Yeşil Mutabakat ve yakın dönemde Türkiye’nin de taahhütlerini devreye aldığı Paris İklim Anlaşması ile birlikte tüm sektörlerin enerji verimliliği yatırımlarına yönelmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir enerjinin diğer önemli parçası ise binaların ve sanayi kuruluşlarının karbonsuz hale getirilmesi. Avrupa Birliği’nde başlamış olan Renovation Wave (Yenileme Dalgası) 30 milyon binanın yenilenmesi, elektrik ve sıcak suyun yenilenebilir enerjiden karşılanması gibi büyük çaplı hedeflere odaklanıyor.     

Türkiye’de de artan enerji maliyetleri benzer bir dönüşümün önünü açmış durumda. Enspire Kreatif Enerji Çözümleri işletmelere Performansa Dayalı Sözleşmeler sunarak ekonomik toparlanmaya katkı sağlıyor. Enerji giderlerinde önemli oranda tasarruf elde edilerek kendi finansmanını da sağlamış oluyor. 

“YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ PROJELERİYLE VERİMLİLİK SAĞLIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, “Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak temiz enerji kullanımını Türkiye’de tabana yayma amacıyla yola çıkan ilk şirketlerden biriyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi projelerini Performansa Dayalı Sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Sanayi işletmelerinde yardımcı tesislerdeki projeler, ticari binalarda elektromekanik projeler, enerji verimliliği projeleri ile kombine olan yenilenebilir enerji üretim yatırımları ve tasarruf oranına denk şekilde karbon emisyonunu azaltmayı ve karbon kredisi oluşturmayı içeren projeler öncelikli hedeflediğimiz projeler arasında yer alıyor” dedi. 

“KARBONSUZ BİR EKONOMİ MÜMKÜN” 

Kaya, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Performansa Dayalı Sözleşmeler sayesinde şirketler enerji giderlerinde tasarruf elde ediyor, gerçekleştirilen yatırımlar kendi kendini finanse ediyor ve firmalar kaynaklarını ihtiyaç duydukları diğer alanlara kaydırıyor. Sürdürülebilir enerji konusunu merkeze koyarak hareket ediyoruz. Enerjinin verimli kullanılması halinde kalıcı ve büyük değişimler sağlayabilir ve gerçekten karbonsuz bir ekonomiye ulaşabiliriz.” 

GLOBALDE NÜKLEER VE GÜNEŞ ENERJİSİ YÜKSELİŞTE GLOBALDE NÜKLEER VE GÜNEŞ ENERJİSİ YÜKSELİŞTE