Sıfır Karbon Hedefine Ulaşmak için Anahtar Adımlar Sıfır Karbon Hedefine Ulaşmak için Anahtar Adımlar

Hızla artan nüfus ve kentleşme enerji tüketimini artırmaya devam ederken yeni yaşam alanlarının oluşturulmasında ve mevcut alanların enerji verimliliğinin sağlanmasında ısı yalıtımı da büyük bir öneme sahip.

İçinde bulunduğumuz zaman dilimde dünya nüfusu ve bu duruma bağlı olarak kentsel yaşam büyük bir hızla artıyor. Birleşmiş Milletlerin tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak. Bu durum kentlerin enerji verimliliği konusunda daha da dikkatli olması gerektiğini ve değişecek koşullara ve zorluklara göre dikkatli hareket etmesinin önemini ortaya koyuyor. Enerji verimliliğinin sağlanabilmesinde en önemli adımların başında bilinçli tüketim ve ısı yalıtımı gelmekte. Özellikle ısı yalıtımı pazarına yapılan yatırım her geçen gün artıyor. Günümüzde tüm dünyada 100 milyar dolarlık bir pazara ulaşan ısı yalıtım endüstrisinin gelecek dönemde çok daha hızlı büyüme göstereceğine kesin gözle bakılıyor. Bu duruma sebep olacak en önemli saikler arasında da etkilerini her geçen gün daha şiddetli olarak yaşadığımız iklim krizi gösterilmekte. Isı yalıtım sektörü ise doğası gereği, gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakma noktasında son derece önemli katkılar sunuyor.

Bugün Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yüzde 40’ı binalarda kullanılmakta. Isı yalıtımı yapılan binalarda ise yüzde 70’e varan enerji verimliliği sağlanabiliyor. Böylelikle binaların ve tesislerin yalıtımı hem son derece ekonomik hem de iklim değişikliğiyle mücadele için en temel adımlardan birini oluşturuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile enerji tüketimini azaltmasına ve verimli, geri dönüştürülebilir ve çevreye zarar vermeyen malzemelerin kullanımına verilen önemin artması, pazarın gün geçtikçe büyümesini sağlıyor. Özellikle enerji maliyetlerinin, tüketimin ve yeni konut ihtiyaçlarının artması sonucu yalıtım ürünlerine olan talebi de artırıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş bölgelerde konut ve ticari uygulamalarda yalıtım malzemelerine bu talep, ürün penetrasyonu üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor.

Isı yalıtımı ve enerji verimliliği arasında çok güçlü bir bağ ve önemli bir ilişki var, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Binalarda ve sanayide enerji verimliliğinin önemi gün geçtikçe artıyor. Dünyamızın sürdürülebilirliği için bu konuyla ilgili olarak bilinci artırmak ve bu alana yatırım yapmak gerekiyor. Binalarda ısı yalıtımı ile enerji verimliliği arasında çok önemli bir ilişki var. Bugün ülkemiz yalnızca bina yalıtımıyla güncel fiyatlarla yıllık 15 milyar dolar enerji tasarrufu yapabilir. Öte yandan yalıtım, iklim kriziyle mücadele sürecine de büyük bir katkı sağlayacak potansiyele sahip. ODE Yalıtım olarak, iklim krizsiz bir gelecek için dünya standartlarında yüksek kaliteli yalıtım çözümlerimizle enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle gelişmiş ülkeler bu alana çok ciddi yatırım yapıyor. Biz de Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ihracatının yüzde 16’sını üstlenerek, ülke ekonomisine hem enerji verimliliği hem de ihracatla katkı sunmaya devam ediyoruz. İZODER’İN verilerine göre 2022 yılında Türkiye ısı yalıtım pazarının büyüklüğü 1 milyar dolar civarında; Türkiye’nin ısı yalıtım pazarında aldığı pay da yüzde 1 oranında. ODE Yalıtım olarak ülkemiz ihracatına katkı sağlamak ve Türkiye’nin bu alanda aldığı payı da artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” 

 

Editör: Semra Çakmak