Dijital Dönüşüm ile gelen verimlilik, Gebze’de konuşulacak

MMO Kocaeli Şubesi, yeni endüstriyel devrimin daha iyi algılanması adına, 2-3 Mart tarihlerinde düzenleyeceği ‘Dönüşüm ile Verimlilik’ paneli ile süreçten etkilenecek tüm tarafları bir araya getiriyor. 

Dijital Dönüşüm ile gelen verimlilik, Gebze’de konuşulacak
Enerji Zirvesi

Gelecek yıllarda hayatımızda devrim niteliğinde olumlu ve olumsuz değişikliklere yol açması beklenen Endüstri 4.0 sürecinin daha iyi algılanması, teknolojik alt yapısının daha iyi kavranabilmesi için; TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi organizasyonunda, bu devrimlerin öncülüğünü yapan firmaların da katılımı ile 2-3 Mart 2019 tarihinde “Dünyanın Yeni Çalışma Modeli; Dijital Dönüşüm İle Verimlilik” konulu bir panel düzenlenecek. Panele, bu süreçten etkilenecek ve paydaşı olan başta mühendis ve diğer teknik yetkili ve çalışanların katılması bekleniyor. Etkinlik, 2 ve 3 Mart 2019 günlerinde 10.00-16.45 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

YENİ MESLEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINA İMKAN TANIYACAK

Temel olarak zorlaşan rekabet ve giderek artan teknolojik değişimlere uyum sağlamak için oluşturulan stratejilerden en etkilisi olan Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak Ekim 2011 yılında Hannover fuarında kullanıldı. Tıpkı, önceki üretim devrimlerinde yaşandığı gibi kendisinden önceki sektörlerin bir kısmının ortadan kalkıp bir kısmının değişmesine yol açması beklenen Endüstri 4.0, kendisi ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkmasına da imkan tanıyacak.Endüstri 4.0’ın temel amacı olan “dijitalleşme ile verimlilik artışı” gerçekleştiğinde daha az yer kaplayıp, daha az enerji harcayarak daha az ısı üreten donanımların kullanılacak, böylece nesnelerin interneti uygulamaları ile tüm cihazların entegre bir şekilde veri alışverişi yapacağı siber-fiziksel sistemlerin oluşmasının yolu açılacak. Ayrıca, insandan bağımsız, akıllı veya bir başka değişle karanlık fabrikaların ortaya çıkması ise kaçınılmaz olacaktır. Tüm bunlar gerçekleştiğinde ise halen mevcut mesleklerin yüzde 47’sinin ortadan kalkacağı ön görülürken, bu devrimin, veri madenciliği ve veri güvenliği uzmanlığı, robot koordinatörlüğü gibi kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeni meslekleri yaratması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:18
YORUM EKLE

Radyo

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler