banner1339
x

“Karabük GES Projesini 3 Ayda Tamamladık”

Enerjisa’nın 6,5 milyon dolar yatırımla üç ayda tamamladığı Karabük GES projesi, bulunduğu lokasyonu ve mühendislik altyapısı ile dikkat çekiyor

“Karabük GES Projesini 3 Ayda Tamamladık”
Robot Zirvesi

Dengeli, verimli ve esnek üretim portföyüyle enerji sektörünün önemli oyuncularından biri olan Enerjisa, toplam 3.607 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalmasında etkin bir rol oynuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da yatırımlarına devam eden Enerjisa, ikinci GES projesini 6.5 milyon dolar yatırımla Karabük’te devreye aldı. Projenin detaylarını konuştuğumuz Enerjisa İşletme Bakım Proses Teknisyeni Mehmet Çakır, yenilenebilir enerjinin 1.574 MW kurulu güçle toplam kurulu güçten yüzde 44 pay aldığını söylüyor. 

Rotasını yenilenebilir enerji kaynaklarına çeviren Enerjisa, ikinci GES projesini Karabük’te devreye aldı. İnşası üç ay gibi rekor sürede biten bu projenin fizibilite çalışmalarını anlatabilir misiniz? 

3.607 MW kurulu gücüyle özel sektörün en büyük enerji üretim şirketi olarak; 12 hidroelektrik, 3 doğalgaz, 3 rüzgâr, 2 güneş ve 1 linyit santralinden oluşan çeşitlendirilmiş, dengeli, verimli ve esnek üretim portföy yapısına sahibiz. Yenilenebilir enerji, 1.574 MW kurulu güçle toplam kurulu gücümüzde yüzde 44 pay almakta. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam portföyümüzden aldığı pay ise yüzde 56.  Bu önemli oran, portföyümüzün rekabetçiliğinin yanı sıra, ülkemizin enerji arz güvenliğine ve cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.

Yatırım kararı vermeden önce her zaman fizibilite çalışmalarına çok önem veriyor ve uzun zaman projelerin üzerinde çalışıyoruz. Karabük Güneş Santrali projesine yatırım kararı vermeden önce de detaylı mühendislik çalışmaları gerçekleştirdik. Sahadaki güneş potansiyelini en verimli şekilde kullanabilmek için, hem uygun teknoloji ve ekipman seçimi, hem de santral yerleşimi bizim açımızdan çok önemliydi. Dolayısıyla fizibilite döneminde dizayn ve verimlilik hesabı çalışmaları için uzun bir süre harcandı. Bu çalışmaların büyük bir kısmı Enerjisa Üretim mühendislik ekiplerimiz tarafından yürütülürken, konularında akredite mühendislik firmalarından da destek aldık. Yapılan dizayn ve mühendislik çalışmaları panel tedariği ihalesi sonucu seçilen firma ile teknolojiye uygun şekilde son kez optimize edildi ve inşaat sürecine geçildi.

Projenin toplam kurulu gücü nedir? Yılda ne kadar elektrik üretmesini hedefliyorsunuz? 

Karabük’te devreye aldığımız toplam kurulu gücü 7 megavat olan 7 adet güneş enerjisi santralimizle yılda toplam 11,4 GWh elektrik üreterek 5.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretmeyi hedefliyoruz.

GES projesinin verimliliğinin yüksek olması amacıyla nasıl bir mühendislik çalışması gerçekleştirdiniz? Beklentilerinizi anlatabilir misiniz?

Bu projenin fizibilite çalışmaları esnasında hem doğru ekipman seçimi hem de bu ekipmanların sahadaki dizaynı üzerine yoğunlaştık. Öncelikle Karabük Güneş Santrali projesinde kullanacağımız güneş panelleri, invertör gibi ana ekipmanlar için alternatifleri belirledik. Daha sonra belirlenen bu farklı teknoloji ve teknik özellikteki ekipmanlar için saha dizaynı alternatiflerini çalıştık ve enerji verimliliği analizlerini yaptık. Bu çalışmaları yaparken yüksek verim ve üretim kadar; teknoloji ve dizaynın bizim beklentilerimizi karşılayabilmesi de oldukça önemliydi.

Projenin EPC hizmetlerini siz mi üstlendiniz yoksa çalıştığınız bir firma oldu mu? Proje Taahhüt firmalarından beklentileriniz nelerdir?  

Verimliliği ve teknolojiyi esas alan üretim yatırımlarımız, rekabetçi stratejilerimiz ile elektrik üretim ve ticaret zincirinin tüm aşamalarında değer yaratmayı hedefliyoruz. Hayatın devamlılığı ve sürdürülebilir enerji için çevre ile uyumlu ve yüksek verimli tesisler kurup, güvenle işleterek yeni kaynaklardan sağladığımız temiz enerji ile geleceğe yatırım yapıyoruz. Yatırım kararlarımızda ve operasyonlarımızda çevresel ve toplumsal faktörleri de hesaba katarak yeni projeler geliştiriyoruz. Tüm paydaşlarımızdan da süreçlerini bu kurallarımıza uyarak gerçekleştirmelerini bekliyoruz.

Projenin EPC hizmetleri yapılan ihale sonucunda Tegnatia firmasına verildi ve bu projenin inşaatı, montajı ve devreye alınması Tegnatia tarafından tamamlandı. Taahhüt firmalarından zamanında, beklenen kalitede ve planlanan bütçede işleri tamamlamalarının yanında projeyi hayata geçirirken çevreye ve insana saygılı, iş sağlığı ve güvenliğine azami önemi göstererek ve tüm yasal mevzuatlara uyarak çalışmalarını bekliyoruz. 

Santralde kullandığınız ekipmanlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Teknik ekipman seçimi konusunda kriterleriniz nelerdir? 

Teknik ekipmanları seçerken uluslararası kalite & mühendislik standartlarına ve saha şartlarına uygun ürünleri tercih ediyoruz. Karabük Güneş Santrali projesinde First Solar marka ince film güneş panelleri ve Sungrow marka invertörler kullanıldı. 

Santralde hangi markaya ait kaç adet panel kullanıldı?

Santralde First Solar marka 115Wp gücünde 59900 ve 117,5Wp gücünde 7200 adet toplam 67100 adet güneş paneli kullanıldı.

Projenin yatırım bedeli hakkında bilgi verebilir misiniz? Kendini ne kadar sürede amorti etmesi hedefleniyor? 

Bölgeye yapılan en büyük güneş enerjisi santral yatırımı olan Karabük Güneş Santrali, Türkiye’nin elektrik üretiminde milli kaynakların kullanımı hedefine katkıda bulunmaya devam edecek. Yaklaşık 6,5 milyon dolarlık yatırımla 3 ayda tamamladığı Karabük Güneş Santrali ile güneş enerjisine dayalı üretim gücümüzü 9 megavata çıkarmış olduk. 

2018 yılında güneş enerjisi santrali için yapmayı planladığınız projeler var mı? Yeni dönem yatırım hedeflerinizi paylaşabilir misiniz?  

2017 yılı itibariyle portföy yatırımlarımızı büyük ölçüde tamamladık.  Şu anda inşa halinde bir yatırımımız bulunmuyor. Bununla birlikte işletmede olan Balıkesir Rüzgar Santrali ve Dağpazarı Rüzgar Santrali için kapasite artış hakkı kapsamındaki izin süreçlerimiz ve 3000 MW’lık rüzgar enerjisi kapasite tahsisi yarışmaları sonucunda Haziran 2017’de Kayseri’de 65 MW kapasite kazandığımız Erciyes RES projemizin onay süreçlerinin takibini de yürütüyoruz. Bu kapsamda Erciyes RES projemiz kapasite tahsis hakkı kazanan projeler arasında ÇED belgesini alan ilk proje olma özelliğine de sahiptir. 
Elektrik üretim ve ticaret faaliyetlerinin entegrasyonu, süreç iyileştirmeleri 2018 yılındaki odağımız. Üretim ve ticaretteki dengeli portföyün sağladığı fırsatlarla etkin optimizasyon faaliyetlerimizi sürdürmenin yanında, santrallerimizde performans iyileştirmeleri yaparak portföy rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz. Bunların yanı sıra rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana önceliklerimizi oluşturacak.
 

YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Aha MerusPower

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını