni koşullara adaptasyon sağlamak için kendini otomatik günceller ve kronik kabulleri ortadan kaldırarak yepyeni bir perspektif sunar. Her durumda kullanıcısını bilgilendirir, bir rehber olur ve uzmanı olmadan kullanıcının yeteneklerini geliştirerek kendi eğitimini kendi verir.

Bunun gibi benzersiz yeniliklere ihtiyaç duyabileceğinizin farkında olmadan, bu yenilikler kapınızı çalarak ya da kapınızı çalmadan karşınıza çıkabilir. Kapıyı açık tutmak ya da kapıyı kapalı tutmak iki alternatif olarak görünse de değişimi kapıya gelmeden içeri davet ederek avantaj da sağlayabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 06:11
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını