banner1322
x

Arıza halinde dahi haberleşmeyi sürdürüyor

CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, "CC-Link, sistemde arıza oluşması durumunda da network haberleşmesinin devamını sağlıyor. Network master istasyonda arıza olduğunda standby master istasyonu otomatik olarak network haberleşmesini sürdürüyor" dedi.

Arıza halinde dahi haberleşmeyi sürdürüyor
Endüstri 40 Zirvesi

CLPA, tüm dünyada şirketlerin yeni nesil ağ oluşturma teknolojilerini uygulamalarına yardımcı olarak akıllı otomasyona ve Sanayi 4.0’a geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, "Saniyede 1 gigabitlik açık endüstriyel ethernet ağı CC-Link IE teknolojisi, saha cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim sağlayarak üretim tesisinin tamamında maksimum verimliliği mümkün hale getiriyor" dedi. Endüstriyel CC-Link (Control & Communication Link) ağ teknolojisini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen CLPA, CC-Link uyumlu ürünler geliştirme konusunda ürün sağlayıcılara destek sunuyor. CC-Link IE gibi bir altyapısı olmayan üretim tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt vermeleri zorlaştığını söyleyen CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, "CC-Link, sistemde arıza oluşması durumunda da network haberleşmesinin devamını sağlıyor. Network master istasyonda arıza olduğunda standby master istasyonu otomatik olarak network haberleşmesini sürdürüyor" dedi. CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel sorularımızı şöyle yanıtladı. 

CLPA (CC Link Partner Association)'nın  dünya ve Türkiye'deki yapılanmasını anlatır mısınız? 2018 yılı gündeminizi paylaşır mısınız?

Merkezi Japonya'da bulunan ve 2000 yılında kurulmuş olan CLPA (CC-Link Partner Association), dünya çapında Asya kıtası da dahil olmak üzere 10 bölgede temsilciliği yer alan global bir açık ağ destekleme kuruluşu. Endüstriyel CC-Link (Control & Communication Link) ağ teknolojisini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen CLPA, CC-Link uyumlu ürünler geliştirme konusunda ürün sağlayıcılara destek sunmaktan, CC-Link kullanıcıları için fabrika otomasyonu sistem kurulumuna yönelik danışmanlık sağlamaya kadar çok çeşitli hizmetler veriyor. Kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan CLPA, her yıl katılan yeni üyelerle birlikte Nisan 2017 sonu itibariyle 2 bin 982 üyeyle faaliyetlerine devam ediyor. Üye sayısındaki bu büyük artış, CC-Link'in gerçek bir küresel standart olduğunun dünya genelinde kabul gördüğünü kanıtlıyor. Bugüne kadar olduğu gibi 2018 yılında da başta Asya’ya açılmak ya da bu pazardaki işlerini büyütmek isteyen sanayiciler olmak üzere Sanayi 4.0’a uyumlu dünya standartlarında akıllı üretime adım atmayı hedefleyen şirketlere destek olmaya devam ediyoruz. 

CLPA'nın tüm dünyada kullanımını geliştirmeyi amaçladığı CC Link teknolojisi,  endüstriyel üretim teknolojileri için neler vaat ediyor?

Sanayi 4.0, birbirleriyle internet temelli teknolojiler aracılığıyla iletişim kuran mekanik ve yazılım bazlı özellikleri birleştiren sistemleri ifade ediyor. Bu yeni endüstri evresinde bilgiye, birden çok cihaz tarafından, birden çok noktadan gerçek zamanlı olarak ulaşılması önem kazanıyor. Dolayısıyla Sanayi 4.0 sürecinde büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi oldukça önemli hale geliyor. Makinaların birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında ise bant genişliği büyük önem taşıyor. Bu noktada CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet protokolü olarak dikkat çekiyor.

CLPA olarak, tüm yeni teknolojilerde olduğu gibi Sanayi 4.0’ın da belirlenen yönergelere ve standartlara uygun olarak geniş çaplı bir biçimde benimsenmesinin ve işbirliğinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Farklı ülkelerden üreticiler, kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek uygulanabilir ve etkili bir çerçeve oluşturabilirler. Bu misyonla hareket eden CLPA, tüm dünyada şirketlerin yeni nesil ağ oluşturma teknolojilerini uygulamalarına yardımcı olarak akıllı otomasyona ve Sanayi 4.0’a geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Fabrikaların bazı bölümlerinde milisaniyeler içinde haberleşmek gerekiyor. Bu noktada CC-Link IE gibi bir altyapısı olmayan üretim tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt vermeleri zorlaşıyor. Saniyede 1 gigabitlik açık endüstriyel ethernet ağı CC-Link IE teknolojisi, saha cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim sağlayarak üretim tesisinin tamamında maksimum verimliliği mümkün hale getiriyor. CC-Link, sistemde arıza oluşması durumunda da network haberleşmesinin devamını sağlıyor. Network master istasyonda arıza olduğunda standby master istasyonu otomatik olarak network haberleşmesini sürdürüyor. Her bir network için gerekirse her standby master arıza durumuna uygun, tamamen farklı çalışma programlarına sahip olacak şekilde 26’ya kadar standby master ataması yapılabiliyor.

CC Link teknolojisi ile dünyada kabul görmüş diğer endüstriyel haberleşme teknolojilerini karşılaştırır mısınız? Açık network teknolojisinin avantajı nedir?

Küresel pazarlarda rekabet edebilmek için fabrikaların hızla değişen ve kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek dijital üretim bantlarını kurması gerekiyor. Bu noktada açık endüstriyel ethernet protokolü CC-Link, “Kesintisiz Açık Ağ” (The Non-Stop Open Network) özelliğiyle öne çıkıyor. Sanayi 4.0’a uyumlu çalışan dijital fabrikaların hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan CC-Link, aynı zamanda verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor. Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor. Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da az sayıda üreticiye ait saha cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CC-Link gibi açık ağlarla bu sayı yaklaşık 300’e ulaşabiliyor.

Açık network yapısının başarısı standart teknolojiyi destekleyen otomasyon ürünlerinin kullanılabilirliği ile belirleniyor. Açık endüstriyel ethernet protokolü CC-Link bu konuda da büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin sunduğu 1.500'den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunuyor. CC-Link teknolojisi, güvenilir haberleşme için tüm veri bağlantı katmanı ve taşıma katmanını ele alan ve cihazlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ASIC kullanımına dayanıyor.

CC Link haberleşme teknolojilerinin, Sanayi 4.0 dünyasındaki rolü nedir? 

Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşüm süreçlerini başlatmaları büyük önem arz ediyor. Bu noktada devreye giren CC-Link teknolojisi, dijital dönüşümün gerekli kıldığı ihtiyaçların desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haberleşmeyi sağlıyor. Sanayi 4.0 sürecinde robotlar dahil üretim hattındaki tüm makina ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link IE, bu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indiriyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçüde kolaylaşıyor. CC-Link IE bu sayede üretimde rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 18:26
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını