Kojenerasyon tesisiyle enerji ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyor

Orhangazi’deki üretim tesisinde nişasta ve tatlandırıcılar üreten Cargill, elektrik tüketiminin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösteriyor. Fabrikada tüketilen elektriğin tamamını öztüketimde karşılamak amacıyla Kojenerasyon tesisi kuran Cargill, 8,6 MW’lık tesisiyle ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyor. Gaz motorlarında doğal gazın yakılması esnasında oluşan ısıyı geri kazanmak için 2 adet atıl ısı buhar kazanı ve ekonomizer kullanan Cargill, bu sayede saatte 6 ton buhar üretiyor ve ısı geri kazanımı sağlıyor.

Kojenerasyon tesisiyle enerji ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyor

Orhangazi’deki üretim tesisinde nişasta ve tatlandırıcılar üreten Cargill, elektriğin yoğun olarak kullanıldığı bir sektörde faaliyet gösteriyor. Kendi öztüketimini karşılamak amacıyla 8,6 MW Kojenerasyon tesisi kuran Cargill, ihtiyaçlarının yüzde 90’ını bu tesisten elde ediyor. Cargill ayrıca kendi yazılımları olan Enerji Takip Sistemi ile fabrikanın içerisindeki suyu, elektriği ve buharı takip ederek enerjinin doğru kullanılması yönünde önemli adımlar atıyor. Üretim sürecini, elektrik üretimini ve enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları konuşmak amacıyla Bursa fabrikasında bir araya geldiğimiz Cargill Orhangazi Mısır İşleme Tesisi Fabrika Müdürü Kenan Deveci ve Cargill Orhangazi Mısır İşleme Tesisi Mühendislik Müdürü Sadık Manzak merak ettiğimiz soruları yanıtladı. 

Üretim tesisinizdeki yapılanmadan ve burada gerçekleşen üretim sürecinden bahsedebilir misiniz? 
Kenan Deveci: Fabrikamızda yaklaşık olarak 150 kişi görev yapıyor. Bu rakam projelerimize göre değişkenlik gösteriyor. Hammadde olarak yerli mısır tercih ediyoruz. Cargill’in Orhangazi’deki üretim tesisinde nişasta ve tatlandırıcılar üretiyoruz. Mısırın bileşenlerini 4 ana grupta toplayabiliriz. Mısır özü, mısır glüteni, mısır kepeği ve nişasta.  Kırma olarak isimlendirdiğimiz bölümde fiziksel işlemler ile mısırın bu bileşenleri birbirinden ayrılmaktadır. Kırma bölümünde mısırın diğer bileşenlerinden ayrıştırılan nişasta; tatlandırıcılar ve nişasta üretiminde kullanılmaktadır. 

İşletmemizde aerobik ve anaerobik arıtma bölümlerinden oluşan bir atık arıtma tesisimiz bulunmaktadır.  Fabrikamızın en büyük enerji girdisi doğal gazdır ve bunun bir kısmını kojenerasyon tesisimizde elektriğe, bir kısmını ise buhara dönüştürüyoruz. Yüksek üretim  rejimine girdiğimiz dönemlerde kojenerasyon tesisimizde ürettiğimiz elektrik fabrikanın ihtiyacının tamamını karşılamadığından bir miktar da şebekeden elektrik alıyoruz. Üretim kapasitemizin düşük olduğu zamanlarda ise şebekeden elektrik almaya ihtiyaç duymuyoruz. 

Tesislerinizdeki üretim süreçlerini A’dan Z’ye anlatabilir misiniz? 
Kenan Deveci: :  Öncelikle kaba elek yardımı ile mısır  koçanlarından ayrılır ve sonrasında silolara alınır. Mısır, silolardan prosese alınırken kırık mısır ve mısır tozundan ayrıştırılır. İşletmeye alınan mısır öncelikle masarasyonlama ismini verdiğimiz bir işleme tabi tutularak nemi artırılır ve kırma değirmenlerinde  işlenmeye hazır hale getirilir. Yumuşak forma gelmiş olan mısırın kırma değirmenlerinde ilk önce özü serbest hale getirilir. Daha sonra serbest hale gelmiş olan mısır özü siklonlar vasıtası ile ayrıştırılarak kurutulur ve sevk edilmek üzere stok tanklarına gönderilir. Fabrikamızda üretilen mısır özünün tamamını Cargill in Balıkesir ilinde bulunan Turyağ Fabrikasına sevk etmekteyiz.  Bir sonraki aşama olan ince öğütme işleminde kepeğe bağlı halde bulunan nişasta serbest hale getirilir ve kepek yıkama eleklerinde serbest halde bulunan nişasta ile kepek birbirinden ayrıştırılarak kepek kurutulur ve pelet formuna getirilerek büyük baş hayvan yemi üreten müşterilerimize  sevk edilmek üzere stok tankına gönderilir. Kepek ve öz ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan glüten ve nişasta karışımı santrifüj vasıtası ile birbirinden ayrılır. Sonrasında glüten-su karışımı glüten yoğunlaştırıcı ismi verilen bir seperatöre gönderilerek suyu ayrıştırılır. Yoğunlaşan glüten tambur filtrelerden geçerek kek formuna getirilir ve kurutucuda suyu buharlaştırılarak nemi müşterilerimizin talep ettiği limitlere getirilmiş olur. Glüten çoğunlukla balık yemi olarak kullanılır. Son olarak nişasta ve su karışımı hidrosiklon ünitesinde ters yıkama yapılarak içerisinde bulunan glüten tamamı ile nişastadan ayrıştırılmış olur. Kırma ünitesinden çıkan nişasta ve su karışımı mısır şurubu ve nişasta üretiminde kullanılmak üzere bu departmanlara gönderilir.

Haberin devamı ST Elektrik-Enerji Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısında
 

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2018, 20:26
YORUM EKLE

Solaredge

Solaredge

Dergiler
Partnerler