Kadın girişimciler, tüm ön yargıları yıkarak kendilerini her alanda gösteriyor. Son yıllarda da oldukça fazla dikkat çekmeye başlayan kadın girişimciler, çeşitli yerlerde çeşitli pozisyonlarda rol alıyor ve her alanda kendini göstererek fark yaratıyor. Ne istediğini bilen kadınlar, sektörlere yeni bir vizyon ve bakış açısı getiriyor. Ayrıca kadınlar, erkeklerin hâkim olduğu sektörler olsa da her sektörde faaliyet gösteriyor.

İşsizlik Oranı Yüzde 11,5'e Geriledi İşsizlik Oranı Yüzde 11,5'e Geriledi

SEDEFED Başkanı Emine Erdem: “Girişimcilik de iş gücüne katılım oranı da hepsi birbiriyle paralellik gösteriyor. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman neredeyse yüzde 70 oranında katılım var. Bu yüzdelik Türkiye’de yüzde 30 ve 35 arasında. Girişimci kadınlar, erkeklerden daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Bu zorluklar toplumsal zorluklar. Kadınların finansal ve pazara erişim konusunda zorlukları var. Toplumda ve özellikle de iş dünyasında, daha cinsiyet eşitliğinin benimsenmiş bir yapının olmadığını da görüyorsunuz.” diye konuştu.

Kadınlara biçilen sektörlerin ve iş modellerinin olduğunu belirten Erdem: “İşte burada ücret açığının farklılığı ortaya çıkıyor. Kadın işi erkek işi yok ama realitede var. Bu durum, ücret eşitsizliğini ve ücret dağılımındaki dengesizliği de getiriyor. Ama şöyle, işsizlik oranlarına baktığınız zaman erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 31. Dolayısıyla erkekler, iş gücüne yüzde 65 katılırken kadınlar yüzde 31 katılıyor. Kadını istihdama dahil etmezseniz, ekonomiyi eşit bir şekilde var edemezsiniz. O zaman sürdürülebilir bir ekonomiden de toplumsal kalkınmadan da bahsedemezsiniz.” dedi.

Kadınlar Topluma Sosyal Fayda Sağlıyor

Kadınların çalışıp üretmesi, üretime katkı sağlaması topluma fayda sağlıyor ve yüzde 90 oranında topluma geri dönüyor.

Kadını ekonomi dışına yönlendirilemeyeceğini ifade eden Erdem; kadınların ve erkeklerin eşit bir şekilde toplumda ve ekonomide var olduğunda ülkemizin yüzde 30’unun kalkınacağını aktardı.

Kadına biçilen rollerin eşitlendiği zaman kadınların çok güçlü olduğunu ve yaşlı bakımı, engelli bakımı ve çocuk bakımı noktasında erişilebilir ve sürdürülebilir bir sistemi topluma entegre edilmesinin altını çizen Erdem şunları söyledi: “Toplumsal algıyı değiştirmek lazım. Çalışma özgürlüğüne giden yollardaki taşları ayıklamak lazım. Yani kadını istihdama dahil edebilmek için öncelikle bakım yükümlülüklerini eşit bir şekilde dağıtmak; ulaşılabilir, erişilebilir, ekonomik bir sistem olmalı. Bu durumun devletin yerel yönetimlerin öncelikleri arasında ve özel sektörün de daha duyarlı olmasını gerektiriyor.”

EDİTÖRDEN: “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun…”

Editör: Merve Kaya