banner1322
x

Eaton’dan Endüstri 4.0 katma değeriyle inovatif şalt ekipmanı

Tak & çalıştır kablo teknolojili dijital şalt ekipmanı sistem mevcudiyetini artırmakla kalmıyor, ayrıca ölçüm verilerine ve işlevlerine ağ tabanlı erişimi destekliyor.

Eaton’dan Endüstri 4.0 katma değeriyle inovatif şalt ekipmanı
Robot Zirvesi

Montajlı veya sonradan yenilenebilen çeşitli arayüz modülleri sayesinde, şalt ekipmanını mevcut veya gelecekteki haberleşme yapılarına entegre edebilmek kolaydır. Akıllı fabrikaların, Endüstri 4.0’ın ve ağ bağlantılı üretimin gitgide yaygınlaştığı bir dönemde, dijital şalt ekipmanının önemi her zamankinden de büyüktür. Bu, fabrika içinde çeşitli süreç adımlarını analiz etme ve izleme fırsatı yaratır. Entegre haberleşme yeteneği sayesinde, dijital şalt ekipmanı verilerin toplanmasını dikkate değer ölçüde kolaylaştırır, dolayısıyla yumuşak yolvericiler veya hız kontrol cihazları gibi elektronik kontrollü diğer cihazların akış bilgisini de arttırır. Bu şekilde, dijital şalt ekipmanı haberleşmenin standartlaştırılmasını kolaylaştırır. Ek olarak, dijital şalt ekipmanının  bazı türleri işletim durumları hakkında gerçek zamanlı bilgi verir, bu da sistemin işletime hazır olma durumunu iyileştirmeye yardımcı olur. Günümüzde kritik noktalarda elektromekanik anahtarlama cihazlarının dijital şalt ekipmanıyla  değiştirilmesinin bazı sebepleri vardır.

DİJİTAL VERİLERLE SİSTEMİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK

Benzer tasarımları sayesinde, Eaton’ın elektromekanik PKZ motor koruma şalterleri, dijital PKE sürümüyle kolayca değiştirilebilir. Sürekli olarak durum bilgisi verdikleri için motor planı ve akım ölçme aktarma organının ve eskime sürecinin uzun süreli değerlendirmesi için önemli birer göstergedir. Ve ölçülen bu değerler eldeki uygulamaya ince ayar yapmak için de kullanılabilir. Bununla ilgili şöyle bir uygulama örneği verilebilir: Çakıl tesisi uygulamasında, konveyör hattı bildirilen motor akımına dayanarak otomatik olarak ayarlanabilir. Eğer aktarma organı içindeki ayrı PKE üniteleri yük uyarısı sorunu yaşarsa, yük otomatik olarak buna uygun şekilde ayarlanacaktır. Akım gücünün uzun süreli olarak izlenmesi ayrıca ek bilgiyi de sağlar:
Sürekli artış veya haftalar ve aylar içindeki işaretlenmiş dalgalanma, işlev bozukluğu göstergesidir, hatta yakın zamanda ortaya çıkabilecek sistem arızası anlamına gelebilir. Bu da, muhtemel bir duruşun fark edilmesine dolayısıyla operatörün herhangi bir ciddi üretim kaybı ortaya çıkmadan duruma müdahale edebilmesine olanak tanır. PKE motor koruma şalterlerini akıllı bağlantı sistemi SmartWire-DT’ye bağlamak, masraflı analog I/O teknolojisine ihtiyaç duymaksızın, aktarma organı önemli verilerinin sürekli olarak eşleştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Dijital devre kesiciler ek özelliklerle de donatılabilir. Bu özellikler, döngü izlemenin yanı sıra operatörler için son derece hassas enerji ölçümü ve ek güvenlik özelliklerini içerir. Bu ek güvenlik özellikleri her bir olaydan sonra kalan servis ömrünü doğru olarak tahmin ederek sistemin kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olur.

DİJİTAL ARTIK AKIM DEVRE KESİCİSİ

SmartWire-DT, PKE motor koruyucu şalter gibi akıllı şalt cihazları dijital haberleşmeye entegre etmekle kalmaz, aynı zamanda kumanda cihazları, pozisyon şalterleri, kontaktörler veya dijital artık akım devre kesicileri gibi standart komponentleri birbirine bağlar. Makine ve sistemlerin en uygun kullanılabilirliği de bunları çalıştıran insanların güvenliği kadar önemlidir. Artık akım cihazları (RCD’ler) bu iki husus da düşünülerek tasarlandı. Fabrikada bu cihazların kullanımı hem yerel hem de gelişmiş uyarı özelliği sunan uzaktan izlemeyi sağlar ve bu da duruş süresini azaltır. Bu, bakım personelini herhangi bir makinenin kesin durumu hakkında bilgilendiren bir teknoloji olup, böylece koruma esnasında duruşu azaltan kestirimsel bakımın uygulanmasına olanak tanır. Bu işlev yalnızca artık akım devre kesicileri ile değil, aynı zamanda RCBO devre kesicileri ile de sunulur. Bu cihazlar artık akımları sürekli ve gerçek zamanlı olarak ölçmektedir ve değerlerin sapması durumunda, potansiyel serbest kontaklar yoluyla yerel LED’leri ve gelişmiş diğer uyarı işaretlerini etkinleştirir. Sistem durumu bir bakışta görülebilir durumdadır, bu da planlanmamış herhangi bir servis çağrısı ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve güvenlik kontrolleri yılda sadece bir defa yapıldığı için ek maliyetlerden de tasarruf edilmesini sağlar. Geniş çapta farklı artık akım cihazları bulunur. Genellikle, Eaton endüstriyel uygulamalar için gereken yüksek koruma seviyesine ulaşmak için A tipi veya (daha yüksek) artık akım cihazlarının kurulumunu tavsiye eder. Bununla birlikte, elektronik olarak kontrol edilen sürücülerle bir arada kullanıldığı takdirde, AC tipi veya A tipi artık akım cihazlarının koruyucu işlevleri DC akımlarının varlığından olumsuz yönde etkilenecektir. En kötü ihtimalle, bu cihazlar arıza durumunda hiç bir koruma sağlayamayacaktır. Bu nedenle, hız kontrol cihazlarını içeren uygulamalarda B tipi artık akım cihazlarının kullanımını tavsiye ediyoruz, çünkü bu cihazlar, yangın tehlikesine karşı korumanın yanı sıra (B+) değişken hızlı makineler (Bfq) için ek koruma da sağlar. ‘’ Yalın bağlantı’’ kavramı devre kesiciler için de geçerlidir. Bu kavram, Eaton’ın koruyucu panolar için SWD arayüz modülünü kullanarak, MCB’leri, RCCB’leri ve RCBO’ları akıllı haberleşme teknolojilerine bağlamayı kolaylaştırır. Bu da, ayrı I/O seviyeleri veya I/O kabloları ihtiyacını ortadan kaldırır, makine üreticileri için de kablolama için gereken süreyi ve dolayısıyla kurulum maliyetlerini azaltır.

ARTTIRILMIŞ MEVCUDİYET

Kompakt makinelerden geniş ölçekli tesisatlara, ister basit motor sürücüsü ister çok aşamalı güç dağıtım sistemi söz konusu olsun, devre kesiciler endüstriyel uygulamalarda geniş çaplı koruyucu işlevlere sahiptir. Dijitalleşme konseptlerini tasarlamak söz konusu olduğunda, devre kesiciler iki yönde değerli bilgi verir: Alt yapı sürecinin ve komponentlerin durumu hakkında ve kendi kullanılabilirlikleri ve kalan servis ömürleri hakkında. Ayırıcının aksine, devre kesiciler yalnızca işletim akımlarını kesme yeteneğine değil, aynı zamanda arıza durumunda aşırı yük akımlarını ve kısa devre akımlarını güvenli bir şekilde kapama yeteneğine sahiptir. Bu da endüstriyel tesislerdeki alt yapı komponentlerde oluşabilecek tahribatı önlemenin tek yoludur.

Dijital devre kesicilerin kullanımı sistem kullanılabilirliğini arttırmayı kolaylaştırmaktadır, zira şalter kontaklarının kalan servis ömrü bu şekilde tahmin edilebilir. Bu yüzden de, karmaşık ölçümler veya planlanmamış (ve gereksiz) şalter değişikliklerinden kaynaklanan manuel hesaplama veya olayların veya duruşun belgelenmesi artık mazide kaldı. Bugünün dijital şalt ekipmanları, manuel kapamalardan, ciddi kısa devrelere kadar her türlü onayı kaydedebilir ve bunların kontaklar üzerindeki etkisini bağımsız olarak hesaplar. Olaydan hemen sonra, makine operatörleri bu hesaplamalara şalterin haberleşme arayüzü sayesinde tesis içinde cihazdan veya üretim kumanda merkezinden doğrudan erişim sağlayabilir. Bu teknoloji kalan servis ömrü hakkındaki bilgilere ek olarak operatörlerin aşağıdakiler hakkında da kapsamlı bir genel görüşe sahip olmalarına olanak tanır: Ani açmanın sebebi neydi? Kısa devre veya aşırı yük? Maksimum akan akım neydi?
Ani açma olayı esnasında kaydedilen veriler şalterde de saklanabilir ve uzaktan bu verilere erişim sağlanabilir. Problem çözülür çözülmez, sistem kaldığı yerden güvenli olarak çalışmaya devam edebilir. Şalterin kalan servis ömrüne bağlı olarak, operatör yeni bir şalterin sipariş verilmesine gerek olup olmadığına karar verebilir, böylece şalter bir sonraki olaydan sonra veya planlanan bir sonraki kesinti esnasında bir tedbir olarak değiştirilebilir.

EK İŞLEVLERİ KULLANMAK

Eaton’ın NZM dijital devre kesicileri monte edilmesi ve kullanılması kolay şalter ve aksesuarlar sayesinde tutarlı bir tasarım ve işlevselliği bünyelerinde barındırır. Farklı türdeki açtırma elemanları, ister termal bimetallere ister haberleşme özelliği etkinleştirilmiş elektronik aksamlara bağlı olsun, hem AC hem de DC ağlarında kablo korumasından motor/ jeneratör korumasına çeşitli koruyucu işlevleri yerine getirir. Ayırıcılar ana şalterler, acil durdurma şalterleri ve kuplaj şalterleri gibi uygulamaları hayata geçirmeyi mümkün kılar.
Yeni nesil dijital devre kesiciler kullanıcılara ek işlevler de sunar: Bunlar; yüksek oranda hassas enerji ölçümünü (1. Sınıf), operatörleri koruyan ve bakım çalışmaları esnasında ark parlaması riskini azaltan güvenlik işlevlerini ve her bir arızadan sonra şalterin kalan servis ömrünü doğru bir şekilde tahmin etme ihtimali sayesinde arttırılmış sistemin daha iyi kullanılabilmesini içerir. Haberleşme arayüzü dijital devre kesicilerin önemli bir özelliğidir. Çeşitli haberleşme modülleri sayesinde, şalter tarafından kaydedilen verileri daha yüksek seviyedeki raporlama yapılarına iletmek kesinlikle sorun teşkil etmeyecektir. Yerleşik veya terminaller yoluyla dışarıdan eklenen haberleşme arayüzleri şalterin bilinen tüm fieldbus sistemlerine bağlanmasını kolaylaştırır. Haberleşme esnekliği dijital devre kesicilerin mevcut alt yapılara entegre edilmesini basitleştirir. Bu konuyu basitçe açıklamak gerekirse: Bu dijital teknoloji, panoyu Endüstri 4.0 için hazır hale getirir.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 18:05
YORUM EKLE

Kontek

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını